Išrinkti dviejų Panevėžio ugdymo įstaigų vadovai

Išrinkti dviejų Panevėžio ugdymo įstaigų vadovai

Konkursus Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ ir Dailės mokyklos direktorių pareigoms užimti laimėjo dabartiniai jų vadovai.

Lopšeliui-darželiui „Puriena“ toliau vadovaus Zita Kuncienė, Dailės mokyklai – Vytautas Tallat-Kelpša.

Z. Kuncienė tuometėje J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje įgijo ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikaciją, taip pat Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto Klaipėdos fakultete – ikimokyklinės pedagogikos ir psichologo dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikaciją, Šiaulių pedagoginiame universitete – socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Z. Kuncienė yra dirbusi lopšelyje-darželyje „Saulutė“ auklėtoja, lopšelyje-darželyje „Diemedis“ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 2004-ųjų vadovauja lopšeliui-darželiui „Puriena“. Z. Kuncienė užsibrėžusi gerinti ugdymo kokybę, kurti dinamišką, funkcionalią aplinką, įstaigos strategiją įgyvendinti per inovacijas, kūrybiškumą, sutelkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti.

Vyatutas Tallat–Kelpša. G. Kartano nuotr.

Vyatutas Tallat–Kelpša. G. Kartano nuotr.

V. Tallat-Kelpša tuomečiame Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute yra įgijęs piešimo, braižybos ir darbų mokytojo išsilavinimą, jam yra suteikta antroji mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija, įgyta vadybos eksperto kompetencija. Dailės mokyklai vadovauja nuo 1988-ųjų, nuo 2020 m. yra mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantas. V. Tallat-Kelpšos planuose – aktyvios, kūrybiškos, atsakingos, besimokančios bendruomenės kūrimas. Direktorius sieks mokykloje kurti šiuolaikišką mokymosi aplinką, užtikrinti saugumą, gerinti mikroklimatą, vystyti partnerystės tinklą įgyvendinti perspektyvoms. V. Tallat-Kelpša numato ir toliau įgyvendinti mokyklos viziją – tapti panevėžiečių kūrybinių galių vystymo bei plėtotės, regioninio bendravimo ir bendradarbiavimo dailės ugdymo srityje centru, kuris prisidėtų prie miesto kultūrinės bei edukacinės aplinkos formavimo.

Direktoriai 5 metų kadencijai bus paskirti, kai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą bus gautas atsakymas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

Komentarai

  • Tai jau iki gyvos galvos.

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų