Asociatyvi nuotr.

Išrinkti Panevėžio Metų mokytojai

Išrinkti Panevėžio Metų mokytojai

Tarptautinę mokytojų dieną, spalio 5-ąją, Juozo Miltinio dramos teatre bus įteikiamos Panevėžio savivaldybės įsteigtos Metų mokytojo premijos.

Už veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą, 1000 Eur premijomis bus apdovanoti 3 miesto mokytojai.

Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro mokytojas, spec. pedagogas metodininkas Artūras Mažeika ypač daug dėmesio skiria ruošiant mokinius konkursams, olimpiadoms, jo profesionaliai paruošti mokiniai pasiekia puikių rezultatų, laimi prizines vietas. Pedagogas rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, dalinasi patirtimi, organizuoja seminarus, skaito pranešimus, veda mokymus, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Lietuvos pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. A. Mažeika – vienas iš Lietuvos specialiosios olimpiados čempionatų organizatorių ir koordinatorių.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė kūrybiška, imli naujovėms, gebanti keistis, nebijanti iššūkių mokytoja. Ji ugdymo(si) procese taiko aktyviuosius mokymo(si) metodus, kurie formuoja mokinių lyderystės įgūdžius, suteikia jiems galimybę realizuoti save ir atrasti savo talentus. D. Kviliūnienės parengti mokiniai – įvairių miesto, respublikinių, tarptautinių konkursų laureatai, prizininkai, dalyviai. Mokytoja dalijasi savo parengta medžiaga su kolegomis, rašo straipsnius, viešina savo patirtį mieste ir respublikoje.

Panevėžio pradinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Lina Seferoglu –pagarba, empatija, sąžiningumas, atvirumas – tai raktiniai žodžiai, kurie lydi Liną darbe kas dieną. Pedagogė kartu su Pradinės mokyklos mokiniais aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, skaito pranešimus. Jos įgyvendinti projektai buvo apdovanoti Lietuvos nacionaliniu kokybės, Europos kokybės ženkleliais. Nuolat besimokanti pedagogė glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, savo patirtimi dalinasi su kolegomis.

 

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų