P. Urbšys: mane stebina skleidžiamas melas

P. Urbšys: mane stebina skleidžiamas melas

Mūsų tikslas – ne valdyti miestą, o įgalinti žmones kurti jį KARTU.

Jau šeštus metus dirbate Seimo nariu ir įpusėjus antrai kadencijai ryžotės iš Seimo grįžti į Panevėžį. Kas lėmė apsisprendimą kadencijos vidury kandidatuoti į merus?

Jei dabartinis Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas ir jo pagrindinė komanda nebūtų buvusi išrinkta su mano pavarde, tikrai manyčiau, kad ne mano reikalas, kas prieš ketvertą metų panevėžiečiams jų buvo pažadėta ir liko nepadaryta.

Antra, mano, kaip politiko, prioritetas – pasiekti, kad realiai veiktų piliečių savivalda.

Tai ir yra dvi esminės priežastys, kodėl apsisprendžiau prisiimti asmeninę atsakomybę už darbus, kurie R. M. Račkausko komandos liko nepadaryti.

Komanda, kurią subūriau prieš ketvertą metų – visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ pagrindinį tikslą sau kėlė sustiprinti valdžios kontrolę, žmonių bendruomenines galias ir deklaruoti politikoje skaidrumą bei atvirumą. Neatsitiktinai R. M. Račkauskas rinkimų naktį atsakydamas žurnalistams į klausimą, koks jo pagrindinis darbas, pareiškė: padaryti tai, ko nepadarė STT.

Su mano pavarde išrinktiesiems į Panevėžio valdžią palinkėjau nepamiršti, kad dovanos yra ne jie, o žmonės, kurie juos išrinko, ir padaryti viską, kad žmonės būtų įgalinti kontroliuoti juos, esančius valdžioje.

Iš savo ilgametės darbo STT patirties galiu pasakyti: bet kokia nekontroliuojama, save įsimylėjusi valdžia anksčiau ar vėliau paslysta ant savo piktnaudžiavimo.

Todėl Panevėžio savivaldybę ir lydi amžinas prakeiksmas, kai vienas paskui kitą jos vadovai turi stoti prieš teismą.

Kai kas bando jus kaltinti neva esate užsakovas dabar Panevėžio savivaldybei šešėlį metusios korupcijos bylos, kurioje įtarimai pareikšti merui R. M. Račkauskui, taip pat jo patarėjai. Kaip manote, kodėl keliamos tokios asociacijos?

Taip, tokių kaltinimų girdėti. Bet tie žmonės pamiršta, kad ne R. M. Račkauskas siejamas su kova su korupcija, o būtent P. Urbšys, 15-a metų atidavęs tai kovai.

Šita korupcinė byla man didesnė gėda nei R. M. Račkauskui. Tas, kuris per rinkimus prisistatė kaip skaidrumo garantas, buvo patupdytas į areštinę.

Iš paskutinės mano, kaip liudininko, apklausos STT supratau, kad filmas apie R. M. Račkausko įtartinas veikas, vykusias jo kabinete, buvo sukamas nuo 2018 m. pradžios.

Mane toje istorijoje labiausiai žeidžia tai, kad pagrindiniai šios bylos veikėjai puikiausiai žino, kokie įrodymai yra surinkti ir kad jie pradėti rinkti ne nuo gegužės, kai pašlijo mano ir R. M. Račkausko santykiai, o dar gerokai prieš pusmetį.

Ir jie puikiai žino, kad ne P. Urbšys inicijavo STT tyrimą. Atvirkščiai, R. M. Račkausko neskaidrūs veiksmai padarė STT taikiniu ir mane, nes pagal gautą oficialų STT pranešimą dėl taikytų prievartos priemonių paaiškėjo, kad STT klausėsi mano pokalbių ir kontroliavimo kitas mano elektronines priemones.

Negana to, įtariamasis meras R. M. Račkauskas ne tik akiplėšiškai meluoja, tačiau daro viską, kad mane nutildytų uždrausdamas kalbėti tiesą. Kitaip negaliu paaiškinti su jo palaiminimu atsiradusio pareiškimo prokuratūrai, kurio pagrindu iškelta baudžiamoji byla dėl neva pagarsintų ikiteisminio tyrimo duomenų.

Nepaisant pareikštų įtarimų, žmogus nėra kaltas, kol jo nenuteisė teismas. Įstatymai įtariamajam, šiuo atveju R. M. Račkauskui, leidžia dalyvauti rinkimuose ir siekti antros kadencijos mero poste, ką nušalintasis meras dabar ir daro. Kaip jūs vertinate tokią situaciją?

R. M. Račkauskas ir jo šalininkai suplaka dvi atsakomybes: politinę ir kriminalinę. Pastaroji yra teismo rankose. Politinė atsakomybė nesiejama su teismais, o tik su sąžine, žinoma, jei jos dar turima.

Kai apsisprendžiau eiti į politiką, vienas pagrindinių mano varžovų Seimo rinkimuose buvo Vitas Matuzas. Jam tuomet buvo pareikšti įtarimai, bet dar nebuvo nuteistas. R. M. Račkauskas tada labai aktyviai dalyvavo mano rinkimų agitacijoje pabrėždamas ir savo poziciją, jog toks asmuo kaip V. Matuzas, nepaisant, kad teismas jo nėra nuteisęs, negali atstovauti panevėžiečiams.

Prieš ketvertą metų R. M. Račkauską pakviečiau kandidatuoti į merus, nes mačiau, kad jis aiškiai atskiria dvi atsakomybes – kriminalinę ir politinę. Bet žmogus, paragavęs valdžios galių ir dabar papuolęs į analogišką padėtį, kokioje buvo V. Matuzas, sau taiko jau kitokius standartus nei tuomet. Dabar R. M. Račkauskas elgiasi taip pat, kaip kažkada V. Matuzas.

Kol kas panevėžiečiai atskirdavo politinę ir kriminalinę atsakomybes. Jie bausdavo politinius darinius, siejamus su korupcija įtartais, bet tuomet dar nenuteistais V. Matuzu, Visvaldu Matkevičiumi, Kastyčiu Vainausku, Stasiu Karčinsku.

Dabar R. M. Račkauskas, deklaravęs išskirtinį skaidrumą, nori į žmonių sąmonę įrėžti suvokimą, kad kriminalinė ir politinė atsakomybė yra vienas ir tas pats: žmonės gali rinkti įtariamą, nušalintą merą, nes jis neva yra „auka“.

Panevėžiečiams bandoma įteigti, kad jeigu jo neperrinks antrai kadencijai, miestas sugrius, projektai sustos.

Jei per kadenciją savivaldybė sukuriama kaip dvarelis, iš tiesų ponui išgriuvus iš ratų dvaras žlunga.

Bet jei priimami skaidrūs sprendimai, laikantis įstatymų, nekyla grėsmė tokiai savivaldybei. Koks naujas meras gali sustabdyti tai, kas yra teisėta? Dabar susidaro įspūdis, tarsi kažko bijoma. O gal kažkas yra užslėpta? Kažkam duota nešvarių pažadų ir priimta neskaidrių sprendimų? Tuomet suprantu R. M. Račkausko ištartą frazę, kai diskutavome, ar verta man svarstyti apie dalyvavimą savivaldos rinkimuose. Tąkart jis pasakė: lik ten, kur esi – Seime, nes čia jau viskas sudėliota.

Galiu patikinti: projektai, vykdomi laikantis įstatymų, bus tęsiami. Bet jei yra neskaidrių susitarimų ir sandėrių, nenaudingų miestui, jie bus keliami į viešumą.

Akcentuojate, kad gavusieji rinkėjų pasitikėjimą privalo nepamiršti, kad dovanos yra ne jie, o žmonės, kad valdžios viena esminių užduočių – sukurti aplinką, kuri ją kontroliuotų. Kaip, tapęs meru, realiai įgyvendintumėte valdžios savikontrolės mechanizmą ir kokiais būdais įgalintumėte miesto bendruomenę dalyvauti priimant jai svarbius sprendimus?

Mūsų tikslas – ne valdyti miestą, o įgalinti žmones kurti jį KARTU. Šis įgalinimas įmanomas tik per skatinimą žmones burtis į bendruomenes, bendrijas, asociacijas, nes tik susitelkę žmonės tampa jėga, su kuria skaitosi esantieji valdžioje.

Ten, kur stiprios bendruomenės, daugiausia išasfaltuotų gatvių, sutvarkytų kiemų ir renovuotų namų. Švietimo, kultūros, bendruomenių, NVO tarybos, jaunimo, senjorų, neįgaliųjų organizacijos turi būti įgalintos daryti įtaką priimamiems sprendimams ir nebūti tik valdžios galios įkaitais.

Mums jaukus miestas – ne tik aplinkos: gatvių, parkų, pastatų tvarkymas, bet visų pirma pagarbus valdžios santykis su žmogumi. Kasdienės žmonių problemos neturi būti skandinamos biurokratinėje klampynėje.

Savivaldybė – ne išmaldų dalintoja, o kokybiškų paslaugų teikėja tiems, iš kurių mokesčių ji pati yra išlaikoma. Savivaldybės valdžios santykis su žmonėmis turi būti grįstas atvirumo, skaidrumo ir jautrumo pagrindu. Valdžios jautrumas labiausiai pasireiškia per socialinę politiką. Kol kas ji Panevėžyje orientuota daugiau į socialinių įstaigų poreikių tenkinimą.

Dabartinė valdžia, kuri atėjo su bendruomeniškumo vėliava, ne tik kad numarino vietos bendruomenių reikalų komisiją, bet nė mažiausio noro neparodė, jog savivaldybėje atsirastų visuomeninė senjorų taryba, kokios veikia kitose savivaldybėse. Iki šios dienos nėra užsakyta jokia studija ištirti senjorų poreikius mūsų mieste. Jaunimo politika grindžiama pasenusiais, dar 2014 m. patvirtintais jaunimo problemų sprendimo planais. Neįgalieji mūsų mieste vis dar nesijaučia visaverčiais miesto piliečiais.

Taigi, jei išrinktieji į valdžią miesto jautrumą matuos ne tik asfaltu ar trinkelėmis, bet ir jautriu santykiu su žmogumi, įgalindami jį daryti įtaką esantiesiems valdžioje, tada išrinktiesiems bus sunku pamiršti, kad dovanos – ne jie, o žmonės, kurie juos išrinko.

Kandidatuojate į mero vietą Panevėžiui sudėtingu laikotarpiu: Europos Sąjungos paramos galimybės Lietuvai eina į pabaigą ir savivaldybių perspektyva priklausys nuo dabar paklotų pagrindų. Kokį matote sprendimą Panevėžiui?

Mums reikia aiškiai suvokti: jei Panevėžys nori išlaikyti miesto statusą, turime viską padaryti, kad išsaugotume regioninę lyderystę net ir sumažėjus ES paramos lėšoms.

Esančiuosius valdžioje vis ragindavau parengti studiją, kurioje aiškiai būtų išskleistas Panevėžio, kaip regioninio lyderio, potencialas, nes esamas miesto strateginis planas neatitinka šios dienos iššūkių.

Tendencija yra tokia, kad Lietuvoje turi likti tik trys didieji miestai – Vilnius ir Kaunas, Klaipėda. Jei Panevėžys bus pasyvus, taps sulygintas su rajoniniais miesteliais.

Mes privalome aiškiai išskirti, ką turime geriausio. Galime didžiuotis J. Miltinio, Muzikiniu, „Meno“, Lėlių vežimo teatrais, G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka, Dailės galerija, Kraštotyros muziejumi, stipriais saviveiklinio meno kolektyvais. Panevėžys turi gilias dailės, keramikos, fotografijos, stiklo meno tradicijas. Kiekvienos miesto valdžios priedermė išsaugoti šiuos kultūros židinius.

Panevėžio raktas į regioninę lyderystę yra ir švietimas. Investicijų gausa, naujų darbo vietų atsiradimas didele dalimi priklauso nuo kvalifikuotų darbuotojų. Mūsų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo švietimo įstaigos, kaip ir Panevėžio kolegija, regione nenusileidžia niekam. Mes vieninteliai regione turime universitetines studijas KTU filiale.

Panevėžio ateities potencialas glūdi žmonėse. Jų kultūra, išsilavinimas ir kvalifikacija yra sėkmės garantas. Būdami valdžioje, mes privalome išnaudoti tą galimybę, nepaisydami skirtingų pažiūrų, politinių įsitikinimų ir žinybinių barjerų.

Kitos kadencijos Tarybai ir merui teks spręsti tai, ko iki šiol buvusios, o ir dabartinė valdžia nesugebėjo net pradėti – vieno didžiausių Panevėžio skaudulių – autobusų stoties likimą.

Iš dabartinių valdančiųjų girdime kalbų, kad jei nebūtų trukdę, būtų dėl stoties sutvarkymo padarę daug daugiau. Galiu atsakingai pasakyti: dėl to, kad stotis vis dar yra tokia, kokią matome, atsakomybę turi prisiimti dabartinė valdžia. Kad ir kaip mes kritikavome konservatorius praeitą kadenciją, bet paaiškėjo, kad jie, spaudžiami pilietinio judėjimo „Kartu“, dėl autobusų stoties buvo padarę viską, jog atėjusiai naujai valdžiai beliko skelbti konkursus dėl seno pastato rekonstrukcijos ir stoties prieigų sutvarkymo. Tam būtų užtekę 1,8 mln. Eur ES lėšų. Vėliausiai 2018 m. jau būtume turėję sutvarkytą autobusų stotį.

Deja, nušalintasis meras R.M. Račkauskas tą aplinkybę nutylėjo ir dabar meluoja, kalbėdamas, kad buvusi valdžia planavo tik kosmetinį remontą.

Akivaizdu, kad nušalintojo mero ambicija pastatyti naują autobusų stoties pastatą panevėžiečiams kainuos mažiausiai milijoną eurų. Tai reiškia, jog projektas, kuris galėjo būti įgyvendintas už 1,8 mln. Eur ES lėšų, jau yra pabrangęs beveik iki 3 mln. Eur ir tą skirtumą turėsime mokėti visi mes iš miesto biudžeto.

Administracijos direktorius kalba, kad tas papildomas milijonas nėra dideli pinigai, bet tegul jis parodo, kurios srities finansavimas perteklinis. Miesto biudžetas panašus į skylėtą antklodę, kurią kiekvienas bando tempti į save. Nekalbu apie tai, kad mums dar reikės skolintis pinigų įgyvendinti ES projektams pagal URBAN programą, nes jiems iš pradžių planuotų 20 mln. Eur ES lėšų irgi jau nebeužtenka.

Kažkas turi prisiimti atsakomybę dėl tokio brangiai kainuojančio vilkinimo.

Esate pats tikriausias panevėžietis – čia gimęs, užaugęs, čia ir likote gyventi. Matėte, kaip miestas keitėsi, pats prie tų pokyčių nemažai prisidėjote. Dabar vėl ateinate, kai Panevėžys ant savotiško permainų slenksčio.

Panevėžys yra mano kraujo grupė. Tai mano gimtas miestas. Visada didžiavausi, kad esu panevėžietis. Buvau su Panevėžiu, kai jis išgyveno sunkiausią laiką, kai garsėjo organizuotu nusikalstamumu. Buvau tarp tų, kurie ne tik tikėjo, bet ir prisidėjo, kad visiems mūsų mieste būtų saugiau.

Panevėžys tapo pradžia, padėjusia iš organizuoto nusikalstamumo gniaužtų išvaduoti ir kitus Lietuvos miestus. Dabar tikiu, kad Panevėžys gali tapti realios žmonių savivaldos pradžia, kur savivaldybė nebus paversta vieno šeimininko buveine, iš kurios anksčiau ar vėliau jis bus išvedamas ir pasodinamas į teisiamųjų suolą už „gerus darbus“ sau.

Tikrai panevėžiečiai gali išsirinkti tuos, kurie savo pareigos tvarkyti miestą nepateikinėtų kaip didžiausios žmonėms daromos malonės.

Mes pasitikime Panevėžio žmonėmis, todėl kviečiame: „Kurkime jaukų miestą KARTU“. Mūsų sąrašo numeris 20. Nebūkime abejingi kovo 3 dieną!

POLITINĖ REKLAMA. APMOKĖTA IŠ VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „KURKIME JAUKŲ MIESTĄ KARTU“ RINKIMŲ SĄSKAITOS. UŽS. NR. 22489

Komentarai

 • Kodėl nepatikėjau nei vienu žodžiu?????????????????????????????????????????????????????????????????

  • Kodėl tiek pykčio ir tikslo sudoroti ?
   Kodėl šie rinkimai panašūs į ilgą perversmą?

   • ir ant mūsų pavarydavo, dar ir kaip pavarydavo

    • Atsakyti
    • Iki ausu prisidirbusiam Mykoliukui visi aplink ji kalti, bet tik ne jis pats.

     • Atsakyti
     • Čia tu?

     • Leliukas kai parašo visur gali atskirt. Žasine pusk iš eterio, kiek savo debiliška rašliava viešinsi ir verksi kaip mokyklinukas gaves gerą pendelį į subinę. Didesnio verksnio šiame mieste turbūt nėra.

   • Tegu Rackauskas su Urbsiu iki kitu rinkimu issiaiskina savo santykius, o per siuos rinkimus as savo balsa atiduosiu konservatoriams.

  • Senos demokratijos šalyse buvusių statutinių neprileidžia prie politikos ir teisingai daro, o Urbšys atsibodo.

   • Darbas o ne rietenos savivaldybeje prasides tada, kada rinkejai galutinai isfutbolins rackauska is savivaldybes.

    • Tavo nelaimei (Panevėžio džiaugsmui) to nebus. Pažiūrėk į apklausas – Račkauskas tarp 12 geriausiai vertinamų merų Lietuvoj 😉

     • Atsakyti
     • Pažiūrėjau – tarp įtariamų korupcija.

  • #UrbsyPailsek!

   • Kvailai atrodo Rackausko palaikymo zinutes is vieno ir to pacio IP adreso. O Urbsiui linkiu nestabdyti, miestas sujumis. Atsibodo jau korumpuoti gelbetojai.

    • Atsakyti
    • Kur tu čia IP matai? Datos nebeskiri?

     • Atsakyti
    • laiko nuo IP neskiri?

  • Įsiūčio okeanas. Ką rodo?

  • pakalbėk pakalbėk daugiau apie senos stoties remontą, ant plakatų taip ir užsirašyk SOVIETINĖS ATGYVENOS VERTA PROVINCIJA – TAI MANO KRAUJO GRUPĖ.

   • už gerą kainą parduodu skalbiankę, bobutei tiks ir perdažyta gelda. Diedukas 862233 223

    • ir P_vilą pridedu. Bobutė 8611122333

     • Atsakyti
   • Aš manau, kad Gedimino pilį irgi reikia nugriauti, ir jos vietoje pastatyti normalią – šiuolaikišką. Kas męs – provincija kokia?

    • Gedimino bokštas analogija stočiai? Pilnatį išsijungt laikas…

  • Šitie rinkimai apie ateitį arba apie sastingį. Rinkimės atsakingai !

   • Šitie rinkimai apie toleranciją korupcijai. Apsispręskime, kokie mes esame!

    • Būtent! Mero nušalinimas baisiai neskaniai atrodo – mano nuomone, labiau panašu į bandymą jį patraukt nei ką nors išsiaiškint. Leisim tą padaryt?

  • Va ir aišku kodėl palieka žmonės, kodėl su visais visur persipyksta, gėda skaityti tą purvasvydį.
   Mafijos boso pavaidinti KK2 nebekviečia?

   • Taip nieko ir nepažadėjo, visur tik….reikia taip, reikia ne anaip….Būk ten, jur esi, jo…… kol tave dar ten laiko

    • Užtat AŠ tau pažadu

     • Atsakyti
  • jau pykčio upėje išsimaudžiau, jau pykčio marškinius apsivilkau, jau pykčio kalaviją išgalandau

   • Atsakyti
  • Už ką man toks sunkus likimas kad mane vis ima ir ima ?

  • Pats savęs paklausia, pats sau atsako ! Ir vis klausia daugiskaita !

  • geriau papasakok kaip rankas išsukinėdavai ir koks despotiškas buvai. Netikiu. Netikiu tavimi.

   • Atsakyti
  • Nereikejo Urbsiui susideti su tuo Rackausku, ne tik pats isivele i aferas bet dar ir Urbsi itrauke i neaiskias aferas.

   • Manau atvirkščiai. Tai Rytis suklydo patikėjęs pu. Ta persona proto be, vet noro valdyti, bausti ir drausti per akis…

    • Aisku be reikalo patikėjo. Būtų sėdėjes toliau savo kontorėlėje, daręs architektūrinius projektus už 4 000 eu. per metus (ar kiek ten deklaravo?) Ir toliau iš esmės gražinęs Panevėžį.

  • Todėl, kad asilas esi. Tokie kaip tu sovietmečio liekana, sąžinės nespaudžia vagys ir nešvarūs, savanaudžiai politikai. Račkauskui nerūpi gatvės ir aplinka, jam tik aktualu prastumti projektus savo. O tiesos nesinori girdėti, todėl ir netiki?

   • Kada tiek gatvių buvo suremontuota? Nerūpi sakai… Tada kiti išvis nežino ,kad mieste gatvės aplamai yra.

    • Atsakyti
    • Tik įdomu, kodėl gatvės pradėtos remontuoti paskutiniais metais, artėjant rinkimams, nors pagal biudžeta pinigai tam buvo skirti jau prieš 3 metus. Gal kad visi pamatytų, koks meras nuostabus? Apsišaukėlis, o ne meras!!!

     • Gatvės pradėtos intensyviai tvarkyti 2016m. Dabar 2019m. Labas rytas 🙂

     • Intensyviai. Ypač Molainių. Vis dar intensyviai tebetvarkoma

  • nuo karo maro bado ir urpšio !

   • gal tu tulpinis?

  • Kodėl ir dabar visos Tulpės kalba, kad mafiozus sutramdė iš Vilniaus Pirmojo skyriaus vyrai didumo kaip spintos?

 • Ir aš netikiu. Vakar mačiau per TV Urpšį visai suglumusį. Kas gali juo tikėti ?

  • sakiniai kilometro ilgumo pabaigoje pamiršta nuo ko pradėjo ir nieko suprasti neina

   • as irgi… atsikeliu…. galvoju… galvoju… koks mano vardas? ….. A…. Dora.

 • Pavargęs, piktas žmogus gali sukurti tik negatyvą.
  Urbšys yra kaltintojas. Įgalins visuomėnę ir po to kaltins, kad ji neįgali ir nieko nedaro.
  Jis vėl bus vienas baltas bobučių sapnas.

  • su baltais arkliais baltose pievose

  • gana piktumo Lietuvoje, nebalsuosiu už tą piktą dėdę

   • balsuok už korumpuotą

  • kad nepailsi niekaip. Kodėl?

  • Atsipalaiduok Urbšy, leisk man ramiai kombinuoti

 • atsilyginsiu tam kuris gražins dingusį mano maišą

 • Kur Urbšys prisiliečia, ten Š… s gaunasi

  • Atsakyti
 • ir kodel tu Povilas Urbsys,kodel,kodel ????

  • kad seime unikaliai vienas kaip pirštas

   • todėl, kad su tuo Š…. gabalu niekas nebenori bendrauti

  • O kodėl pusė komentarų viena ranka parašyti?

 • Ir man nusibodo. Ir daug kam nusibodo. Net ir tavo kraujo grupei. Tai baik tą melą!

  • Atsakyti
 • Demagogas ir tiek. Žodžiu: aš geras, nes anas blogas. Išrinksit mane su visais tarsiuos: reiškia nieko ir nevyks, nes tikrai nesusutarsim.

  • Jeigu maklius darysi, tai aišku, – nesutarsim.

   • Pirma, neteiskite be teismo. Antra, dora ir urbšys nelabai ką bendro turi

 • Savo kailiu patyriau seną visų diktatorių triuką rasti priešą nr.1 ir jį be perstojo dubasinti.
  Urbšy, geriau prisipažink kad sukūrei skvernelio ir ramūno uniją. Gėda? Gal gėda? Ar gėda?

  • O Širinskienė,kieno dar projektas?

  • Labiausia gėda, kad račkauską sukūrė

 • Oi gudrus Poviliukas, jis valdymą nori liaudžiai atiduoti, kad pačiam dirbti nereikėtų

  • Kartu- kol gaus kede.Kas gero ir puikaus-girsis pats dares.Kas blogo ar betikusio-ras kam kalte suverst.Ir isvis- primena senos prostitutes guodimasi: visos kur…, visos bled…, tik as viena- ne.ne.ne….

 • Visi komentarai pikti ir negatyvūs. Turbūt visi susidūrę su teisėsauga taip rašo.

  • Svarbu, kad straipsnis pilnas užkrečiančio pozityvumo. Juokauju, jeigu ką 🙂

   • kad net čiaudau

    • Atsakyti
 • Uzsakomasis atsakas i Rackauskiniu uzsakomaji straipasni… Gal abudu eikit su savo intrigom pailseti.

  • Atsakyti
 • Laikas Urbšiui jau pailsėti, nes norėjimas viską valdyti, apdemdė protą. Tikiuosi, kad Jūsų į merus neišrinks!

  • Atsakyti
  • girdėjau špygas laiko kad tik išrinktų

 • Panevėžiečiai atsitokėkit. Ar tokį Poviliuką galima rinkti meru??? Kiek nekaltų žmonių per šį intrigantą nukentėjo. Žmogiškumo ir padorumo nei už kapeiką. Žmonės rinkitės atsakingai. Padorių žmonių Panevėžy tikrai yra.

  • Ką turite galvoje, sakydamas „nekalti žmonės“? Gal tulpinius?

 • Kur du kaunasi- trečias laimi! Balsuokime už Gemą Umbrasienę

  • Aha. Tikrai. Ana geras vyras. Tik neaišku kodėl keičia partijas kaip kojines ir dar su savim visada tamposi kazkoki ciuckiu?

   • kojines gaminame nestipras kad keisti ir keisti

 • Jei P.Urbšys turėtų politinę atsakomybę, tai turėtų prisiimti atsakomybę už jo vardu išrinktus tarybos narius ir, prisiimdamas politinę atsakomybę, nebekandidatuoti. Dabar gaunasi rinkėjų apgaudinėjimas. P.Urbšys su savo judėjimu išsirinko geriausius komandos narius ir jie, pasirodo įtariami korupcija. Dabar P.Urbšys susirenka ne tokius gerus, nes geriausieji nuo jo jau nusisuko, ir bando įrodyti panevėžiečiams, kad šitie tai bus geri. Jei ir šitie nebus geri, tai jis per kitus rinkimus surinks dar vieną šaiką ir neprisiimdamas politinės atsakomybės, „įsidėjęs kiaulės akis“ jau „pezės“, kad šitie geriausi. Gal jau laikas prisiimti politinę atsakomybę ir trauktis iš politikos, nes nesugebi.

 • Balsuokime tik už Povilą Urbšį. Žmonės, nejau jūs nematot iki šiol, koks intrigantas yra Račkauskas? O su juo kartu ir jo komanda, kuri rašo neigiamus komentarus apie Urbšį. O kai buvo praeiti rinkimai, tai tie visi, kurie dabar puola Urbšį, lakstė apie jį kaip šunyčiai, kad tik būtų valdžioje. Vienintelis R. Ridikas liko savoje vietoje, ištikimas, ramus, taktiškas. Gėda turėtų būti dabartiniams tarybos nariams, o jie jos neturi ir puola Povilą. Fui, kaip negražu…

  • Ramus? Taktiškas? O su realybe buvot susitikę? 😛

  • nė minties

 • GERB.POVILAI URBŠY,PARLAMENTARE – NON STOP,MES KARTU !!!!!

  • Atsakyti
 • LR Seimo nary P. Urbšy, pasakykite panevėžiečiams, ar kai Jūsų neišrinks į Panevėžio merus Jūs liksite Seime ar dirbsite miesto teryboje ?

  • Atsakyti
  • Planuoju eit dar kokios atsakomybės prisiimt

   • Kokios atsakomybės ? Tegul pasako: dirbs taryboje ar pasiliks prie saldžios LR Seimo nario algos ?

    • Atsakyti
 • O aš visgi tikiuosi,kad ponas P. Urbšys išvynios mazgą,kodėl“ SBĄžuolas“ sodininkai negavo pinigų už el. tinklų pardavimą“ ESO“Sodininkų susirinkimo atliekamų darbų programoje numatyta, kad sodininkai dalyvaus kanalizacijos – vandentiekio, dujotiekio projektavimo ir įgyvendinimo darbuose, tačiau savivaldybė „Sekundėje „informavo, kad tie darbai suprojektuoti ir jau atlikti per europinį projektą.Išaiškinkit ponas Urbšy,kas nusavimo sodininkų gal 0,5 milijono Eurų?Tie seneliai sodininkai už Jus tikrai prabalsuos.

  • ar bent supranti ka cia prirasei?kas Lietuvoj pardavinejo kokius elektros tinklus soduose??

 • Abu labu tokiu…

 • brangus panevezieciai o ka mums pasirinkt?as nematau nei vieno kandidato verto.per tuos nepriklausomos lietuvos metus panevezys tik sminga zemyn visiskas kaimas.paziurekim i druskininkus koks seimininkas per tuos metus kiek pakele ta miesteli puse lietuvos vaziuoja ir pramogu ir pailset.o kas panevezy,atvaziavo pas mane draugai is uzsenio ir as neturejau ju kur nuvest kazka parodyt.

 • PALYGINKITE:
  Mane toje istorijoje labiausiai žeidžia tai, kad pagrindiniai šios bylos veikėjai puikiausiai žino, kokie įrodymai yra surinkti ir kad jie pradėti rinkti ne nuo gegužės, kai pašlijo mano ir R. M. Račkausko santykiai, o dar gerokai prieš pusmetį.

  Skaitykite daugiau: https://naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/p-urbsys-mane-stebina-skleidziamas-melas/

  Pasak pareigūnų, ikiteisminis tyrimas pradėtas praeito mėnesio gale, tačiau aplinkybės ir faktai buvo analizuojami kur kas ilgesnį laiką.

  Skaitykite daugiau: https://naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/stt-sudomino-net-keli-panevezio-savivaldybes-viesieji-pirkimai/

  • Atsakyti
 • „Mane toje istorijoje labiausiai žeidžia tai, kad pagrindiniai šios bylos veikėjai puikiausiai žino, kokie įrodymai yra surinkti ir kad jie pradėti rinkti ne nuo gegužės, kai pašlijo mano ir R. M. Račkausko santykiai, o dar gerokai prieš pusmetį“, – teigia užsakomajame straipsnyje P. Urbšys, kurį stebina skleidžiamas melas.

  PALYGINKIME:
  „Pasak pareigūnų, ikiteisminis tyrimas pradėtas praeito mėnesio gale, tačiau aplinkybės ir faktai buvo analizuojami kur kas ilgesnį laiką“.

  naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/stt-sudomino-net-keli-panevezio-savivaldybes-viesieji-pirkimai/

  • Atsakyti
 • Kada tiek gatvių buvo suremontuota? Nerūpi sakai… Tada kiti išvis nežino ,kad mieste gatvės aplamai yra.

  • Atsakyti
  • Kada tiek pinigų iš kelių fondo buvo skirta gatvių remontui?

 • Žodžiai, žodžiai, žodžiai…. Dar ką nors turite, nepavykęs Seimo nary?

  • Atsakyti
  • Užuojauta kurtiesiems (ir nemokantiems skaityti)

 • […] Skaitykite: https://naujienos.alfa.lt/ […]

  • Atsakyti
 • Visi už Urbšį ir mieste nebus korupcijos ! Nereiks surakintom rankom išvesti merą į cypę. Patikėkit.

  • Kad jūs žinotumėt…

   • Neabejojam

 • Dar kelios dienos ir bus aišku kas mieste lyderis – nusikaltėlis ar normalus žmogus.

  • Idiotas tikrai negali būti lyderiu ! Laukiam

   • Atsakyti
 • Koks baisus žmogus tas Urbšys, bet lazda turi du galus. Dabar jis vanoja Račkauską, bet greit kitas galas vanos jį. O šiaip tai – jau iš veido matosi koks jis nepatikimas ir suktas. Balsuosiu už padorumą, t.y. M. Račkauską.

  • Na, iš veido, tai už Brazauską vistiek nebus gražesnio. Apie kitą galą – nepadoru. O už įtariamą sunkiais korupciniais nusikaltimais – visai padoru.

 • Seimo nary, baik paistyti tą patį per tą patį. Juk tau būnant savivaldybių komiteto pirmininku Seime, Panevėžį ir pradėjai lyginti su rajoniniais miesteliais. Kaip tau negėda ! Visi kalti, o pats ir piršto nepajudinai dėl panevėžiečių gerovės ! Vargas Panevėžiui. Dar meru nori būti.

  • Jonai, pagirtina, jūs žinote, kad yra seimas, netgi žinote, kad yra komitetas. Dar truputį pasidomėsite ir sužinosite, kiek savivaldai naudingų sprendimų buvo priimta tame komitete.

   • Gal nors pora pradžiai?

 • Balsuojam tik už Urbšį. Jokių įtariamųjų ir teisiamųjų miestui nebereikia. Gana. Urbšys pats nevogs ir kitiems neduos. O Račkauskas išasfaltavo savo draugei gatvę ir gana, darbai padaryti. O dabar tegul ilsisi. Turi savo kontorą ir gana, juk visvien netoli savivaldybės.

  • Balsuodami dar kokį bičiulį pasikvieskit, nes tiek tų balsų ir bus – pats urbšys, jūs ir tas trečias

   • Visas moterų kalejimas – už račkauską

 • F.Nyčė. „Also sprach Zarathustra“, skirsnis „Apie artimojo meilę“.
  Te ateitis ir tobulybė tau priežastis tavosios šiandienybės būna: bičiulyje savam tu antžmogį kaip savo priežastį turi pamilti….
  Ir dar, Ne artimą kviečiu mylėt, o broliai mano, bet skatinu jus tolimojo meilei…
  Štai taip Zaratustra kalbėjo.

  • Atsakyti
Rodyti visus komentarus (110)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų