Išrinkta Beržų progimnazijos direktorė

Išrinkta Beržų progimnazijos direktorė

Panevėžio miesto savivaldybėje vyko konkursas Beržų progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Jį laimėjo 48 metų Rasa Macė.

Rasa Macė Šiaulių universitete įgijo specialiojo pedagogo ir logopedo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Baigusi studijas pradėjo dirbti Beržų progimnazijoje specialiąja pedagoge. Vėliau toje pačioje mokykloje tapo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Šiose abiejose pareigose dirbo iki šiol.

Rasos Macės nuomone, jos, kaip mokyklos vadovės veiklos tikslas bus telkti progimnazijos bendruomenę Geros mokyklos, kurioje vyrauja emociškai saugus mikroklimatas, pagarbūs bendruomenės narių santykiai, grįsti susitarimais, pasidalytąja lyderyste, bendradarbiavimu, mokymusi su kitais ir iš kitų kūrimui.

Direktorė 5 metų kadencijai bus paskirta, kai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą bus gautas atsakymas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

Konkurse į Beržų progimnazijos direktoriaus pareigas dalyvavo 1 pretendentė.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų