P. Židonio nuotr.

Išgirdęs sprogimą, apsivertė ant kito šono

Išgirdęs sprogimą, apsivertė ant kito šono

Einant trečiai savaitei po sausio 21-osios sprogimo Nemuno gatvės 14-ajame daugiabutyje, ne tik jo, bet ir kaimyninio namo gyventojų vis dar neapleidžia patirtas išgąstis.

Tiesa, pirmomis minutėmis, kai griuvo buto sienos, o langus sprogimo banga nuskraidino dar kelis šimtus metrų, išsigando ne visi.

Gyventojai neslepia, kad šiame daugiabutyje triukšmaujama gana dažnai, tad ne vienas ir tąkart pagalvojo: ir vėl kažkas audringai aiškinasi santykius.

Tačiau išgirdę avarinių tarnybų sirenas, ant kojų pašoko visi tą sekmadienį leidę namuose. O išvydus sprogimo vietą supurtė suvokimas, kad kone kiekvienas jų galėjo tapti nelemto įvykio auka.

Čiupo dokumentus

Sprogimo nuniokotame Nemuno gatvės buvusiame bendrabutyje vietoj išgriuvusių sienų penktame aukšte užkalti faneros lakštai turbūt dar ilgai primins gana laimingai pasibaigusią nelaimę.

Fanera skiria du sprogimo nuniokotus butus nuo bendro naudojimo koridoriaus.

„Nenustoju galvoti apie tą sprogimą. Kaimynas maistą gamino degindamas penkių litrų baliono dujas. Kas būtų nutikę mums visiems, jei jis būtų turėjęs, tarkim, dvidešimties litrų balioną?“

Rasa

Su visais rėmais išlėkusių langų plyšys taip pat užkaltas. Kieme dar mėtosi dalis daiktų, gesinant gaisrą išsviestų pro langą.

Kaimynai pasakoja matę, kad nemažai daiktų susirinko ir išsigabeno prašalaitis.

Prieš pat sprogusį butą kitoje koridoriaus pusėje gyvenančiai Rasai ir dabar tebevirpa kojos. Moteris pasakoja iš pradžių išsigandusi, kad kitame kambaryje iš lovytės bus išgriuvęs anūkėlis, bet žentas iš karto susivokė, jog visa šeima atsidūrė pavojuje.

„Žentas suprato, kad įvyko kažkas baisaus, iš karto ėmė šaukti, kad griebčiau dokumentus ir lėktume į kiemą“, – pamena Rasa.

Sprogimo nuniokotame Nemuno gatvės buvusiame bendrabutyje vietoj išgriuvusių sienų penktame aukšte užkalti faneros lakštai turbūt dar ilgai primins gana laimingai pasibaigusią nelaimę.  P. Židonio nuotr.

Iš drabužių teliko skutai

Pravėrusi buto duris, Rasa išvydo klaikų vaizdą: prieš ją buvusi dviejų kaimyninių butų plytinė siena virtusi griuvėsių krūva.

„Pamačiau koridoriuje ir kaimyną, kurio bute sprogo. Jo veidas, rankos buvo apdegusios, iš drabužių telikę skutai“, – prisiminė Rasa.

Anot jos, šiam žmogui pagalbą iškvietė kita kaimynė, o iš daugelio butų subėgę vyrai puolė gesinti ugnies, mat suniokotame bute degė sofa.

Žmonės degančius daiktus mėtė pro langus.

„Nenustoju galvoti apie tą sprogimą. Kaimynas maistą gamino degindamas penkių litrų baliono dujas. Kas būtų nutikę mums visiems, jei jis būtų turėjęs, tarkim, dvidešimties litrų balioną?“ – net pagalvoti bijo kaimynė.

Ji atkreipė dėmesį, kad pats dujų balionas nesprogo, nesuiro – sprogo iš jo ištekėjusios dujos.

Pasak Rasos, kaimynas ir anksčiau jau buvo bartas, perspėtas, kad būtų atidesnis.

Ji teigia girdėjusi, kad per sprogimą sužalotas kaimynas dar gydosi. Anot Rasos, nelaimėlis – ne koks girtuoklis, jis eidavo į darbą.

Triukšmas nenustebino

Tikrą šaltakraujiškumą per sprogimą parodė tame pat aukšte, kur įvyko nelaimė, gyvenantis Vytautas.

Jis pasakojo snaudęs, kai vieną po kito išgirdo du galingus garsus. Kaip vėliau paaiškėjo, pirmasis pasklido su šipuliais išlėkus dviejų butų langams ir pertvarai tarp jų, antrą sykį su trenksmu griuvo dvi sienos. Viena jų dalijo du butus, antra – abu juos skyrė nuo bendro koridoriaus.

„Tame mūsų bendrabutyje būna tiek triukšmo, kad niekas nebestebina. Tad apsiverčiau ant kito šono ir snaudžiau toliau“, – mena Vytautas.

Tačiau miegoti sutrukdė kilęs didelis triukšmas. Kai pravėręs kambario duris, pamatė, kas atsitiko, Vytautas pašiurpo: pats galėjo tapti sprogimo auka ir, kaip liūdnai pajuokavo, papildyti giltinės išsivedamų bendrabučio vyrų sąrašą.

O šiame buvusiame bendrabutyje nekviestoji viešnia, anot Vytauto, dažnokai prasisuka: vienas buvęs kaimynas pasikorė bendroje dušo patalpoje, antrasis, vos grįžęs iš kalėjimo, nužudė savo motiną.

„Bet tai buvo jau seniai. Dabar išgarsėjom sprogimu“, – sako Vytautas.

P. Židonio nuotr.

Išpuolė iš dušo

To paties aukšto, kur įvyko sprogimas, gyventojas Vilmantas triukšmą išgirdo maudydamasis bendrame duše. Išbėgęs ir pamatęs išgriuvusią buto sieną, o viduje – degančią sofą, puolė ją gesinti.

Iš visų „Sekundės“ pašnekovų tik viena penkto aukšto gyventoja pasakojo porai dienų palikusi butą sprogusiame daugiabutyje. Tačiau netrukus grįžo – kai sužinojo, kad gausios tikrintojų pajėgos nustatė, jog pagrindinės namo konstrukcijos nepažeistos.

Gavusi patikinimą, kad namas nesugrius, moteris, kaip ir jos kaimynai, Nemuno gatvės 14-ajame name gyvena toliau.

Ekspertams nenustačius esminių pažeidimų nuo sprogimo ir gaisro nukentėjusiame Panevėžio daugiabutyje, praėjusią savaitę ekstremalią situaciją name atšaukė ir miesto Savivaldybė.

Išgąsdino ir kaimynus

„Sprogimas išgąsdino mane net užsienyje. Kai internete perskaičiau, kas nutiko Panevėžyje, puoliau skambinti tėvams. Jie gyvena gretimame Nemuno gatvės 16-ajame name. Persigandę tėvai paaiškino grįžinėję iš parduotuvės, kai prieš juos pralėkė sprogimo bangos išdaužtų kaimyninio namo langų skeveldros. Žingsnis kitas ir stiklai būtų susmigę į juos“, – baisėjosi iš užsienio aplankyti tėvų sugrįžusi ir šiuo metu pas juos viešinti Loreta.

Nemuno gatvės 16-ojo namo gyventojas Rimantas pasakoja, kad sprogęs kaimyninis daugiabutis kitados buvo „Ekrano“ gamyklos viengungių bendrabutis. Jame anksčiau ir pats gyveno.

Pasak jo, šis buvęs bendrabutis ir dabar dar pavadinamas „kolchozu“ dėl to, kad jame – bendros virtuvės ir bendri dušai.

Rimantas svarsto, jog tikėtina, kad norėdami privatumo, gyventojai bendromis virtuvėmis nesinaudoja: vieni maistą verda ant elektrinių viryklių, kiti, matyt, turi dujų balionus.

Tą sekmadienio vidurdienį, kai įvyko sprogimas, Rimantas sako buvęs kelioms valandoms išvykęs, o sugrįžęs kieme pamatė didžiulį sujudimą.

Vyriškiui į akis krito sprogimo bangos ištaškytų sienos bei langų skeveldrų nulaužta nebemaža beržo šaka.

„Paprastai bendrame mūsų kieme ant karstyklių žaidžia pulkai vaikų. Iškart pagalvojau, kas būtų jiems atsitikę, jei būtų išėję į kiemą. Laimė, tuo metu vaikų kieme nebuvo“, – pasakojo Rimantas.

Anot jo, pralėkę visą kiemą, sprogusios sienos ir langų šipuliai susmigo į gretimo namo, kuriame jis gyvena, pirmo aukšto buto langus ir šiuos išdaužė.

Galerija

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų