P. Židonio nuotr.

Jubiliatas varpas turės naujagimį brolį

Jubiliatas varpas turės naujagimį brolį

Ramygaloje sekmadienį švenčiant Arkangelo Mykolo atlaidus, o drauge ir šios bažnyčios bokšte esančio varpo 500-ąją jubiliejinę sukaktį, klebonas Alfredas Puško paskelbė ypatingą žinią: Mykolo vardu pakrikštytas skambusis senolis varpas dar šiemet turės brolį.

Jau žinoma ir kokiu vardu naujasis bus krikštijamas. Vadinsis jis Apaštalu Pauliumi. Toks vardas varpui parinktas sutarus su mecenatu. Antrąjį varpą Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai dovanoja iš šios parapijos kilęs 88 metų kunigas Povilas Miškinis. Šis monsinjoro titulą turintis dvasininkas šiuo metu yra Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista.

Per Ramygaloje vykusią varpo Mykolo, nuo šiol skambėsiančio nebe tampant virves, o veikiant moderniai automatikai, pristatymo šventę būtent kunigui P. Miškiniui buvo suteikta teisė paspausti pultelį, privertusį varpą prabilti.

Ne vienas, suskambus varpui Mykolui, šluostėsi džiaugsmo ašaras. Sužinojus, kad bažnyčia turės ir antrąjį varpą, nuvilnijo susirinkusiųjų ovacijos mecenatui kunigui.

„Tokiomis akimirkomis ir suvokiama bažnyčiai, taigi, visiems tikintiesiems, nuveiktų darbų ir suaukotų aukų prasmė“, – „Sekundei“ kalbėjo Ramygalos bažnyčios klebonas Alfredas Puško.

Kunigas Povilas Miškinis. J. Marcinkevičiūtės nuotr.

Kunigas Povilas Miškinis. J. Marcinkevičiūtės nuotr.

Lies Lenkijos meistrai

„Aš tau duosiu pinigų“, – kunigas Alfredas prisiminė vyresniojo kolegos monsinjoro P. Miškinio žodžius, kai šiam prasitarė, kaip džiugu būtų, jei Ramygalos bažnyčia turėtų ne vieną varpą, kaip dabar, o visus tris. Būtent tiek varpų kadaise skambėdavo šioje šventovėje. Pasak A. Puško, naujai suskambėjusio 500 metų varpo Mykolo renovacijai pinigų skyrė ir mecenatas – nežinomas panoręs likti asmuo. Už jo paaukotas lėšas sutvarkyta bažnyčios bokšto konstrukcija, skirta išlaikyti trims varpams, įrengta varpų skambinimo automatika.

Kunigas A. Puško primygtinai prašė neklausti monsinjoro P. Miškinio, kiek pinigų jis aukoja naujam varpui nuliedinti ir jam įkelti į Ramygalos bažnyčios bokštą. Pasak klebono, dvasininkas atseikėjo nemažai, o tiksliau – tiek, kiek reikia, kad šventovė turėtų antrąjį varpą.

„Jau dabar numanau žmonių reakcijas, kai sužinos, kad mecenatas – kunigas. Iškart visiems kils klausimas, iš kur kunigas turi pinigų?“ – spėja Ramygalos klebonas.

Visą straipsnį skaitykite rugsėjo 28 dienos (antradienio) „Sekundės“ laikraštyje.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų