Išrinkta nauja lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė

Išrinkta nauja lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė

Šiandien vyko konkursas į Panevėžio lopšelio – darželio „Varpelis“ direktoriaus pareigas.

Laimėtoja išrinkta Jolanta Obrikienė, kuri buvo vienintelė kandidatė.

J. Obrikienė edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, bei auklėtojos profesinė kvalifikacija suteikta Klaipėdos universitete. Darbo patirtį įgijo Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, kuriame išdirbo 30 metų. 2019 metais pradėjo dirbti Panevėžio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Tapusi darželio vadove J. Obrikienė planuoja teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, saugoti vaikų sveikatą ir puoselėti kultūrinį paveldą. Bendraujant su šeima, partneriais, kurti aplinką skatinančią vaikų kūrybiškumą, smalsumą, pažinimo, saviugdos poreikius, užtikrinant harmoningą vaiko asmenybės formavimąsi ir nuoseklų bei sėkmingą pasirengimą ugdymuisi mokykloje.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų