G. Kartano nuotr.

Patvirtintas 2022 metų Panevėžio miesto biudžetas

Patvirtintas 2022 metų Panevėžio miesto biudžetas

Šiandien miesto taryba patvirtino 2022 m. biudžetą – 145 mln. 398 tūkst. 100 Eur. Biudžetas buvo parengtas remiantis bendra miesto strategija – kryptimis, kurios nuosekliai vystomos ir joms skiriamas atitinkamas finansavimas.

Pernai patvirtintas naujas miesto plėtros strateginis planas iki 2027 m., kuriame išryškėjo prioritetinės sritys, atsispindinčios ir naujajame biudžete.

Naujame biudžete švietimui ir ugdymui skirta 63 mln. 472 tūkst. 700 Eur. Šiemet numatyta daug dėmesio teikti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei jų poreikių užtikrinimui, planuojama įgyvendinti mokytojų, gyvenančių kitose savivaldybėse, kelionės išlaidų kompensavimo galimybę, taip pat skirti papildomus 0,25 etatus profesijos patarėjams miesto gimnazijose. Tuo pačiu toliau turėtų tęstis ir švietimui skirtų patalpų, erdvių infrastruktūros atnaujinimas, pavyzdžiui V. Žemkalnio gimnazijos stadiono, „Vilties“ progimnazijos, Švietimo centro padalinio „Robolabas“ tobulinimo darbai.

Investiciniams projektams bei miesto infrastruktūros objektų plėtrai, modernizavimui ir priežiūrai atitinkamai skirta 25 mln. 764 tūkst. 600 Eur ir 12 mln. 271 tūkst. 400 Eur. Numatyta tęsti jau pradėtus įgyvendinti ES lėšomis finansuojamus projektus. Šiemet svarbiais miestui bei jo bendruomenei akcentais turėtų tapti Senvagės, Skaistakalnio parko ir jo prieigų, viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų, Nepriklausomybės aikštės darbų užbaigimas. Tuo pačiu planuojama intensyviai tęsti Stasio Eidrigevičiaus menų centro rangos darbus.

2022 m. turėtų tapti ir daugybės naujų pradžių tašku – planuojamas įvairių naujų investicinių projektų įgyvendinimas, kas prisidėtų prie dar energingesnio miesto atsinaujinimo. Šiemet darbai jau prasidėjo arba startuos metų eigoje įgyvendinant viso Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo, dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės atnaujinimo, J. Janonio g. – Vakarinės g. – Pramonės g. sankryžos modernizavimo, Smėlynės g. atnaujinimo projektus. Suplanuota ir ilgai lauktos naujos autobusų stoties statybų darbų pradžia.

Socialinės paramos įgyvendinimo programai skirta 18 mln. 341 tūkst. 700 Eur. Savivaldybės socialinių paslaugų tikslas – sudaryti kuo palankesnes sąlygas asmeniui ar šeimai ugdyti, stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį. Šiemet daug dėmesio planuojama skirti socialinės pagalbos kompleksiškumui – derinant socialinių išmokų bei paslaugų teikimą kiekvienu atveju individualiai. Taip pat numatoma negalią turintiems asmenims pritaikytos infrastruktūros plėtra, apimanti tiek miesto bendrąją infrastruktūrą, tiek būsto pritaikymą pagal poreikį. 2021 m. pabaigoje negalia turintiems miestiečiams pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos – šis procesas tęsiamas ir šiemet.

Kultūros ir meno programai įgyvendinti šiemet numatyta 6 mln. 420 tūkst. 400 Eur. Vienu esminių akcentų ir toliau liks Stasio Eidrigevičiaus menų centro statybos, taip pat J. Čerkeso-Besparnio sodybos rekonstrukcija drauge su įvairiomis šių erdvių įveiklinimo galimybėmis. Toliau sėkmingai formuojamas Panevėžio, kaip regioninio kultūrinio traukos centro, įvaizdis, kam nemažai įtakos turi ir šių metų biudžete numatytos lėšos kultūros projektų daliniam finansavimui bei kofinansavimui.

Sporto programai įgyvendinti numatyta 4 mln. 249 tūkst. 600 Eur. Aukšti miesto sportininkų pasiekimai neatsiejami nuo tinkamos sportui infrastruktūros ir jos tobulinimo. Ateinantiems metams numatyta svarbių projektų, kurių įgyvendinimas leistų džiaugtis dar geresnėmis sąlygomis tiek profesionaliems sportininkams, tiek mėgėjams ar visai bendruomenei. Tai Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ rekonstravimo projektas, pripučiamo futbolo maniežo įrengimas, bei kiti. Savivaldybė prisidės ir rengiant įvairias tarptautinio lygmens sporto varžybas, čempionatus – Europos jaunimo taurės etapą ir Lietuvos elito sprinto triatlono čempionatą, bei kitus.

Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programai skirta 1 mln. 241 tūkst. Eur. Šiemet įgyvendinant šią programą išskiriami keli pagrindiniai akcentai – tai kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos didinimas vei verslo aplinkos konkurencingumo skatinimas, pasitelkiant įvairias tęstines, jau anksčiau startavusias bei įtraukiant ir naujas priemones.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 1 mln. 192 tūkst. 100 Eur. Didžioji šios sumos dalis skiriama Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimui. Taip pat šiemet akcentuojamas psichinės sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija, numatytos lėšos ir COVID-19 ligos valdymo priemonėms įgyvendinimui.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skirta 399 tūkst. 600 Eur. Tvarumas, ekologiškumas taip pat išlieka svarbi miesto kryptis, tai atsispindi ir darbų planuose – numatyta plėsti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą. Biudžete ir toliau numatyta skirti finansavimą Nevėžio upės vagos valymui. Panevėžys, pirmasis iš Baltijos šalių miestų pritaręs Ekstremalios klimato kaitos deklaracijai, toliau įgyvendina jos principus ir jau šiemet mieste startuos naujas atsinaujinančių energijos išteklių tausojimo projektas. Pagal projektą numatyta, kad ant vienos iš miesto progimnazijos stogo bus patalpinta 245 kW saulės jėgainė, kurios gamybos rodikliai sieks apie 203500 kWh per metus. Preliminariais skaičiavimais, tokia jėgainė atsipirktų jau per dvejus metus. Planuojama, kad panašus projektas bus įgyvendinamas ir kitoje miesto įstaigoje – Panevėžio sporto centre.

Urbanistinės plėtros programai skirta 565 tūkst. Eur. Įgyvendinant šią programą planuojamas želdinių būklės stebėsenos plano parengimas, sodmenų, reikalingų želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams atlikti, einamojo ir perspektyvinio poreikio planavimas, kvartalinės renovacijos ir kraštovaizdžio studija, Panevėžio miesto įvaizdžio gerinimas įamžinant J. Zikaro 140-ąsias metines bei V. Paulausko atminimą bei įvairiūs kiti darbai ir projektai.

Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programai skirta 109 tūkst. Eur, šios lėšos skiriamos jaunimo reikalų bei NVO koordinavimui. Šiemet pagrindiniais akcentais šiose srityse bus jaunimo vasaros įdarbinimo programa, savanorystės bei jaunimo politikos skatinimas, NVO atstovų kvalifikacijos kėlimas, NVO veiklos žinomumo ir plėtros skatinimas.

Savivaldybės valdymo programai šiemet skirta 10 mln. 276 tūkst. 800 Eur, turto valdymo programai – 618 tūkst. 700 Eur, rinkodaros programai – 286 tūkst. 500 Eur bei informacinės visuomenės plėtros programai – 189 tūkst. Eur.

 

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų