Pasaulio lietuviai posėdžiaus Bistrampolio dvare

Pasaulio lietuviai posėdžiaus Bistrampolio dvare

Liepos 3–5 dienomis Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare, vyks kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas „Pasimokyti, dalintis patirtimi ir sužinoti“.

Suvažiavime dalyvaus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos nariai, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, lietuvių bendruomenių atstovai. Numatomas dalyvių skaičius – apie 50.

Suvažiavime bus kalbama apie PLB XV valdybos veiklą, prioritetus ir projektus 2017–2018 metais, lituanistinį švietimą, Brexit pasekmes ir pilietybės išlaikymą, aptariami naujos sudėties LR Seimo ir PLB komisijos pirmosios sesijos rezultatai, PLB kultūrinės veiklos planai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui artėjant. Vyks mokymai ir diskusijos apie motyvaciją ir viešųjų ryšių svarbą.

„Šiais informacinių technologijų laikais lieka be galo svarbu visiems gyvai susitikti, kalbėtis ir įsiklausyti, tartis mums visiems svarbiais klausimais, nes artėjantys metais bus be galo intensyvūs. Ne tik švęsime Lietuvos Valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį savo lietuvių bendruomenėse skirtingose šalyse, bet taip pat jau dabar ruošiamės jubiliejiniam PLB XVI Seimui, Dainų ir šokių šventei ir lietuvių bendruomenių prisistatymui, kuris vyks 2018 m. liepos 1 d. Vilniuje, Rotušės aikštėje. Šiuos visus klausimus ir aptarsime suvažiavime“, – pažymėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Vakarais, pasibaigus posėdžiams, suvažiavimo dalyviai turės galimybę artimiau susipažinti su Panevėžio krašto tradicijomis, žymiausiomis vietomis, pabendrauti su vietine bendruomene.

Kartą per metus į suvažiavimą susirinkę pirmininkai, bendruomenių valdybų nariai, PLB valdyba aptaria nuveiktus darbus, sužino naujos svarbios informacijos iš pakviestų dalyvauti suvažiavime Lietuvos valstybės institucijų atstovų, išdėsto savo problemas, kartu ieško sprendimų būdų, aptaria bendros veiklos gaires, pasidalija gerąja patirtimi.

Suvažiavimo metu apsvarstomi aktualūs užsienyje gyvenantiems lietuviams klausimai. Sugrįžę į savo kraštų lietuvių bendruomenes pirmininkai paskleidžia informaciją tarp savo bendruomenės narių. Suvažiavimo metu priimamos tolimesnės lietuvių bendruomenių veiklos rekomendacijos-gairės.

Tokie metiniai suvažiavimai jau vyko Klaipėdoje, Kaune, Kernavėje, Trakuose, Birštone, Vilniuje, Druskininkuose ir Ignalinoje, o praėjusiais metais – Prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergės rajone.

Faktai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija, ją sudaro visi už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantys ir PLB Konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus pripažįstantys lietuviai bei jų šeimų nariai.

 PLB Konstitucija remiasi 1949 m. birželio 14 d. paskelbta Lietuvių Charta.

Šiuo metu organizacija jungia 44 kraštų lietuvių bendruomenes.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų