A. Repšio nuotr.

Panevėžyje bus pagerbti „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Panevėžyje bus pagerbti „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Juozo Miltinio dramos teatre šį trečiadienį vyks Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija.

LR Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos posėdyje buvo apsvarstyti pateikti kandidatai ir slaptu balsavimu išrinkti 2022 metų laureatai. Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą bus pagerbta ir panevėžietė, choreografė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Grandinėlė“ vadovė, 2009 bei 2012 m. Metų panevėžietės vardą pelniusi Zita Rimkuvienė.

Kiti šios nominacijos laureatai: Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“, Juozapas Romas Liekis, Jolanta Pupkienė.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą bus apdovanoti Leonas Jankauskas, Vytautas Martinkus, Leonas Milčius ir Vaclovas Vingras.

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – Jūratė Caspersen, Violeta Schuetz, Sondra Simanaitienė, Andrius Šašys.

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, – Jonas Kiriliauskas, kino studija „Mėgėjas“, Kazys Misius, Juozas Pabrėža.

Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Kovo 30 d. 12 val. vyks rašytojos ir visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pagerbimas Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g., Panevėžys).

13 val. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija Juozo Miltinio dramos teatre.

Įėjimas į Juozo Miltinio dramos teatrą su kvietimais.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų