„Vilties“ progimnazijos direktore dar vienai kadencijai išrinkta D. Valiukienė. P. Židonio nuotr.

Išrinkti Panevėžio ugdymo įstaigų vadovai

Išrinkti Panevėžio ugdymo įstaigų vadovai

Panevėžio miesto savivaldybėje vyko konkursai „Ąžuolo“, „Vilties“ progimnazijų ir Moksleivių namų direktorių pareigoms užimti.

Visuose konkursuose dalyvavo po vieną pretendentą, t. y. dabartiniai ugdymo įstaigų vadovai. „Vilties“ progimnazijos laimėtoja – Danutė Valiukienė, „Ąžuolo“ – Remigijus Glinskis, Moksleivių namų – Raminta Juzėnienė.

D. Valiukienė tuomečiame Vilniaus pedagoginiame universitete yra įgijusi rusų kalbos ir literatūros mokytojo, lietuvių filologijos kvalifikacinius laipsnius, taip pat vadybos kvalifikaciją. D. Valiukienės nuomone, būtina aiški strateginės krypties ir jo plano dermė su šalies, regiono, savivaldybės strateginiais prioritetais, Geros mokyklos koncepcija, valstybine švietimo strategija. Tam žadama dalyvauti strategijos kūrimo veiklose, priimant ugdymo tobulinimo sprendimus bus remiamasi į mokinių pasiekimų duomenis. Bendruomenės ir socialinius partnerius žadama įtraukti į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą, ypatingą dėmesį skirti partnerystės ir bendradarbiavimo plėtrai, bendruomeniškumo galimybėms ir kt.

R. Glinskis tuomečiame Vilniaus pedagoginiame universitete yra įgijęs istorijos mokytojo metodininko specialybę, taip pat vadybos kvalifikaciją. R. Glinskis yra užsibrėžęs skatinti mokinių asmeninės pažangos siekius, ugdymosi motyvaciją, užtikrinti šiuolaikišką, saugią mokymosi aplinką, taip didinant įvairių ugdymosi aplinkų funkcionalumą. Direktoriaus planuose – kompiuterinės technikos atnaujinimas, pedagogų kvalifikacijos kėlimas, partnerysčių ir bendradarbiavimo plėtra.

R. Juzėnienė Vilniaus universitete yra įgijusi rusų kalbos ir literatūros dėstytojo laipsnį, Vytauto Didžiojo universitete suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. R. Juzėnienė sieks kurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, saugią švietimo įstaigą, užtikrinančią kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas. Didelį dėmesį žada skirti mokykloje vykstančių procesų efektyviam ir racionaliam reguliavimui, telks bendruomenę, stiprins tarpusavio komunikaciją, sieks kurti palankią mokymuisi įstaigos kultūrą.

Direktoriai 5 metų kadencijai bus paskirti, kai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą bus gautas atsakymas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

Komentarai

  • Palikti tie patys, apie kokią kaitą jie kalba?

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų