Panevėžio rajone skelbiama gripo epidemija

Panevėžio rajone skelbiama gripo epidemija

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO

2020 m. kovo 5 d. Nr. A-169

Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos“ ir atsižvelgdamas į Panevėžio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020 m. kovo 5 d. protokolą Nr. DK-28:

1. S k e l b i u gripo epidemiją Panevėžio rajono savivaldybėje nuo 2020 m. kovo 5 d.

2. N u r o d a u gripo epidemijos metu vadovautis 2019–2020 m. gripo profilaktikos ir priešepideminių priemonių planu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A-34 „Dėl 2019–2020 m. gripo profilaktikos ir priešepideminių priemonių plano patvirtinimo“.

3. P a v e d u:

3.1. renginių organizatoriams priimti sprendimą dėl nebūtinų masinių renginių Panevėžio rajono savivaldybėje atšaukimo arba nukėlimo vėlesniam laikui;

3.2. įmonėms, teikiančioms keleivių pavėžėjimo paslaugas rajone, dezinfekuoti transporto priemones.

4. N u s t a t a u:

4.1. šis įsakymas galioja, kol bus paskelbta gripo epidemijos pabaiga Panevėžio rajono savivaldybėje;

4.2. įsakymas skelbiamas spaudoje.

Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų