Karjeros specialistai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

Karjeros specialistai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

 

Atliepiant šiuolaikiniam švietimui keliamus tikslus, ypač svarbiu uždaviniu tampa tikslingas ir efektyvus žmogiškųjų išteklių naudojimas, kurį lemia aukštojo, profesinio mokymo pasiūlos ir darbo rinkos paklausos sąveika. Vienu pagrindiniu sėkmingo žmogaus projektavimo veiksniu galima įvardyti tikslingą mokinių ugdymą karjerai – nuolatinę pagalbą mokiniui įžvelgti šiuolaikinės darbo rinkos kaitos tendencijas ir, prognozuojamų pokyčių kontekste, mokyti jį tirti, planuoti ir įgyvendinti savo profesinės veiklos tobulinimo procesus, siekiant išlikti nuolat kintančioje darbo rinkoje bei įprasminti savo gyvenimą.

Profesinio orientavimo paslaugos, kaip sėkmingo, nuolatinio karjeros projektavimo prielaida, pripažįstamos vienu aktualiausių mokymosi visą gyvenimą strategijos elementu. Sėkmingam profesinio orientavimo veiklų įgyvendinimui ypatingai svarbu užtikrinti efektyvią ir savalaikę profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Todėl visiškai neatsitiktinai š.m. gegužės 16 d. Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistai Panevėžio švietimo centre dalyvavo intensyviuose mokymuose ir diskusijoje „Mokinių karjeros kompetencijų ugdymo galimybės Panevėžio mieste: situacijos analizė ir socialinė partnerystė“, kurių tikslas – padėti specialistams susipažinti su profesinio konsultavimo tendencijomis Lietuvoje, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, kuriuos kelia „Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profesinio orientavimo programa“ (patvirtinta 2018-08-30 Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-265).

Darbinga diena prasidėjo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro metodininkės Gėliūnės Adomaitytės vestu seminaru „Grįžtamojo ryšio žaidimas – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje“. Jo metu karjeros specialistai praktiškai išbandė Švietimo mainų paramos fondo išleistą metodinę priemonę, pasidalijo savo įžvalgomis apie šios priemonės taikymo galimybes individualioms ir grupinėms mokinių konsultacijoms.

Antroje dienos dalyje – diskusijoje karjeros specialistai gilinosi į socialinės partnerystės galimybes Panevėžio mieste. Diskutuoti su karjeros specialistais sutiko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus klientų aptarnavimo skyriaus patarėja Rita Krikštaponienė (pristatytas projektas „Nepamiršk parašiuto“); Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Aušra Burbienė ir Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidentas Antanas Balčėtis (pranešimas „Nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas į mokiniams reikšmingų ugdymo karjerai kompetencijų ugdymą“); Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos atstovė Irma Valienė (pranešimas „Bendradarbiavimo galimybės su Panevėžio krašto pramonininkų asociacija“); Panevėžio jaunimo užimtumo skyriaus vedėja Skirmantė Danylienė (pranešimas „,Socialinė partnerystė su Panevėžio jaunimo darbo centru: stiprybės ir tobulintini aspektai.“); Panevėžio moksleivių namų direktoriaus pavaduotoja Dalia Šumskienė (pranešimas „Neformaliojo švietimo įstaigų  veiklų reikšmė sėkmingai mokinio ateities karjerai“); o taip pat į diskusiją atvyko ir projekto „Jaunimo akademija“ atstovai (pristatytas projektas „Talentų birža“). Diskusiją moderavo Panevėžio miesto karjeros specialistų metodinio būrelio vadovė Giedrė Valaitienė. Diskusijos metu buvo aptarti socialinės partnerystės bendradarbiavimo būdai ir metodai, akcentuoti svarbiausi bendradarbiavimo tarp atskirų institucijų, ugdymo(si) įstaigų aspektai, analizuotos socialinės partnerystės plėtros bei jos monitoringo galimybės miesto mastu.

Už šios diskusijos organizavimą ypatingą ačiū norime tarti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei Audronei Bagdanskienei.

Tikimės, kad šiandienos seminare sukaupta informacija ir praktinės patirties pavyzdžiai gilins ir plėtos profesijos patarėjų profesinę kompetenciją, o diskusijos metu atrasta (ar atnaujinta) socialinė partnerystė įgalins miesto karjeros specialistus įvairinti ir efektyvinti savo veiklas.

Komentarai

  • labai informatyvi nuotrauka, visiskai apsilupe svietimo skyriaus laiptai ir moteryciu komanda, kurios vaizdelis na pykit nepykit, bet nesukelia optimizmo , kad po tokiu mokymu jos padarys proverzi mokiniu karjeros ugdyme. realiai buvo taip, biudzetines tarnautojos susirinko i privaloma seminara, pazaide zaidimelius, nusifotkino ir issiskirste iki kito panasaus seminaro, realaus praktinio rysio tokie seminarai su gyvenimo praktika neturi ir netures,

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų