Išrinkti Metų mokytojai

Išrinkti Metų mokytojai

 Šiais metais Tarptautinės mokytojų dienos proga spalio 5 d. bus įteikiamos Panevėžio miesto savivaldybės įsteigtos Metų mokytojo premijos. Apdovanojimui buvo pasiūlytos 10 mokytojų kandidatūros. Už veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą bus apdovanoti 3 miesto mokytojai, kuriems bus įteiktos 1000 Eur premijos.

Lopšelio-darželio „Puriena“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ekspertė Lina Davainytė yra sukaupusi didelę pedagoginę patirtį, kurią ji sistemingai skleidžia tarptautinėse, respublikinėse konferencijose, konkursuose, susitikimuose. Mokytoja pati kuria lėles, jos parodos apkeliavo ne tik Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, Gamtos mokyklą, bet pabuvojo ir Šiauliuose, Kaune, Kėdainiuose, Vilniuje. L. Davainytės vadovaujamas „Pelytės teatras“ šeštą kartą atstovaus Panevėžį respublikiniame lėlių teatro festivalyje „Molinuko teatras 2020“. Kasmet jos kūrybinės idėjos subrandina puikų floristinį kilimą, kuris papuošia lopšelio-darželio „Puriena“ organizuojamo plenero „Gamtos spalvos“ ekspoziciją ant žaliosios vejos.

Juozo Miltinio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Silvija Sėrikovienė – kūrybinga, iniciatyvi, strategiškai mąstanti, inovatyvi pedagogė, aktyvi gimnazijos, Panevėžio miesto bei šalies švietimo bendruomenės narė. Aukštas mokytojos profesinis pasirengimas, nuoseklus matematikos mokslo dėstymo naujovių diegimas skatina mokinius domėtis matematika. S. Sėrikovienė savo sukaupta turtinga pedagogine patirtimi dalijasi su miesto, rajono ir šalies pedagogais, aktyvina mokytojų informacinių komunikacinių technologijų valdymo bei panaudojimo pamokose kompetencijų plėtojimą, veda kolegoms atviras patirtinio mokymosi pamokas, organizuoja metodines veiklas, orientuotas į mokinių matematinio raštingumo lygį. S. Sėrikovienė vadovauja Panevėžio miesto matematikos mokytojų metodiniam būreliui, kasmet organizuoja respublikines praktines-tiriamąsias STEAM dalykų konferencijas, rengia ir įgyvendina švietimo projektus gimnazijoje, mieste, šalyje. Ši mokytoja yra aktyvi Panevėžio miesto savivaldybės projekto „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“ kūrybinės komandos narė.

„Vyturio“ progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Daiva Vadlugienė – gerbiama ir mylima savo auklėtinių, mokinių bei kolegų. „Jos mokytojavimo būdą sunku apibrėžti. Tai konkreti, koordinuota asmenybė, sugebanti kiekvieną pamoką paversti aukščiausio lygio edukacija. Inovatyvios priemonės, žaismingas ir įtraukus pateikimas – šie aspektai priversdavo likti be amo, bet tuo pačiu ir įvairiapusiškai pajusti istoriją. Tačiau yra ir kita pusė. Būtent ši pusė leidžia sakyti, jog ji yra tikra asmenybė – tai sąmojingumas, taktiškumas, humoro jausmas, bendravimo gebėjimas bei besąlyginis atsidavimas savo profesijai. Netgi šiek tiek apsipykus mokytoja rasdavo būdą, kaip tai išrutulioti ir į asmeninę, ir į akademinę pamoką. Už visa tai esu be galo jai dėkingas, už galimybę D. Vadlugienę įrašyti į savo istorijos puslapius“, – sako buvęs mokinys Ignas.

Panevėžio miesto savivaldybė Metų mokytojo premijas teikti pradėjo nuo 2016 m.

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų