Panevėžio savivaldybės įmonių pelnai augo

Panevėžio savivaldybės įmonių pelnai augo

Šešios iš dešimties Panevėžio miesto savivaldybės valdomų įmonių į biudžetą šiemet yra paskyrusios dividendus ir pelno įmokas, kurios siekė 1,1 mln. eurų. Tai rodo naujausia Valdymo koordinavimo centro parengta 2018 metų Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių (SVĮ) veiklos rezultatus apibendrinančioji ataskaita.

„Po 6 metų pertraukos sugrįžtame į nuodugnesnę Lietuvos SVĮ stebėseną. Pernai Vyriausybės suteikti įgaliojimai leido stebėti ir rinkti informaciją apie SVĮ veiklas, siekiant didesnio jų veiklos viešumo ir skaidrumo. Tai yra pavyzdinė iniciatyva plėsti gerojo valdymo principų taikymą, labiausiai pasiteisinusias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdysenos praktikas įgyvendinant ir savivaldybėse.

Didžiųjų Lietuvos miestų SVĮ iš esmės savo dydžiu ir veiklos apimtimis prilygsta VVĮ, todėl negalime į jas žiūrėti pro pirštus ir palikti tik savivaldybių priežiūrai. Tikimės, kad periodiškai rengiama SVĮ ataskaita taps papildomu įrankiu įmonių priežiūros ir gerojo valdymo principų diegimo procese, nes turime pripažinti, kad šioje srityje trūksta sistemiškumo, viešumo ir kontrolės mechanizmų“, – sako Valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančios VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius Vidas Danielius.

Šiemet dividendus ir pelno įmokas iš savo valdomų įmonių gavo mažiau nei pusė Lietuvos savivaldybių. Iš viso tik penktadalis visų šalies SVĮ (46 įmonės) paskirtais dividendais ir pelno įmokomis papildė savivaldybių biudžetus. Bendra SVĮ grąža savivaldybėms sumažėjo beveik trečdaliu (29,1 proc.) ir tesiekė 16 mln. eurų.

SVĮ portfelio pardavimo pajamos augo trečius metus iš eilės ir 2018 metais išaugo iki 953,2 mln. eurų. Didžiausios įtakos SVĮ portfelio apyvartos šuoliui turėjo šilumos tinklų sektoriaus pardavimo pajamų augimas.

Bendrai SVĮ uždirbo 45,6 mln. eurų grynojo pelno – tai 8,9 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Lyginant didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybes su ankstesniais metais grynasis pelnas augo tik Klaipėdos ir Panevėžio miestų SVĮ, o Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų SVĮ – mažėjo.

Panevėžio miesto SVĮ portfelių pardavimo pajamos 2018 metais išaugo apie 3 proc. ir siekė 68,6 mln. eurų. Šiam pokyčiui didžiausios įtakos turėjo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro“, kurio didžiausią akcijų dalį (39,8 proc. akcijų) valdė Panevėžio miesto savivaldybė, pajamų augimas 45,4 proc. iki 4,7 mln. eurų dėl didesnio priimtų ir sutvarkytų atliekų kiekio.

Panevėžio miesto SVĮ portfelio grynasis pelnas pernai išaugo beveik du kartus – iki 6,6 mln. eurų. Didžiausiu augimu išsiskyrė AB „Panevėžio energija“, kurios pelnas padidėjo 2,8 karto – nuo 1,9 mln. eurų iki 5,2 mln. eurų.

Į Panevėžio miesto savivaldybės biudžetą šiemet įnešta 1,1 mln. dividendų ir pelno įmokų, kurias paskyrė AB „Panevėžio energija“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Panevėžio specialus autotransportas“, AB „Panevėžio butų ūkis“, UAB „Grauduva“, UAB „Panevėžio būstas“.

Kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje yra vidutiniškai po 4 savivaldybių valdomos įmones ir tik vienintelė Panevėžio rajono savivaldybė neturi nei vienos SVĮ kontrolinio akcijų paketo.

Komentarai

  • aha, akivaizdu, kad Panevėžyje buvo nustatyta nepagrįstai didelė šilumos kaina, sunešusi šilumos tinklams turtus………

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų