Paveldosaugos ekspertai teigia nematantys teisinio pagrindo, kodėl turėtų dar kartą ieškoti „Garso“ vertingųjų savybių. I. Stulgaitės-Kriukienės nuotr.

Į panevėžietiškas kovas įsimaišė ir prezidentūra

Į panevėžietiškas kovas įsimaišė ir prezidentūra

Nepaisant, kad Panevėžiui jau skirta milijoninė ES parama Stasio Eidrigevičiaus menų centro statybai, o dar kelis milijonus yra pažadėjusi ir Kultūros ministerija, ambicingo projekto pamatus sujudino prezidentūros rašto sulaukę ekspertai.

Valstybinė kultūros paveldo komisija, apsvarsčiusi prezidentūros jai persiųstą pilietinės iniciatyvos grupės „Išsaugoti „Garsą“ prašymą, pasisakė, kad  kino centras, kurį rengiamasi rekonstruoti į SEMC, „turėtų būti vertintinas kaip potencialiai retas kultūros paveldo objektas“.
Komisija pripažįsta, jog rekomendaciją skubiai svarstyti dėl „Garso“ įtraukimo į kultūros vertybių registrą priėmė nesigilinusi, kad jau du kartus Panevėžio nekilnojamojo kultūros paveldo taryba pareiškė nesant svarių priežasčių šį tipinį sovietmečio statinį paversti saugomu. Valstybinės komisijos pozicija apstulbino ne tik Panevėžio valdžią. Kultūros paveldo departamento vadovas prasitaria nematantis pagrindo dar kartą sugrįžti prie 1968 m.perstatyto „Garso“ išsaugojimo klausimo.

Mato ypatingą vertę

SEMC projekto kortas sumaišiusios Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuomone, kino centras „Garsas“ turi būti vertintinas netgi kaip nacionalinės, o ne vietinės reikšmės kultūros paveldo objektas.
„Tai vienintelis likęs modernizmo objektas, kuriame iki šiol veikia kino teatras, todėl turėtų būti vertintinas kaip potencialiai retas kultūros paveldo objektas. Daugiau Lietuvoje nebėra modernizmo pastatuose veikiančių kino teatrų“, – „Sekundei“ teigė komisijos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Dalia Gadeikienė.
Komisijos nuomone, „kino centro „Garsas“ pastatas yra vienas iš sovietinio modernizmo reprezentantų, fasadai atspindi modernizmo stilistikos pastatui būdingą regioninį charakterį.“ Anot skyriaus vedėjos, suformuodama nuomonę dėl „Garso“, komisija atsižvelgė ir į visuomenės poziciją.
„Svarbus yra visuomenės emocinis ryšys, bendruomenė pripratusi prie šio objekto, kaip kino teatro“, – komentavo D. Gadeikienė.
Komisijos pranešime rašoma, jog „pilietinė iniciatyva išsaugoti kino centrą „Garsas“ liudija, jog itin svarbi yra bendruomenės atmintis ir jos emocinis ryšys, kuriantis dvasinį tęstinumą.“
Kaip vieną iš argumentų D. Gadeikienė paminėjo ir Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK) atliekamą tyrimą dėl Panevėžio nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininko Evaldo Zilinsko elgesio. Tyrimas pradėtas etikos sargams gavus pranešimą, esą šis nenusišalino, kai svarstytas klausimas dėl kino teatro „Garsas“ pripažinimo saugotinu kultūros paveldo objektu bei jo įrašymo į Kultūros vertybių registrą ir taip galėjo sumaišyti viešuosius bei privačius interesus. Valstybinės kultūros paveldo komisijos dėmesį atkreipęs tyrimas nėra baigtas, o jo pradėjimas, kaip akcentuoja VTEK, savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

Išklausė tik vienus

Kino centro „Garsas“ ir jo vietoje planuojamo statyti SEMC likimą Valstybinė kultūros paveldo komisija svarstė remdamasi tik pilietinės iniciatyvos grupės „Išsaugoti „Garsą“ prašymu, persiųstu iš prezidentūros. Komisija nesigilino į argumentus, kodėl paveldo ekspertai jau net du kartus pasisakė, kad kino centras neturi būti įtrauktas į Kultūros vertybių registrą ir paskelbtas saugomu. Komisija taip pat neprašė Panevėžio savivaldybės pateikti savo paaiškinimą dėl „Garso“ rekonstrukcijos į SEMC.
„Remtasi tik iniciatyvinės grupės prašymu ir prie jo pridėtais priedais“, – patvirtino D. Gadeikienė.
Panevėžiui itin svarbus klausimas, keliantis milžinišką ažiotažą visuomenėje ir ją padalijęs į skirtingas stovyklas, Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje buvo sprendžiamas labai skubant.
„Šitas klausimas pas mus buvo gana skubiai įtrauktas, nes prezidentūra atsiuntė, o pas mus kaip tik buvo suplanuotas posėdis ir į jį įtraukėme. Į mus kreipėsi prezidentūra, prašydama nuomonės, mes jai ir pateikėme“, – aiškino D. Gadeikienė.
Vedėja pabrėžė, jog komisija pateikė tik savo nuomonę, bet ne sprendimą.
„Čia ne kaip teisės aktas, o paprastas raštas kaip komisijos nuomonė, rekomendacija. Mes esame ekspertai prezidentui, Vyriausybei ir Seimui. Dėl strategijos klausimų priimam sprendimus, kitais klausimais nutarimus arba tiesiog pateikiam nuomonę. Jei nemanom, kad tai strateginis klausimas, sprendimas nepriimamas. Čia mes išsakėme tik nuomonę taip, kaip būtų kreipęsis bet kas paklausti mūsų nuomonės. Čia net nebuvo tyrimo atlikta“, – kalbėjo Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

Nostalgija – ne vertingoji savybė

Panevėžio nekilnojamojo kultūros paveldo taryba jau dukart rinkosi aiškintis dėl „Garso“ kino centro pastato svarbos ir abu kartus įvertino, jog šis objektas nėra toks vertingas, kad būtų paskelbtas saugotinu.
Pirmą kartą tokį verdiktą priėmusi birželį, vėliau taryba, atsižvelgusi į pilietinės iniciatyvos grupės „Išsaugoti „Garsą“ prašymą, kreipėsi į du sovietinio paveldo ekspertus. Šiems pateikus savo nuomonę, taryba dar kartą patvirtino, jog nėra dėl ko „Garso“ pastatą įrašyti į Kultūros vertybių registrą.
„Yra vertinimo kriterijų aprašas, pagal kurį taryba sprendžia, ar objektas turi vertingųjų savybių. Nostalgija nėra vertingoji savybė. Todėl remiantis vertinimo kriterijais taryba nusprendė, kad „Garsas“ negali būti įrašytas kaip saugomas“, – sako Panevėžio savivaldybės paveldosaugininkė Loreta Paškevičienė.

Klausimą uždaro

Nors „Garso“ gynėjams vilties suteikusi valstybinė komisija Kultūros paveldo departamentą ragina kuo skubiau svarstyti dėl kino centro pastato išsaugojimo, departamento direktoriaus Vidmanto Bezaro nuomone, veikiausiai prie šios temos nebus sugrįžta.
Anot jo, pagal teisės aktus Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba neturėtų svarstyti tų objektų, dėl kurių jau svarstė kitos vertinimo tarybos, tarpe jų ir Savivaldybė.
„Tvarka nustatyta tam, kad kartais ir piktais kėslais remiantis nebūtų sugriauta sistema. Jeigu koks nors verslininkas nepatenkintas kreipiasi prašydamas svarstyti kitoj taryboj, jei ir tos sprendimas nepatinka, reikalauja dar kitoj. Taip gali tęstis iki begalybės. Kol kas neturiu medžiagos, kuria remdamasis galėčiau pasakyti, jog reikėtų kitai tarybai svarstyti dėl „Garso“, – „Sekundei“ teigė V. Bezaras.

Šaltas dušas

Prezidentūros persiųstą „Garso“ gynėjų prašymą palankiai įvertinusios Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuomonė buvo tarsi šaltas dušas Panevėžio savivaldybei. Jos administracijos direktorius Tomas Jukna sako, jog stabdyti SEMC projektą būtų nelogiška, kai jau yra užtikrintas kelių šaltinių finansavimas. Tam 3 mln. Eur paskirti iš ES paramos fondų, SEMC projektą Kultūros ministerija yra pateikusi Valstybės investicijų programai, iš kurios tam numatyta skirti 5 mln. Eur per dvejus metus – 2021 ir 2022-uosius.
„Nuo pat pradžių buvo svarstoma, kaip rekonstruoti šaltą, neekonomišką „Garso“ pastatą, apie jokius paveldus niekas nekalbėjo. Bet kai surandamas būdas pritraukti europinių lėšų rekonstrukcijai, kyla triukšmas“, – atkreipia dėmesį T. Jukna.

„Šitas klausimas pas mus buvo gana skubiai įtrauktas, nes prezidentūra atsiuntė, o pas mus kaip tik buvo suplanuotas posėdis ir į jį įtraukėme.“

D. Gadeikienė

Anot jo, nors po kino centro rekonstrukcijos į SEMC pastatas iš esmės pasikeis, jame liks galimybė toliau rodyti nekomercinį kiną.
„Nėra geriau, nei turėti naują, perspektyvią infrastruktūrą galimoms kultūrinėms veikloms. Dabar lieka dirbti, o ne bandyti sovietiniame pastate įžiūrėti paveldosauginių savybių“, – sako T. Jukna.

Pasigenda atsakomybės

Administracijos direktorius svarsto, jog Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuomonei dėl „Garso“ pastato reikšmingumo veikiausiai turėjo įtakos ne svarūs ekspertų argumentai, o noras palaikyti pilietinę iniciatyvą. Į prezidentūrą kreipęsi „Garso“ gynėjai tėra viena medalio pusė.
„Esu nusivylęs tuo, kaip išnaudojama demokratija. Dabar ne sovietmetis – visi gali drąsiai sakyti savo nuomonę, kelti aktualias problemas ir ginti pasirinktą poziciją, kovoti už ją demokratijos suteiktomis priemonėmis. Bet jeigu taip darai, reikia imtis ir atsakomybės už tuos padarinius, kurių sieki savo kova. Siekimas bet kokiomis priemonėmis išsaugoti „Garso“ kino centrą nebeatitinka jokios sveikos logikos“, – įsitikinęs meno parodų organizatorius, „A galerijos“ savininkas panevėžietis Albinas Vološkevičius.
Jam kyla klausimas, kas prisiims atsakomybę už pasekmes, jei pastatui bus suteiktas valstybės saugomo paveldo statusas.
„Į miestą atėjo komercinis kinas su visu paketu, kad žiūrovas pasijaustų tarsi visai kitame kino pasaulyje. Ar pajėgus „Garsas“ atlaikyti tokią konkurenciją, už kurią kol kas mokame visi per miesto biudžetą?“ – sako A. Vološkevičius.
Iš miesto biudžeto pernai „Garsui“ buvo skirta 289,3 tūkst. Eur. Jo paties gautos pajamos už paslaugas per 2018-uosius siekė 120 tūkst. Eur. Kitaip tariant, „Garsas“ pernai miestui kainavo 169,3 tūkst. Eur. Šįmet iš biudžeto šiai kultūros įstaigai atseikėta 174,2 tūkst. Eur.
Nors kino centras turi dvi sales – per 600 vietų ir 80 vietų, skaičiuojama, kad seansuose vidutiniškai apsilanko maždaug po 20 žiūrovų. Pernai kino centras į visus savo renginius pardavė 53 tūkst. bilietų.

 

Komentarai

 • Tipinis sovietinis statinys = unikumas ????

  • O kai sugryž sovietai ir nebeapžyns miestas kas tada būs? Nedaleisiu!

   • Atsakyti
 • Ir „šlovingosios“ Lietuvos komunistų partijos Panevėžio skyriaus pastatas toks pasikeites kad nebera orientyras.
  I lentynos parduotuvėse ne tuščios, i tešmenu su kanopnomis neber.

  • ir ubagų prie bažnyčios ir kiekvienų vartų pilna, ir šiukšlių konteinerius, kas rytą perkrausto, būtų tešmenų ir kanopų, bet ir tų negalėtų nusipirkti, nes nėra už ką.

 • Didelis ir GRažus

  • iš kiekvieno pagal norus, kiekvienam pagal skundus

   • Atsakyti
 • Kur dar gali vienui vienas su savo vienatve pasinerti į filmą 666 kėdžių salėje ?

  • Atsakyti
 • be briedas sensacijos tėvas

 • Galvojau, kad savivaldos rinkimuose balsavau už konkrečius darbus, planus, už naują pastatą, o paaiškėjo, kad pakanka eiti tik į prezidentinius rinkimus, nes galios cėntras Daukanto a.

  • Atsakyti
 • Tai Vilniui – modernumas, regionams – stagnacija?

 • galinga paveldo valdininkes logika, ,,garsas“ vienintelis likes lt toks kino teatras, todel ji reikia issaugoti kaip sovietini sedevra, turiu tik tada kelis klausimus
  1. kodel tokiu sedevru ta valdininke neissaugojo vilniuje .
  2.kur buvo ta paveldo istaiga, kai vis dar garso direktore pucinskiens savo laiku to ,, unikalaus “paveldo stiklini antra auksta uzmurijo 50 proc, ir irenge naktini kluba, kodel tada kulturos paveldininkam viskas buvo ok,
  na ir pamastymui, jai jau sitas pastatas toks unikalus, tai tada TIESIOG PRIVALOMA sugrazinti ta jo pirmine isvaizda, kitaip tariant visa antra auksta is naujo istiklinti, tik va klausimelis uz kieno pinigelius, gal direktore sumokes uz autentiska isvaizdos atstatyma

  • Įsižeidžiau žiauriai. pagal tą valdininkę tai tik Vilniui visokie MO ir kiti modernumai, o provincijai kaip kokiam Grūto parkui sovietmetį saugoti ir su sovietmečio architektūra gyventi? Ar atskirties supratimas šlubuoja ar diskriminacinis požiūris matosi?

   • Atsakyti
  • Pucinskiene mūravoti gali, nes kai esi pagal tąč partiją kuri rėkia, tai ir leidi sau viską ko tik nori ir ko norisi.

 • mane piktina,ne tai,kad pastatas bus griaunamas,o tai kas bus statoma.pagal projekta numatomas didziulis kubo formos pastatas,kuris mano nuomone visiskai netinka toje aplinkoje.nemanau,kad miestui reikajingos tokios erdves parodoms.Jeigu vieni motyvuoja,kad ikina ateina apie 30 zmoniu,tai ir kiti mato kiek zmoniu lankosi parodu atidarymuose-skaiciai labai panasus.Netikiu,kad i Panevezy pavyktu pritraukti meno megeju is svetur.Todel manau tikslingiau butu rekonstruoti senaji pastata,prapleciant jo funkcijas.Dabar gi skiriamos didziules lesos ir neatsiklausia-gal reikalingiau naujajai autobusu stociai,o gal Nevezio viesbucio vietoje statyti panasu pastata,o gal konservu f-ko rgiuvesius prikelti.taigi pykstama ne del garso nugriovimo,o del to,kad tokio svarbausobjekto(pakeisiancio miesto vaizda ir kainuosiancio kruva pinigu)statymas visai nepaisant miestelenu nuomones.Dar pasiepiami sovietiniai valdzios sprendimai.o cia kas-naujoji demokratija ?Labai jau primena sovietu nomenklaturos bizniuka…

  • ir dar ,gerb renaldai, jusu pamineti objektai-koncervu fabrikas, viesbutis yra privaciu savininku rankose , kaip bebutu gaila miesto valdzia negali tu objektu renovuoti ,ar rekonstruoti, tai privatus objektai,

   • Atsakyti
 • na pasidomekite SEMC projektu truputi idemiau, tai ne parodu sale, tai plataus spektro multifunkcinis centras, kuriame bus ir menininko S,Eidrigeviciaus darbu ekspozicija, ir parodu erdves, ir patalpos kurybinei-edukacinei veiklai, ir NEKOMERCINIO KINO SALE, atsiras erdves kuriose gal but mes matysime ir siuolaikini sokio mena , ir patikekit problema ne garso pastato isaugojimas ar jo perdarymas i didesni pastata, problema yra naujo kulturos objekto vadyba, jo iveiklinimas ir patrauklumas, jai miestas atras rimtu vadovu su idomiomis idejomis tas semc generuos daug didesne verte negu dabartinis ar kazkiek rekonstruotas garsas,

  • Atsakyti
 • O siaube! Garsas – paveldas?! Negaliu patikėti. Tada reikėtų dar ir sovietmečio daugiabučių renovaciją uždrausti – irgi ano laiko modernizmas!

 • Šalia stovi apleistas koncervų fabrikas, ji galima pritaikyti Eidrigevičiaus galerijai ir parodoms. Taip išsaugant abu pastatus: kino teatras ir šalia galerija vienas kitą papildytų. Siūlomas naujas pastatas vietoj Garso perdidelis Panevėžio senamiesčiui, grubios architektūros. Jis tiktų šalia arenos, naujojoje miesto dalyje.

  • nu jai jau puoli komentaruose kazka originalaus siulyti tai bent jau pasodomek tuo ka siulai, koncervu fabrikas PRIVATI nuosavybe kaip ir viesbutis miesto centre, na prie geriausiu noru musu valstybeje dar nera istatymu leidzianciu savivaldybei uzgrobti patatus,, ir kitas pastebejimas, kuruioje vietoje jus matote prie garso panevezio senamiesti, ar buves upytes viesbutis is monolito yta senamiestis, ar buves karinis komisariatas dabar perdarytas i biznio centra yra senamiestis, ar kranto spec mokyklos bendrabutis 5 aukstu pastatas jum ir senamiestis, apie koki senamiesti jus kalbate ,garsas apstatytas sovietiniu laiku architektura, vienintelis senas pastatas tai buvusi biblioteka kuria dabar valdo kunigeliai su padevetu rubu krautuve

   • Atsakyti
 • Tai ko Vilniuje neišsaugojo Didžiųjų profsąjungų rūmų?

 • O kur prie to centro reikės statyti atvykstančių žiūrovų automobilius ir autobusus?

Rodyti visus komentarus (21)

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų