Įskaudintas A. Markuckis vis dar negali atsigauti po netikėtai pasibaigusio susitikimo su miesto valdžia ir rengia raštą Vyriausiajai etikos komisijai. „Sekundės“ archyvo nuotr.

Lėlininkas valdžiai trenkė durimis

Lėlininkas valdžiai trenkė durimis

 

Panevėžio kultūros padangėje užvirė nekultūringos aistros. Lėlių vežimo teatro direktorius Antanas Markuckis nusiteikęs su kolektyvu žygiuoti pas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Tomą Jukną aiškintis, kodėl šis išrėžęs, esą toks teatras miestui nereikalingas.

Maža to, M. Markuckis žada kreiptis ir į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl pavaduotojo elgesio.

T. Jukna tvirtina lėlininką neteisingai interpretavus jo žodžius – niekada net nesuabejojęs šio menininko įkurto Lėlių vežimo teatro reikalingumu miestui. Tačiau pavaduotojas sako irgi nesitaikstysiantis su lėlininko netaktišku elgesiu, kai Savivaldybės darbuotoja išvadinama necenzūriniais žodžiais ir privedama iki ašarų.

Sąmyšis tarp menininko ir valdžios kilo dėl visai nekūrybiško darbo. Panevėžio kultūros įstaigų vadovai kreipėsi į Savivaldybę su prašymu jiems, kas mėnesį rašantiems planus ir pildantiems ataskaitas, sumažinti biurokratinę naštą.

Pasikalbėjo karštai

Panevėžio lėlių vežimo teatrą prieš 33 metus įkūręs, ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų garsus lėlininkas A. Markuckis vis dar negali atsigauti po šią savaitę netikėtai pasibaigusio susitikimo su miesto valdžia.

Šioji, sulaukusi Panevėžio kultūros įstaigų direktorių tarybos prašymo sumažinti biurokratinę naštą, juos pasikvietė į pokalbį, tačiau ne visus iš karto – po kelis.

Trijų miesto teatrų – Muzikinio, „Meno“ ir Lėlių direktorių vizitas buvo toks karštas, kad aistros dar ir kitą dieną neatvėso.

A. Markuckis susitikime teužtrukęs vos keletą minučių – iš jo išėjo trenkęs durimis ir įskaudintas.

Lėlininkas pasakoja į posėdį nuėjęs nešinas Teatrų ir koncertinių organizacijų įstatymu. Miesto vadovams priminęs, kad ten patvirtinta tik po dvi planų bei ataskaitų formas per metus, ir pasiūlęs to to laikytis. Panevėžio kultūros įstaigų direktoriai planus ir ataskaitas Savivaldybei teikia kas mėnesį.

„Iš T. Juknos sulaukiau atsakymo, kad jei nenorime rašyti ataskaitų, nors aš taip net nesakiau, jis mano, kad Lėlių teatras mieste irgi nereikalingas. Dar paklausiau, ar tikrai taip sako, kaip girdžiu. Jis pakartojo, kad tikrai. Atsistojęs pasakiau, kad man čia nebėra ką veikti, kad visus ketverius metus šią kadenciją užsiima demagogija. Tada pareiškė, kad per įstaigos vadovo vertinimą bus matyti, kaip būsiu įvertintas. Pasakiau: jūs manęs negąsdinkite, ir išėjau“, – prisiminė A. Markuckis.

Anot jo, apie tokį pasišnekėjimą išgirdęs kolektyvas buvo pasišovęs tuojau pat lėkti pas T. Jukną. Nors direktorius pavaldinių emocijas tąkart sutramdė, visgi 25-i įstaigos darbuotojai nusiteikę vis tiek nueiti pas pavaduotoją.

„Paklausime, kuo nusidėjo miestui Lėlių vežimo teatras, kad jis nereikalingas, ir ką mes dirbame blogai, jei vykdome finansinius planus, važinėjame po tarptautinius festivalius, teatras apdovanotas“, – sako A. Markuckis.

Įvertinti T. Juknos elgesį lėlininkas prašys ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos.

„Turi suprasti, kad menininkai jautrūs ir negalima druskos pilti ant atviros širdies. Gal vertėtų kalbant parinkti žodžius? Gal T. Juknai daug kas nepatinka kaip žmogui, bet kaip valstybės tarnautojas turėtų išklausyti žmones, jausti jiems pagarbą. Mes esame kūrėjai, nešame kultūrą, šviesą mieste ir pasiūlėme nekaltą dalyką – tik sumažinti biurokratinę naštą“, – kalbėjo įskaudintas lėlininkas.

Užsivertę popieriais

A. Markuckis piktinasi, kad jau daug metų Panevėžio kultūros įstaigų direktoriai užsiima popieriniais dalykais, todėl mažai laiko beturi kūrybiniams procesams.

„Kas mėnesį Kultūros ir meno skyriui teikiamose ataskaitose turime nurodyti, iš kokio miesto žiūrovai, kiek su bilietais, kiek be jų. Popierių be proto daug ir didžiausia įtampa dėl jų. Nors įstatymas reikalauja metų pradžioje pateikti du planus ir pabaigoje – dvi ataskaitas, mes jų pateikiame apie 10“, – piktinosi Lėlių vežimo teatro vadovas.

Anot jo, užpildytas ataskaitas priimanti Kultūros ir meno skyriaus specialistė Danguolė Čepukienė dažniausiai jas atmeta – tenka taisyti ir du, ir tris kartus.

„Mėnesio pradžioje sėdime rašydami planus, pabaigoje – ataskaitas. Tai net ne ataskaitos, o diplominiai darbai. Tapome nebe kultūros ir meno darbuotojais, o kažkokiais statistiniais vienetais“, – pretenzijas žėrė A. Markuckis.

Pasak jo, dėl kylančių reikalavimų Lėlių vežimo teatras jaučiasi tampantis fabriku – per metus 270 spektaklių suvaidinantis ir pasinėręs į popierizmą fiziškai nebeturi laiko naujiems pastatymams.

„Kultūros ir meno skyriaus funkcija kuruoti, tai yra ne kontroliuoti, o padėti įstaigoms. To nėra. Kaip ta kultūra Panevėžyje nesmuks, jei mes tik popieriais užsiimam“, – sako A. Markuckis.

Erzina smulkmeniškumas

Lėlininko ir valdžios atstovo konflikto liudininku tapęs Muzikinio teatro direktorius Vidmantas Kapučinskas stoja kolegos pusėn.

„A. Markuckis teisingai padarė, kad išėjo. Su juo nemandagiai, nepagarbiai kalbėjo, nors Antanas net nesakė, kad nesiruošia teikti ataskaitų“, – teigė V. Kapučinskas.

Ir jis mano Savivaldybę iš kultūros įstaigų reikalaujant perteklinių duomenų ataskaitose.

„Suprantu, kad negali nebūti atskaitomybės. Bet esame verčiami nurodyti smulkmeniškai, kiek žmonių atėjo į renginius, kiek iš jų pirko bilietus, kiek nemokamai, kada atėjo, kada išėjo, vos ne iki to, kaip buvo apsirengę“, – priekaištavo ir Muzikinio teatro vadovas.

Anot jo, kultūrininkai sutinka teikti ir vienerių, ir trejų metų strateginius planus bei ataskaitas, bet tokias pildyti kas mėnesį jiems atrodo jau per didelė biurokratinė našta.

V. Kapučinsko teigimu, su A. Markuckiu valdžia bendravusi nepagarbiai ir nemandagiai. „Sekundės“ nuotr.

Lėlių teatro nepeikia

T. Jukna pripažįsta susikirtęs su A. Markuckiu. Tačiau pavaduotojas kategoriškai neigia leidęs suprasti, kad Lėlių vežimo teatro miestui nereikia. Anot valdininko, konfliktas kilo dėl įstaigos direktoriaus nepasitenkinimo dar 2006-aisiais įvesta tvarka, reikalaujančia mėnesio ataskaitų.

„A. Markuckis kalbą pradėjo priekaištais, kodėl reikia rašyti, kas taip sugalvojo. Aš ir pasakiau, kad jūs esate vadovas ir privalote teikti visas įstaigai privalomas ataskaitas. Kitų kalbų nė negali būti. Bandė dar įrodinėti, kad tos ataskaitos nereikalingos. Pasakiau, kad tuomet ir įstaigos vadovas, negebantis jų pateikti, gal nereikalingas. Iš to kilo konfliktas. Apkaltino, kad žlugdom, ir, visaip išvadinęs, apsisukęs ant kulno išėjo įsižeidęs“, – pasakojo pavaduotojas.

T. Jukna sako suprantantis, kad A. Markuckis, kaip kultūros specialistas, užsitarnavęs gerą vardą. Visgi jis, anot pavaduotojo, yra Savivaldybei pavaldaus Lėlių vežimo teatro vadovas ir privalo vykdyti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

„Aš ne tas žmogus, kuris visus kviestų ir guostų, kad gal kaip nors padarysit tas ataskaitas. Jei vadovas privalo padaryti, jis tą ir turi daryti. Dėl to negali net kilti klausimų“, – sako T. Jukna.

T. Jukna tvirtina ir patį lėlininką peržengus kultūringo bendravimo ribas, o ataskaitas priimančią Kultūros ir meno skyriaus specialistę net iki ašarų privedant. „Sekundės“ archyvo nuotr.

Kaltina išplūdus darbuotoją

Pavaduotojas tvirtina ir patį lėlininką peržengus kultūringo bendravimo ribas, o ataskaitas priimančią Kultūros ir meno skyriaus specialistę net iki ašarų privedant.

„Pats A. Markuckis specialistę išplūdo necenzūriniais žodžiais. Įžeidinėti moterį iki tokio lygio, kad ši ateina verkdama ir sako nebegalinti dirbti su tokiu vadovu. Tikrai direktoriaus šitokio elgesio negalime toleruoti. Kaip gali kultūros įstaigos vadovas išplūsti specialistę už tai, kad ji vykdo jai privalomas pagal pareigybę funkcijas?“ – dėmesį atkreipė T. Jukna.

Pavaduotoją stebina, kad biudžetinės įstaigos  direktorius nesupranta, kodėl Savivaldybei reikalingos mėnesio ataskaitos. Pagal jas planuojamos įstaigai lėšos iš miesto biudžeto bei, pasak T. Juknos, vertinami vadovai.

Iš Savivaldybės biudžeto devynioms miesto kultūros įstagoms šįmet skirta 3,785 mln. eurų. Daugiausia – per 1 mln. Eur – gavęs Muzikinis teatras. Lėlių vežimo teatrui atseikėta 252 tūkst. Eur per metus, Neseniai finansavimo sulaukė ir maždaug prieš mėnesį įsteigta viešoji įstaiga Stasio Eidrigevičiaus menų centras. Jai likusiems keliems metų mėnesiams skirta 7000 Eur.

„Kas mėnesį teikiamos ataskaitos rodo įstaigos veiklą – kaip renka lankytojus, kaip kinta jų srautas, kokios to priežastys, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos. Jei mes tik metų pabaigoje gausime ataskaitas, gali būti per vėlu. Tokią parengti užima ne ilgiau nei pusdienį“, – įsitikinęs pavaduotojas.

Jam keista, kodėl sumaištis kilo dabar, nors tokios ataskaitos teikiamos jau 12-a metų. Netgi, pasak T. Juknos, jų formas kiekviena įstaiga nuo seno individualiai yra suderinusi su Kultūros ir meno skyriumi.

Priėjo kompromisą

Vis dėlto kultūros įstaigų direktorių prašymas sumažinti biurokratinę naštą neliko neišgirstas. Pasak pavaduotojo, su tais, kurie atėjo kalbėtis dalykiškai, rastas daugumai tikęs kompromisas. Nuspręsta, kad įstaigų vadovai ataskaitas ir toliau teiks, bet supaprastintas.

„Mums svarbiausia, kad jose ir toliau atsispindėtų įstaigos veiklos rezultatai: bilietų pardavimai, renginiai, lankytojai“, – reikalavimų kartelę paliko T. Jukna.

Panevėžio kultūros įstaigų direktorių tarybai vadovaujanti kino centro „Garsas“ direktorė Genė Pučinskienė patvirtino, kad jos bei kartu į susitikimą ėjusios Bnedruomenių rūmų direktorės Sandros Myškienės pokalbio su miesto valdžia būta dalykiško ir naudingo.

„Pozicijas, kurių prašėme sumažinti biurokratijai, suderinome. Be jokios abejonės, naudos turėsime. Tik kai sutarėme, ko nebereiktų teikti, Kultūros ir meno skyriaus specialistės buvo pasakyta, kad tai mes patys buvome apsisunkinę sau darbą“, – kalbėjo G. Pučinskienė.

 

 

Komentarai

 • Tai jei tokie gudrūs kultūrininkai, tegul atsisiria nuo savivaldybės ir daro ką nori, dabar 500 darbuotojų ir daugybei pastatų išlaikyti išleidžiami gal kokie 5mln. o susirenka 500 000 geriausiu atveju . Panevėžys išleidžia didžiausią procentą Lietuvoje nuo biudžeto kultūrai , o rezultatai kaip čia pasakius

  • visiškai pritariu. ponai kultūrininkai, baikite š… malti, parodykite ką galite, kad mokate užsidirbti pinigą, tada ir Savivaldybė padės.Melžiama karvutė užtruko, ypač Muzikiniam.

  • privatininkai imasi kas pelninga, o valstybės reikalas remti ne ekonomiškai naudingus projektus, bet tai, kad reikalinga žmonių kultūrai kelti. Be kultūros – nebus geros ekonomikos. O kad nueita į smulkmeniškumus – jau seniai visi kalba ir žino, tik nieko nedaroma. Kuruoti ir padėti reikia, bet ne apkrauti smulkmeniškomis ir daukartinėmis ataskaitomis.

   • Kultūra kultūrai nelygu

    • Atsakyti
 • Manipuliuoti biudžeto pinigais yra gėdinga. Vadovas privalo mokėti suvaldyti emocijas ir situaciją, o ne demonstruoti valdžią. Akivaizdu, kad Juknai pritrūko lankstumo. Visgi Markuckis – jo pavaldinys, taigi, silpnoji pusė, o dar ir menininkas. Ir ne bet koks, o tikrai miestui nusipelnęs. Ir turbūt daugiau nusipelnęs nei vietos politikai.

  • Tai jis atėjo kaip menininkas, ar kaip įstaigos vadovas? Kaip menininką pašlovinkim. Bet kaip vadovas vis tiek turi dirbti darbą. Neturėtų žmogelis pamiršti, kad iš mūsų mokesčių gyvena

   • Jukna irgi iš mūsų mokesčių gyvena tik nieko nekuria. Karaliukas.

 • Kultūros skyrius tik ir tereikalauja ataskaitų, nes kitos veiklos jie nevykdo… o beje Danguolė yra inžinierė….ką norėti

  • O nuo kada inžinierius keiksmažodis? Nėra baisesnio dalyko, kai sava nekompetencija bandoma dangstyti kaltinant kitus.

   • bet per ataskaitas nebėra kada užsiimti darbais, planavimu bei kūryba. ataskaitų rengimui reikia pasodinti po žmogų. Esame Europos šalis, o Kultūros ir kiti skyriai tik ir temoka kai prašyti tūkstantinių ataskaitų. Jei prašo tiek daug smulkmeniškų ataskaitų, tegul įsteigia tam po etatą.

    • Atsakyti
    • Tai kiek ataskaitų teikiat? Ir kiek iš jų susigalvojo kultūros skyrius? Ir kuri iš jų yra tokia, kuri nereikalinga? Kas ten joje per informacija?

     • Šios meno įstaigos teikia: 1 strateginį planą per metus, 1 veiklos ataskaitą per metus, ir kas mėnesį po vieną ataskaitą, kurioje surašo kiek buvo per mėnesį surengta renginių (spektaklių, koncertų), kiek apsilankė žiūrovų ir kiek uždirbo pinigų. Ar tai – „tūkstantinės? ataskaitos? (gal čia buvo apie pinigus, o ne apie ataskaitų kiekį). Ar tokia informacija gali sukelti problemų įstaigai? (ne vadovui, nes nei vienas vadovas pats tų ataskaitų nedaro). O savivaldybei tai yra kontrolės įrankis, nes jei duoda pinigus, tai ir privalo žiūrėti ar pagal paskirtį tie pinigai panaudoti.

     • Gerb. STATISTIKA, matau, kad jūs informuotas neteisingai (silpnai dirba Kultūros ir meno skyriaus vyr. specialistė) ir formuojate neteisingą požiūrį į kultūros įstaigų vadovus bei jų darbuotojus. šiai dienai kultūros įstaigos teikia: 1 perspektyvinį trijų metų planą, 1 sezoninį metų planą (sezoninis – nuo rugsėjo iki kitų metų rugsėjo), 1 metinį planą (metinis – nuo sausio 1 d. iki kitų metų sausio 1 d.), 1 ataskaitą už sezoninį metų planą, 1 ataskaitą už metinį planą, 1 LR Kultūros ministerijai metinį planą ateinančių metų (gegužės mėn.), 1 ataskaitą už einamų metų įvykdytą veiklą LR Kultūros ministerijai, 1 Įstaigos vadovo ataskaita už praėjusius metus, 1 veiklos planas mėnesiui, 1 ataskaita mėnesiui. Tačiau yra tokių kultūros įstaigų kurios dar pildo 1 savaitinę ataskaitą. Ir dar, kodėl bibliotekų filialai,turėdami pagrindinė centrą, turi Kultūros ir meno skyriui teikti mėnesinius planus ir už juos atsiskaityti, kai yra tam pagrindinė centro ataskaita. Pabaigai, nebejuokinkit žmonių, kad kultūros įstaigos pinigus naudotų ne pagal paskirtį: juk tai ką kultūros įstaiga uždirba tą atiduoda į miesto savivaldybės biudžetą.

 • Markuckio sukurtas ir puoselėjamas teatras – miesto pažiba, beveik vienintelė vieta, kur mažiukus gali nusivesti. O ir išeiti iš ten vaikai nenori. Tai tikrai ne biurokratu darbas. Markuckio kūrybiškumas ir meilė teatrui. Jis ir aplinka visa gražina, sava iniciatyva. Tai pavyzdys, kaip iš mažo sukurti didį.
  Ka ir bekalbėt, valdininkams mlj akyse vartosi, jiems visi teatrai ir kultūrinės įstaigos nebeįdomios, jiems dabar Eidrigevičiaus monstras terūpi. Gigantomanu valdzia, Novyje Vasiuki burbulas. Dar kiek pinigu ištaškys ant eglės. Puikybė ir tuštybė.

  • Renovuokite Bendruomenių rūmus, kurių likimas kabo ant plauko. Kiek išlaikė Ekrano gamykla, tiek ir laikosi; tais pačiais baldais, ta pačia įranga. Vėjai švilpia pro langus ir duris.Rūmai gyvuoja tik nuoširdaus kolektyvo darbo dėka, bet žinome seniai- jų nereikėjo miesto sav. niekada. Reikia naujo monstro pinigams išplauti, kada tai viskas baigsis

 • Greičiau visas tas įstaigas reorganizuoti, kad pačios save išsilaikytų ir kad miestiečiai veržtusi į jas, o ne trankytų durimis ir reikalautų mažiau dirbti , o daugiau gauti

  • Tai jau išlaikytų… Dirbt tada reikėtų, o dirbt per tiek metų atpratę, o gal ir pripratę buvo ne visi 😉

   • Mielieji, čia tik Jums atrodo, kad kultūros darbuotojai nedirba. O reorganizuoti reikėtų Kultūros ir meno skyrių.

  • kur jūs matėte, kad tokia kultūrinė veikla gali duoti pelną?

   • Atsakyti
 • Kultūros sistemoje valdininkai visai nereikalingi, o tuo labiau, tokie kaip Panevėžio mieste. Kur, ponai, kemšate tas ataskaitas, kam jos reikalingos, turbūt ir patys nežinote. Žinoma, reikia pateisinti savo kėdę.Padėti reikia, o nekirsti šakos ant kurios sėdite.

  • Tiems vadovams patiems neįdomu, kiek pas juos ateina žmonių, kiek atneša pinigų, kiek jie padaro renginių ir t.t.? Tai kaip jie planuoja savo darbus? Kaip skaičiuoja biudžetus? Jaučiu, kad mažai ką ir skaičiuoja, kai tarpsta iš kitų žmonių darbo ir mokamų mokesčių

  • O su nuovoka tamstai kaip? Kas pririšęs prie mokesčių mokėtojų išlaikomos kultūros sistemos laiko? Jei jau čia esi, kaip ir visiems tenka atsiskaityt, kaip dirbi. Nepatinka? Tai eik į privačią sistemą. Tik štai mažas įtarimas, kad kažkodėl nesinori 😉

  • Teisingai. Nereikia valdininkų. Nereikia atskaitomybės. Laisvė menininkams!!!

 • O jau ponas račkauskas kaip elgiasi su žmonėmis? Ten tai išvis ponas – tironas

  • O Račkauskas šiuo atveju – prie ko?

   • Atsakyti
   • O kas vyksta be Račkausko?

 • Siūlau Markuckui įkurti savo teatrą ir tada nieko nereiks statyti ant blakstienų.Ką norėsi ponuli tą ir darysi.Yra taisyklės kurių privaloma laikytis visiems vadovams.O kas liepia vadovauti , gali ir nedibti vadovu?Kas čia iš pono reikalauja?

 • „O Račkauskas šiuo atveju – prie ko?“
  Šiuo atveju prie nieko,anksčiau tai buvo prie lovio…

  • Atsakyti
 • Bet tai istorija svarbumo – pasakė karaliui, kad jis nuogas. Karalius trenkė durimis ir išėjo į platųjį pasaulį skųstis. Viskas būtų nieko, bet kodėl pasauliui tai turėtų būti įdomu?

  • Todėl kad karalius, ne pieška.

   • Karalius kam? Eilinio teatro eilinis direktorius. Tik atrodo su dideliais norais gyvent už svetimus pinigus, bet už jų panaudojimą niekam neatsiskaityt

    • Jei tamstai būtų smegenų, tai turėtum rašyti: Eilinio teatro, žinomo visame pasaulyje ir pelniusio garsius apdovanojimus, eilinis direktorius, kuris savo veikla kelia kultūros lygi mūsų mažiems panevėžiečiams. Bet tai jei būtų pakankamai smegenų 🙂

     • Tai jei jau esi apdovanojimą kaip menininkas gavęs savaime reiškia, kad kaip vadovas gali daryt ką nori? Dovanokit, manau, kad ne visai taip. O jei jau neišeina būt vadovu, visada gali savo kėdę užleist. Arba tobulėt. Kiekvieno pasirinkimas

 • Tai jau tikrai ne Markuckiui skustis kad nepagarbiai su juo valdzia kalba. Dirbau tame teatre. Daug galeciau pasakyti ir visi kurie dirbo bet neapsikente direktoriaus zeminimo ir niekinimo isejo daug apie jo elgesi galetu pasakyti. O jau kas vykdavo per festivalius skirtus ,,vaikuciams“ geriau jau nei nekalbet. Alkoholis, keiksmazodziai ir visos kitos baisybes. O maista baliukams turedavom patys is namu sunesti. aciu dievui atsirado kas pastatys ji i vieta, nes valdzia jam visalaik nuolaidziauja ir kiek kas besiskunde direktoriaus veikla, valdzios palaikymo nesulauke. Va ir uzsiaugino ant savo galvos.

  • Atsakyti
  • Smalsu: o kokias pareigas užėmėt, kad taip gerai vidaus virtuvę žinot ir dar Jūs pats iš teatro išėjote ar ,,išmetė“

 • Labai norėčiau . kad savivaldybės kontrolė patikrintų kaip ponas Markuckis organizuoja konkursus tam tikrai pareigybei, ypač kuris dabar vyksta.Visiškas nesusipratimas, kaip gali jis vadovu dirbti, gal geriau artistu , nes visiems nauda būtų didesnė.

 • vel ant musu geju klano varo…niekur mes ramybes neturime

 • Jus kulturininkai…paziurekite kiek mieste skurstanciu ir neigaliuju,kokius jus pinigus gaunate is musu,dirbanciuju.Jusu asaros tik tam,kad jums maziau linksma,o tu pinigu reikia tiems,kuriems butu maziau SKAUDA.

  • ar skurstantiems ir neįgaliesiems kultūros nereikia? Norite sakyti, kad jei skurstantis – tai turi būti ir neišsilavinęs???

 • O tiu markuckini man daraisi patrauklus,ui norečaiu ant vežimo taves

 • Tik idiotai gali „varyti“ ant kultūrininkų. Nebus kultūros, bus kalėjimų. Atrodo taip paprasta, jei yra supratimas.

  • manau, kad dauguma komentarų peikiančių Markuckį niekada gyvenime nesilankė spektakliuose, nesidomi kultūra nei menu. Svarbu – prikimšti pilvą. Tokiems nedaro įspūdžio, kad tai miesto pažiba, miesto garsinimas ir t.t.

 • Tik valstybiniam sektoriuj tokios situacijos gali susiklostyti. Nelabai įsivaizduoju kaip versle pvz. pavaldinys eina į spaudą aiškintis kad jo vadovas iš jo per daug reikalauja atsiskaityti. Situacija juokinga. Pinigai mūsų visų, tad atsiskaitymo už juos reikia rimtai pareikalaut.

  • Atsakyti
 • Seniai laikas peržiūrėti visas reikalaujamas ataskaitas, planus ir kitokius nereikalingus popierius dėl popierių.1 planas – pradžioje metų, 1 ataskaita – pabaigoje. Ko dar? Pažiūrėtumėte vienam projektui prigamintus popierius dar!.. Dubliuojami reikalavimai, neaiški teikiamų duomenų motyvacija. Dėl to menininkai, kultūrininkai jaučiasi žeminami. Privačiame sektoriuje to nėra, nes taupomas darbuotojų laikas. Protingas verslininkas sudaro sąlygas dirbti ir kurti. Deja, biudžetinėje įstaigoje dažnai susireikšminama ir kuriama kuo daugiau sunkumų pavaldiniams „kad žinotų“…

  • Atsakyti
 • Minkštas samanų kilimas sušvelnino smūgį. Žvaigždė atsidūrė giraitėje po plačiašake egle. Kažkur netoliese tarp brūzgynų ir krūmokšnių rausėsi šernas. Pastebėjęs smingančią į sąmanas žvaigždę , tas puolė artyn. Žvaigždė maldaujamai tviskėjo. Šernas pamanė, jog tai kai kas ėdamo ir pabandė sugriebti tą daiktą dantimis. Tačiau žvaigždės nevalgomos, tad nusivylęs šernas be jokios pagarbos žvaigždei užpakalinėmis kojomis apžėrė ją žemės grumstais, spygliais ir šapais.
  Sutelkusi paskutines jėgas, žvaigždė stengėsi spindėti kuo galėdama stipriau, bet blėstančiai jos švieselei darėsi vis sunkiau prasimušti pro ją užgulusią šūsnį. O nebegalėdamos švisti žvaigždės užgęsta. “ / Nepamenu, kieno šie žodžiai/.
  Tamsa lengvai nepasiduos.Stiprybės, Antanai, šviesk, šviesk,………………………………………………………………………

  • Atsakyti
  • Žvaigždės spindi danguje. O jei jau neišsilaiko aukštybėse, skaudžiai krenta žemės, kur užgęsta užmirštos. Tokia visų dalia, nesvarbu ar jis „leliukas“, ar „muzikiukas“ ar „meniukas“.

 • O kodėl nieko savivaldybė neduoda Miltinio teatrui? Ir kodėl tiek daug duodama kultūros įstaigoms? Reikia jas paremti. Bet tik paremti, o toliau-tegu pačios užsidirba

  • Atsakyti
  • Miltinio teatro steigėjas yra ne Panevėžio savivaldybė, bet Kultūros ministerija. Ir finansavimą jam skiria Kultūros ministerija. Ir ataskaitų ministerijai teikia gerokai daugiau nei kiti teatrai savivaldybei. O dėl šio „apsižodžiavimo“ – kitoms įstaigoms padaryti po vieną pajamų ataskaitą per mėnesį – nesudėtinga, tik porai žmogelių tai jau tragedija. Jei kas yra „didis“ menininkas – tai tegul menu ir užsiima, o įstaigos vadovas turi užsiimti vadyba, ir derinti viską su steigėju – savo darbdaviu, t.y. savivaldybe.

   • Atsakyti
 • Dalies komentatorių pasisakymai, kaip ir jie patys, su kultūra neturi nieko bendro. Apgailėtina.

  • Tai kad straipsnis ir komentarai ne apie kultūrą ar meną, o apie vienos iš biudžetinių įstaigų vadovo (ne)sugebėjimą dirbti vadovaujamą darbą. Jei to p.Laima nesupranta, tada tikrai apgailėtina.

 • Juknos pavaldiniai įžeidinėja miesto gyventojus, tai viskas tvarkoje, o kai galimai atvirkščiai – tai skandalas. ponas Jukna pirmiausiai turėtų rūpintis savo ir savo pavaldinių kultūra 🙁

 • Kai pinigai skiriami projektams, tai už juos reikia atsiskaityti cento tikslumu. Aišku, kad tai labai užknisa. Bet už tokius pinigus, kuriuos gauna lėlininkai, tai tikrai reikia tiksliai atsiskaityti. Tiesiog, reikia paprašyti buhalterio, kad rašytų ataskaitas. Čia ne vadovo darbas, jei pinigai panaudojami pagal paskirtį

  • Atsakyti
Rodyti visus komentarus (52)

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų