Panevėžyje suaugusiesiems – naujos galimybės mokytis

Panevėžyje suaugusiesiems – naujos galimybės mokytis

Panevėžio savivaldybės taryba patvirtino 2019–2021 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą.

„Jo tikslas – sukurti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą, sudaryti sąlygas nepertraukiamai mokytis, aktyviai bendrauti, atrasti naujų gyvenimo prasmių, kurti prasmingą laisvalaikį. Reikiamas dėmesys bus skiriamas vyresniems gyventojams, kviečiant dalyvauti Trečiojo amžiaus universiteto veikloje. Panevėžio švietimo centras, kaip plano koordinatorius, galės rengti ir teikti atitinkamus projektus ES ir nacionaliniams fondams“, – teigia Švietimo skyriaus vyr. specialistė Audronė Bagdanskienė.

Jau šiemet bus atliekamas suaugusiųjų mokymų poreikių tyrimas, kuris padės planuoti veiklas. Numatyta rengti kalbų, kompiuterinio, finansinio raštingumo, sveikos gyvensenos, saviraiškos, menines, pažintines, savanorystės, socialinės atskirties mažinimo programas. Įvairiuose užsiėmimuose bus galima tobulinti profesinius įgūdžius, ugdyti STEAM kompetencijas. Kasmet vyks Suaugusiųjų švietimo savaitė. Daug dėmesio bus skiriama informacijos apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą sklaidai, mokymosi galimybių pristatymui.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo planą įgyvendins Savivaldybė, Panevėžio švietimo centras, Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultetas, Visuomenės sveikatos biuras, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Savivaldybės viešoji biblioteka, Dailės galerija, Kraštotyros muziejus, kino centras „Garsas“, Turizmo informacijos centras, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius, Liekupio, „Už upės“ bendruomenės, klubas „Veiklios moterys“, asociacija ,,Tautos skydas“, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius, Muzikos mokykla, „Minties“ gimnazija, M. Rimkevičaitės profesinio rengimo centras, kolegija, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Panevėžio profesinio rengimo centras, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, teritorinė darbo birža, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir kt.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų