Panevėžio pinigų pyrago dalybose didžiausias kąsnis – švietimui

Panevėžio pinigų pyrago dalybose didžiausias kąsnis – švietimui

Panevėžio tarybos posėdyje pristatytas 2024 metų miesto biudžeto projektas.

Panevėžio 2024 m. biudžeto planuojamos pajamos yra 165 ml. 539 tūkst. 800 Eur, išlaidos didesnės – 180 mln. 764 tūkst. 200 Eur.
Biudžeto pyragas bus padalytas 15-ai programų.
Kaip visada daugiausiai lėšų – 77 mln. 793 tūkst. Eur – 2024 m. biudžete numatyta švietimui ir ugdymui.
Investiciniams projektams planuojama skirti 28 mln. 310 tūkst. Eur.
Savivaldybės suplanuotiems projektams įgyvendinti per 6 mln. 600 Eur planuojama gauti iš Europos Sąjungos fondų ir 5 mln. 300 Eur – iš Valstybės investicijų programai skirtų lėšų.
2024 m. turės būti tęsiami jau pradėti įgyvendinti projektai, tokie kaip SEMC modernizavimas, Panevėžio daugiafunkcio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas, kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ statyba, Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas ir kt. Taip pat žadama pradėti įgyvendinti naujus tarptautinius projektus, tokius kaip pripučiamo futbolo maniežo įrengimas, irklavimo bazės statyba bei kt.
Socialinės paramos įgyvendinimo programai numatyta skirti 23 mln. 956 tūkst. 300 Eur. Kitąmet toliau bus plėtojamos socialinės paslaugos miestiečiams, asmenims su negalia teikiamos asmeninės pagalbos paslaugos, veiklą pradės ir Socialinės dirbtuvės, taip pat pradedamos teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos ir pan.
Kultūros ir meno programai įgyvendinti biudžete numatyta skirti 9 mln. 712 tūkst. 600 Eur.
Sporto programai planuojama skirti 4 mln. 391 tūkst. 100 Eur.
Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programoje numatyta skirti 2 mln. 235 tūkst. Eur. Didžioji dalis šių lėšų numatyta viešojo keleivinio transporto sąnaudoms padengti, planuojama tęsti reguliarų, metodiškai pagrįstą verslo aplinkos vertinimą, įtraukiant verslo atstovus.
Visuomenės sveikatos rėmimo programai planuojama skirti 1 mln. 141 tūkst. 400 Eur, kurių didžioji dalis numatyta Visuomenės sveikatos biuro, Sveikatos centro veikloms užtikrinti.
Miesto infrastruktūros plėtros, modernizavimo ir priežiūros programai planuojama skirti 17 mln. 838 tūkst. 800 Eur. Už šias lėšas kitąmet bus toliau tęsiami autobusų stoties statybos darbai, vykdoma Pašilių kapinių plėtra, kapitališkai rekonstruojama Smėlynės g. dalis nuo Šiaurinės g. žiedo iki geležinkelio pervažos, prižiūrimos miesto viešosios erdvės ir kt.
Aplinkos apsaugos rėmimo programai 2024 m. planuojama skirti 252 tūkst. Eur. Skirstant šiuos pinigus, kaip teigiama Savivaldybės pranešime, didžiausias prioritetas bus skiriamas viešųjų želdynų kūrimui, jų priežiūrai, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir gyventojų informavimui.
Urbanistinės plėtros programai numatyta skirti 320 tūkst. 500 Eur. Įgyvendinant šią programą planuojamas želdinių būklės stebėsenos plano parengimas, sodmenų, reikalingų želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams atlikti, bendrojo plano, detaliųjų planų rengimo bei kiti įvairūs darbai ir projektai.
Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programai ketinama skirti 184 tūkst. 500 Eur, šios lėšos skiriamos jaunimo poreikius atitinkančios politikos, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veikloms vykdyti. Savivaldybė skelbia, jog 2024 m. pagrindiniais akcentais šiose srityse bus jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, kuria bus siekiama pritraukti jaunuolius dirbti gamybos įmonėse, taip pat savanoriškos tarnybos ir jaunimo organizacijų iniciatyvų, NVO veiklos žinomumo ir plėtros, bei didesniam projektų finansavimui skatinimas.
Savivaldybės valdymo programai šiemet numatoma skirti 12 mln. 92 tūkst. 600 Eur, turto valdymo programai – 1 mln. 792 tūkst. 600 Eur, rinkodaros programai – 389 tūkst. 600 Eur, informacinės visuomenės plėtros programai – 354 tūkst. 200 Eur.
Šį biudžeto projektą dabar svarstys Tarybos komitetai ir frakcijos.
Panevėžio kitų metų pinigų pyrago galutinės dalybos bus patvirtintos sausį vyksiančiame miesto Tarybos posėdyje.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų