Kazimiero Paltaroko gimnazijoje – svečiai iš Portugalijos

Kazimiero Paltaroko gimnazijoje – svečiai iš Portugalijos

Kazimiero Paltaroko gimnazijoje svečiai iš Europos Sąjungos šalių – gana dažni, nes gimnazija (nuo šių metų tapusi privačia) jau nuo 2008 m. vykdo įvairius tarptautinius projektus. Mokyklų partnerystės, kitaip „Erasmus+ KA2“, projektai įneša daug įvairovės į gimnazijos bendruomenės kasdienybę.

Vasario 5–9 d. gimnazijoje lankėsi 2 mokytojai iš Portugalijos Barcelo miesto Rozos Romalho mokyklos. Jie atvyko pagal KA1(mokytojų mainų) „Erasmus+“ projektą pasisemti patirties integruojant specialiųjų poreikių mokinius į bendrąjį ugdymą. Mokytojus Jorgę ir Rozą domino minėtų mokinių įsijungimas į meno ir kitų dalykų pamokas.

Portugalų mokytojai lankėsi beveik visose meno dalykų pamokose ir stebėjo ugdymo procesą bei mokinių veiklą. Svečius maloniai nustebino tautiškumo ugdymo būdai per dailės, technologijų, dramos pamokas: lietuvių liaudies dainų ir šokių mokymasis, mintinas eilėraščių deklamavimas, liaudies pasakų inscenizavimas. Portugalams taip patiko per muzikos pamokas dainuojamos sutartinės, kad net patys bandė dainuoti kartu, o per mokytojos Sonatos Marcinkevičienės vedamą pamoką apie Užgavėnių šventimą netgi sušoko smagų šokį. Svečiai įdėmiai stebėjo dramos būrelio užsiėmimus, kuriuose atsiskleidžia ne vienas mokinys, besimokantis pagal pritaikytą programą. Deja, Portugalijos mokyklose viso to nemoko.

Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai šiltai sutiko svečius, domėjosi portugalų tradicijomis, papročiais. Susitikime visus vienijo šiltas bendrystės jausmas ir net kalbos barjeras nesutrukdė pajusti tolimos šalies kultūros išskirtinumą ir dar kartą pasidžiaugti savosios šalies grožiu.

Išvykdami Portugalijos mokytojai nuoširdžiai dėkojo gimnazijos direktorei Gražinai Gailiūnienei, pavaduotojai ugdymui Editai Dilienei, mokytojams, kurių pamokose lankėsi, specialiojo ugdymo pedagogei Daliai Hincienei už įdomią ir naudingą kelionę, vertingą informaciją, perduotą patirtį dirbant su ypatingais vaikais.

Svečiai lankėsi ir Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre Kranto g., kur susipažino su šios mokyklos ugdymo sistema bei ugdomais vaikais. Jie tokių centrų jau nebeturi nuo 2008-ųjų metų.

Tikimės, kad kitais mokslo metais gims naujas „Erasmus+“ mokyklinių partnerysčių projektas, įtrauksiantis pradinio ugdymo mokytojus ir mokinius.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų