Maždaug 4 tūkst. rezervo karių sulauks pranešimų

Maždaug 4 tūkst. rezervo karių sulauks pranešimų

Iki gegužės 10 dienos Lietuvos kariuomenė planuoja susisiekti su maždaug 4 tūkst. aktyviojo ir parengtojo rezervo karių, siekiant įvertinti jų pasirengimą vykdyti užduotis, jeigu iškiltų toks poreikis.

„Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos kariai susisieks su tam tikrais aktyviojo ir parengtojo rezervo kariais, esant poreikiui patikslins jų kontaktinius duomenis, preliminariai įvertins aplinkybes, nuo kurių priklauso karių pasirengimas vykdyti užduotis, jeigu būtų toks poreikis“, – rašoma trečiadienį išplatintame pranešime.
Nurodoma, kad rezervo kariai, kurių sveikata nėra patikrinta, turės užpildyti nustatytos formos deklaraciją ir atsakyti į deklaracijoje pateiktus klausimus. Karinės medicinos ekspertizės komisijos medikai įvertins karių sveikatos būklę ir nustatys tinkamumą karo tarnybai. Tinkami tarnybai parengtojo rezervo kariai bus numatyti į pareigas ginkluotųjų pajėgų vienetuose.
Primenama, kad antradienį prasidėjo pratybos „Perkūno bastionas 2024“, kuriose Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos kariai treniruojasi vykdyti užduotis nepaprastosios padėties metu arba mobilizacijos atveju.
Pratybų metu bus bandoma parengtojo rezervo kariais užpildyti Kauno ir Vilniaus regiono komendantinius vienetus bei patikrinti, kaip esant poreikiui karo komendantai atliktų savo funkcijas.
Per pratybas „Perkūno bastionas 2024“ bus įgalinti karo komendantai ir jų pavaduotojai visose Kauno ir Vilniaus regionų savivaldybėse bei patikrinti kiti su komendantūrų veikla susiję elementai.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų