Jaunieji ūkininkai kuriasi vis intensyviau

Jaunieji ūkininkai kuriasi vis intensyviau

Lietuvoje pamažu daugėja jaunų, dar tik pradedančių savo veiklą ūkininkų. Naujakuriai, vos prieš metus pradėję ūkininkauti, turi patys pasirūpinti tinkamu žemės įdirbimu, įsigyti technikos ir įrangos, o tai reikalauja nemažai investicijų. Jų įsikūrimą gali palengvinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.  Apie ją daugiau sužinoti galima Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) organizuojamuose seminaruose, kurių vienas įvyko Panevėžyje.

Pradžiai reikia visko

Jauni žmonės, tik pradedantys ūkininkauti, dažniausiai turi tik idėją ir norą tai daryti. Tačiau efektyviam, šiuolaikiškam ūkininkavimui reikia žinių, inovatyvių žemės ūkio veiklos technologijų ir įrangos. Pasinaudoję „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ jaunieji ūkininkai gali tikėtis iki 100 proc. intensyvumo paramos iki 40 tūkst. eurų.

„Pagal šią priemonę finansuojamos įvairios išlaidos. Pradedant ūkinių gyvūnų ar daugiamečių augalų įsigijimo išlaidomis ir baigiant naujų pastatų arba statinių statybomis, nauja žemės ūkio technika“, – paramos teikiamas galimybes vardijo ŽŪM Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Pupius.

Svarbiausia, kad išlaidos būtų realiai suplanuotos, pagrįstos, numatytos verslo plane ir būtinos jam įgyvendinti. Jei projekto įgyvendinimui reikia, Europos Sąjunga (ES) finansuoja ir naujų N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių įsigijimą. Taip pat gali būti dengiamos naujos kompiuterinės ir programinės įrangos, susijusios su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, įsigijimo lėšos.

ES stengiasi, kad pradėdami savo veiklą jaunieji ūkininkai galėtų iškart diegti naujausias technologijas. Taip ne tik palengvinamas darbas, bet ir efektyvinama veikla, kad derlius būtų gausesnis, o finansinė grąža ūkininkui – greitesnė.

Visgi šiais metais patvirtintose paramos įgyvendinimo taisyklėse numatyta naujovė.  Atsirado punktas, leidžiantis jauniesiems ūkininkams įsigyti ir naudotų traktorių.

„Atsižvelgus į ūkininkų pageidavimus, įgyvendinimo taisyklėse numatyta galimybė, leidžianti jauniesiems ūkininkams įsigyti naudotus traktorius, kurie atitinka tam tikrus reikalavimus. Toks traktorius turi būti senesnis kaip 7 metai ir jis nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų“, – paaiškino ŽŪM specialistas J. Pupius.

Besikreipiantiems paramos – reikalavimai

Norintys gauti paramą turi atitikti reikalavimus dėl amžiaus, ūkio ir žemės ūkio valdos registravimo datos ir kvalifikacijos.

Pareiškėjais gali būti jaunesni nei 40 metų ūkininkai, kurie žemės ūkio valdoje bei ūkyje kaip ūkio valdytojai kuriasi pirmą kartą. Jų ūkis ir valda turi būti registruoti ne daugiau kaip metai iki paramos paraiškos paramai pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ gauti pateikimo dienos.

Ne mažiau svarbi kvalifikacija – norintys gauti paramą turi turėti reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos. Jei pareiškėjas neturi aukštojo arba profesinio žemės ūkio srities išsilavinimo arba nėra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programos, jis gali pretenduoti į paramą, tačiau privalo įsipareigoti reikalaujamą kompetenciją įgyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos.

„Jei pradedantis savo veiklą ūkininkas atitinka šiuos reikalavimus, tuomet jis turi pateikti paramos paraišką ir gerai parengtą verslo planą. Jame turi būti nurodyta, kaip planuojama vystyti veiklą, kokių rezultatų siekiama. Negalima pamiršti ir kitų reikalaujamų dokumentų“, – aiškino J. Pupius.

Dar vienas reikalavimas – jaunieji ūkininkai negali būti pateikę paramos paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti.

Jaunieji ūkininkai – ambicingi

KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – viena populiariausių. Jaunieji ūkininkai vertina tai, kad parama finansuojamos įvairios išlaidos iki 100 proc., o pirmoji išmokos  dalis, siekianti 50 proc. prašomos paramos sumos, mokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Taip jaunieji ūkininkai gali iškart įsigyti reikalingiausios technikos ar įrangos.

„Kiek žinau, šia priemone domisi daug kas. Juk, jei gauni paramą, gali tikėtis iki 20 tūkst. eurų investicijų, kurias galėsi panaudoti iškart. Tai labai didelė paskata ne tik pradėti veiklą, bet ir kelti ambicingesnius tikslus – plėsti ūkį ir konkuruoti su jau įsidirbusiais žemdirbiais“, – sakė Panevėžio rajono ūkininkas Tomas R.

Pasak ŽŪM specialisto, pareiškėjai turi pasistengti parengti kokybišką verslo planą, nes konkurencija tarp paraiškų nemaža. Būtina įsiskaityti į keliamus reikalavimus ir atsižvelgti į atrankos kriterijus, nurodytus įgyvendinimo taisyklėse. Kartais paramos skyrimą lemia tik keli balai.

Vertinant projektus balai skiriami už ūkio ekonominį dydį, projekte numatytas investicijas į statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, numatytų gyvulininkystės ūkyje sutartinių gyvulių (SG) skaičių ir kitus kriterijus. Šiais metais papildomi balai bus skiriami kuriantiems bitininkystės ūkį. Skatinant ūkininkų bendradarbiavimą balai skiriami ir už narystę asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijoje, kuri veikia visoje Lietuvoje ne mažiau kaip 5 metus.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Nesurinkus reikalaujamo minimalaus balų skaičiaus, paraiška atmetama.

Paraiškų teikimas jau liepą

Parengti aiškų verslo planą užtrunka, bet laiko tam yra. Jaunųjų ūkininkų paraiškos bus priimamos nuo liepos 3 d. iki pat liepos 31 d.

Pareiškėjai dokumentus pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ galės pateikti tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS). Sistema pasiekiama el. adresu www.zumis.lt. Jokia kita forma – popierinės, elektroniniais laiškais siunčiamos paraiškos – nebus priimamos.

Daugiau informacijos apie jauniesiems ūkininkams skirtą priemonę galima rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) interneto puslapiuose (www.zum.lrv.ltwww.nma.lt).

 

 

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų