Noras pakeisti invalidumo sąvoką nėra pagrindas keisti Konstituciją

Noras pakeisti invalidumo sąvoką nėra pagrindas keisti Konstituciją

Siūlymas Konstitucijoje įrašytą invalidumo sąvoką pakeisti pagarbesne – negalios sąvoka sulaukė Seimo Teisės departamento kritikos.

Seimo teisininkai skeptiškai vertina politikų bandymus keisti Konstituciją, kai tai susiję ne su teisiniu būtinumu, o tik su kalbos, terminijos pokyčiais.

„Pagal konstitucinę doktriną terminijos pasikeitimas nėra pagrindas keisti Konstituciją“, – savo išvadoje pažymi Seimo Teisės departamentas.

Jo nuomone, Konstitucijos keitimas dėl kalbos raidos nedera su Konstitucijos stabilumo principu.

„Būtų sukurtas ne teisinio būtinumo nulemto, o vien kalbos (terminijos vartosenos) pokyčio inspiruoto Konstitucijos keitimo precedentas, galintis tapti pagrindu ateityje rastis su Konstitucijos stabilumo principu nederančiai Konstitucijos keitimo praktikai, kurią nuolat inspiruotų nenutrūkstama kalbos raida“,– įvertinęs įregistruotą Konstitucijos pakeitimo projektą pastebi Seimo Teisės departamentas.

Siūlomas Konstitucijos 52 straipsnyje laiduojamos invalidumo pensijos pavadinimo pakeitimas, anot Seimo teisininkų, niekaip nepaveiktų šios konstitucinės garantijos teisinio turinio ir nėra būtina sąlyga nei teisės į šią pensiją įgyvendinimui, nei apskritai žmonių, turinčių negalią, teisių apsaugai stiprinti.

Todėl svarstant projektą Seimo Teisės departamentas ragina įvertinti Konstitucijos pakeitimo teisinį būtinumą, atsižvelgiant į tai, kad siūloma pakeisti tik patį Konstitucijoje pavartotą terminą, bet ne konstitucinės garantijos (konstituciškai užtikrintos teisės į tam tikrą pensiją) turinį.

Konstitucinis Teismas, anot Seimo teisininkų, yra konstatavęs, kad „Konstitucijos tekstas neturi būti koreguojamas, pavyzdžiui, vien pasikeitus terminijai“, taip pat yra skatinama „nedaryti intervencijos į Konstitucijos tekstą tada, kai tokia intervencija nėra teisiškai būtina.“

„Konstitucija neužkerta kelio įstatymuose, kituose teisės aktuose tiems patiems reiškiniams apibūdinti vartoti kitokius nei Konstitucijos tekste žodžius ar formuluotes“, – sakoma Seimo Teisės departamento išvadoje.

Konstitucijos pataisą inicijavusi Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė akcentuoja, kad Konstitucijos pataisa nėra tiesiog terminijos “atnaujinimas”.

“Stimulas pokyčiui ateina iš žmogaus orumo ir teisių apsaugos. Invalidumo sąvoka yra įgavusi stiprią neigiamą konotaciją – žmogus yra tarsi klasifikuojamas kaip netinkamas. Tam pritaria tiek lietuvių kalbos specialistai, tiek žmogaus teisių atstovai, tiek ir konstitucinės teisės ekspertai”, – komentuodama Seimo teisininkų išvadas Eltai sakė M. Ošmianskienė.

Anot jos, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakultetas pažymi, kad “projektu siūloma Konstitucijos pataisa, kurios tikslas yra stiprinti žmogaus teisių apsaugą, neturėtų sudaryti prielaidų teigti, kad tokia pataisa yra konstituciškai nepagrįsta. Priešingai, žmogaus teisių apsaugos stiprinimas turėtų atitikti oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje įtvirtintą objektyvaus būtinumo kriterijų Konstitucijos pataisoms atlikti.”

Seimo narė M. Ošmianskienė pastebi, kad Vilniaus Universiteto (VU) Teisės fakultetas konstatavo, kad “šis pakeitimas nepakeistų Konstitucijoje įtvirtinto eksplicitinio bei implicitinio teisinio reguliavimo prasmės ir aiškinamajame rašte nurodytas įstatymo projekto tikslas laikytinas pagrįstu…”

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, anot M. Ošmianskienės, patvirtina, kad “šiandien invalidumas laikomas pasenusiu terminu, pažyma apie tai yra įrašyta ir naujausiame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidime.”

“Todėl belieka apgailestauti, kad Seimo Teisės departamento ekspertai neįžvelgia to neigiamo ir menkinančio krūvio terminijoje ir neįvertina būtinumo stiprinti žmogaus teisių apsaugą ir orumą mūsų pagrindiniame šalies įstatyme”, – sako “laisvietė” M.Ošmianskienė.

Seimui siūloma keisti Konstitucijoje šiuo metu įrašytą negalią turinčius žmones įžeidžiančią invalidumo sąvoką pagarbesne – negalios sąvoka.

Tai numatančias Konstitucijos pataisas parlamentarų grupės vardu yra įregistravusi Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė, Seimo Laisvės frakcijos narė Monika Ošmianskienė. Analogiškas Konstitucijos pataisas taip pat teikia ir Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas.

Beje, 2024 metais įsigalios Seimo priimtas naujos redakcijos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, kuriuo sąvoka neįgalumas keičiama sąvoka negalia.

Parlamentarė M. Ošmianskienė tikisi, kad Konstitucijos pataisa dėl invalidumo sąvokos pakeitimo Seimui bus pristatyta dar šioje sesijoje, o ji bus priimta per metus.

Jei Seimas priimtų Konstitucijos pataisą, joje būtų įrašyta, kad „valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir negalios pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.“

Šiuo metu Konstitucijos 52 straipsnyje apibrėžiant valstybės socialines garantijas yra vartojama invalidumo sąvoka.

Platinti, skelbti, kopijuoti Eltos informacijas ir fotoinformacijas be raštiško Eltos sutikimo draudžiama.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų