Meras P. Žagunis padėkomis apdovanojo (iš dešinės): D. Jankauskienę, R. Samsonienę, A. Simonaitytę-Šnirę. Kairėje – Socialinės paramos skyriaus vedėja V. Savickienė.

Pagerbti socialiniai darbuotojai – vilties švyturiai

Pagerbti socialiniai darbuotojai – vilties švyturiai

Visoje šalyje švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena paminėta ir Panevėžio rajono savivaldybėje. Ta proga, rugsėjo 27 d., Smilgių etnografinėje sodyboje vykusiame šventiniame renginyje socialinius darbuotojus pagerbė Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, Socialinės paramos skyriaus, seniūnijų atstovai, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo partneriai, kiti svečiai.

Meras Povilas Žagunis, sveikindamas socialinius darbuotojus profesinės dienos proga, pabrėžė jų darbo reikšmę visuomenei padedant sunkiais gyvenimo atvejais.

„Šventės moto pasirinkti žodžiai „Socialinis darbuotojas – vilties švyturys“ tiksliai atspindi Jūsų misijos esmę“, – sakė P. Žagunis.

Socialinių darbuotojų dėka daugelis problemose skendinčių ir jų savo jėgomis įveikti nepajėgiančių labiausiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių atstovų – šeimų, vaikų, neįgaliųjų, vienišų senolių – sulaukia pagalbos, paguodos bei supratimo, atgauna gyvenimo džiaugsmą ir viltį.

Meras pabrėžė, kad šalyje įgyvendinant reformas vaiko teisių apsaugos, institucinės globos, užimtumo – visoje socialinėje srityje, socialinių darbuotojų veikla įgauna ypatingą svarbą. P. Žagunis visiems linkėjo neblėstančios energijos ir stiprybės teikiant pagalbą, įkvėpimą ir paguodą daugiausia sunkumų turintiems žmonėms, stiprinant vaiko ir šeimos apsaugą.

Padėkos raštus už nuoširdų darbą meras įteikė Socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai Rasai Samsonienei, Socialinės paramos skyriaus vyresniajai socialinių išmokų specialistei Danutei Jankauskienei, Velžio seniūnijos vyriausiajai socialinei darbuotojai, dirbančiai su šeimomis, Aušrai Simonaitytei-Šnyrei.

Dėmesys pareikštas ir sėkmingai į socialinių darbuotojų šeimą įsilieti palinkėta naujoms darbuotojoms, dirbti pradėjusioms įgyvendinant pertvarką – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei Donatai Jesiūnienei, atvejo vadybininkėms Jurgitai Liepinienei, Rasai Meškauskienei, Aurelijai Skudienei, Živilei Saltonaitei, Socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai Karolinai Kazelienei.

Su profesine švente socialinius darbuotojus sveikino, gėles, dovanėles, padėkas ir gražiausius linkėjimus skyrė Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariai Algimantas Birbilas, Violeta Grigienė, Jūratė Januškienė, Rimantas Trota, seniūnų vardu – Vadoklių seniūnijos seniūnas Vytautas Kaupas.

Profesinės šventės proga socialinius darbuotojus pagerbti atvyko bendradarbiavimo partnerių – Aukštaitijos regiono asociacijos „Artritas“, Panevėžio vyskupijos Carito, Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos, VšĮ Vilties namai – vadovai.

Po iškilmingos dalies šventės dalyviai ir svečiai dalyvavo erdviame Smilgių etnografinės sodybos kieme surengtoje edukacinėje programoje „Aukštaitiška sodyba“.

Susirinkusiuosius linksmino Smilgių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Aušrinė“, linijinių šokių grupė „Rožiniai ritmai“, populiariosios muzikos grupė „Alvija“.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų