P. Židonio nuotr.

Panevėžio mokyklose veiks atviros klasės

Panevėžio mokyklose veiks atviros klasės

Nuo rugsėjo 1 dienos devyniose Panevėžio mokyklose veiklą pradės 16 atvirų klasių, kuriose mokysis ir įvairių ugdymosi poreikių turintys vaikai.

Tai pilotinis projektas, kurį įgyvendinant suteikiama galimybė išbandyti naują ugdymo modelį, kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą mokykloje, teigiama Panevėžio miesto savivaldybės pranešime.

Tokios klasės veiks Pradinėje mokykloje, Beržų, Rožyno, „Vyturio“, „Vilties“, „Žemynos“, „Saulėtekio“, „Šaltinio“ progimnazijose bei „Minties“ gimnazijoje. Jose visapusiška pagalba bus teikiama 48 mokiniams.
„Nuo kitų mokslo metų visi darželiai ir mokyklos turės užtikrinti galimybę kartu ugdytis ir specialiųjų poreikių vaikams. Siekiame tinkamai pasiruošti pokyčiams, todėl nuo šio rudens devyniose mūsų miesto mokyklose startuojantis projektas atvers duris 16 atvirų klasių. Mokykloms tai bus nauja patirtis bei praktinis įrankis, tobulinant mokymosi metodus bei papildoma galimybė pasirengti įtraukiojo ugdymo modelio taikymui ir sustiprinti mokyklas bei mokytojus“, – sako Panevėžio vicemerė Loreta Masiliūnienė.
Pasak vicemerės, atvirose klasėse drauge su kitais besimokantys įvairių ugdymosi poreikių turintys vaikai sulauks papildomos pagalbos, taip bus sudarytos lygiavertės ugdymo(si) sąlygos.

Nuo rugsėjo 1-osios atviros klasės ugdymas, kurioje kartu su kitais mokiniais ugdysis ir vienas ar keli didelius ar vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys mokiniai, miesto mokyklose bus organizuojamas pagal vieną iš trijų modelių – visiškos įtraukties, mobilios įtraukties ir srauto modelio. Atsižvelgiant į individualius kiekvieno mokinio poreikius vienoje ugdymo įstaigose bus išbandytas visiškos įtraukties modelis, šešiose – mobilios įtraukties bei dar dviejose – srauto modelis.
Visiškos įtraukties modelis – kai bendroje klasėje besimokantys specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, padedant antrajam mokytojui ir mokytojo padėjėjui, įtraukiami į bendras klasės ugdymo veiklas. Esant poreikiui užduotys ar jų forma, vertinimas, joms atlikti skiriamas laikas pritaikomi, parenkamos tinkamos mokymo priemonės, papildomai teikiama mokymosi pagalba.
Mobilios įtraukties modelis – ugdymas taip pat individualizuojamas, tačiau šios klasės mokiniai gali būti suskirstyti į laikinąsias grupes ar mokinių pogrupius, skirtus mokymosi sunkumams įveikti arba ypatingiems gebėjimams ugdyti. Mokiniai gali turėti ir savo individualius mokymosi tikslus, jų siekti savo tempu, todėl pritaikomas mokymo turinys, personalizuojamos užduotys, priemonės, pagalba.
Srauto įtraukties modelis – pagal jį mokiniai iš kelių klasių galės suformuoti didesnį srautą, kuris bus skirstomas į grupes ar pogrupius atsižvelgiant į individualius ugdymosi tikslus, ugdymosi poreikius. Mokiniams pagalbą teiks mokytojai, specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai ne tik bendrojoje klasėje, bet ir kitoje mokinių poreikius atitinkančioje aplinkoje, specialiai įrengtame kabinete.
Atviroje klasėje bent dalį laiko dirbs du mokytojai arba mokytojas ir specialusis pedagogas. Be to, atvirojoje klasėje visą laiką dirbs ir papildomas mokytojo padėjėjas. Šiame projekte dalyvaujantiems mokiniams bus sudarytos sąlygos ugdytis pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų rekomendacijas, mokytojai visų mokinių visaverčiam ugdymui gaus reikiamą antrųjų mokytojų ir mokytojų padėjėjų pagalbą. Projekte dalyvaujančiose mokyklose įkurtos 9 antrojo mokytojo ir 16 mokytojo padėjėjų pareigybės.
Šis projektas nuo rudens bus įgyvendinamas drauge su dar 14 šalies savivaldybių, kuriose veiks 100 atvirų klasių.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. Panevėžio ugdymo įstaigoms iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirta per 715 tūkst. Eur.

 

Komunikacijos skyrius

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų