„SEKUNDĖS“ nuotr.

Panevėžyje išrinkti Metų mokytojai

Panevėžyje išrinkti Metų mokytojai

Tarptautinės mokytojų dienos proga spalio 5-ąją Juozo Miltinio dramos teatre bus įteikiamos Panevėžio savivaldybės įsteigtos Metų mokytojo premijos.

Metų mokytojo premijos laureatais išrinkti ir 1000 Eur premijomis bus apdovanoti 2 miesto mokytojai.

Eglė Mikšienė – „Vilties“ progimnazijos vyresnioji geografijos mokytoja puoselėja mokyklos tradicijas. Šios mokytojos auklėtiniai – nuolatiniai įvairiausių renginių vedėjai, dalyviai, organizatoriai, geografijos olimpiadų, konkursų laimėtojai, garsinantys progimnazijos bei Panevėžio miesto vardą respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose. Nuolat besimokanti mokytoja džiaugiasi šiltais, nuoširdžiais, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstais santykiais su mokiniais, auklėtiniais bei kolegomis.

Loreta Palavenienė – Alfonso Lipniūno progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė ugdymo(si) procese taiko inovatyvius mokymo(si) metodus, formuoja mokinių lyderystės įgūdžius, suteikia galimybę jiems realizuoti save bei atrasti savo talentus. Jos parengti mokiniai – savivaldybės, nacionalinių ir tarptautinių projektų dalyviai, miesto ir šalies olimpiadų, konkursų laureatai, prizininkai. Ypač aktyvus ir kūrybiškas mokytojos darbas ugdant ir puoselėjant mokinių pilietiškumą bei krikščioniškąsias vertybes.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų