K. Masiulytė-Paliulienė

Dovana Panevėžio muziejui – išskirtinis leidinys

Dovana Panevėžio muziejui – išskirtinis leidinys

Žinoma panevėžietė, Prancūzijos ir Lietuvos aktorė, visuomenės veikėja ir verslininkė Karolina Masiulytė-Paliulienė savo miesto muziejui padovanojo retą ir įdomų leidinį – prancūzų kalbininko, politiko Raimono Šmitleno knygą „Prancūzų okupuotos Lietuvos apygarda (1812 m.)“ (pranc. k. Raymond Schmittlein „Un district lituanien sous l‘occupation francaise (1812)“).

R. Šmitlenas 1934–1938 m. dėstė prancūzų kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Dirbdamas Lietuvoje, paskelbė straipsnių lietuvių kalbos istorijos, toponimijos, kultūros temomis.
Ši knyga pirmą kartą išleista 1936 m. Kaune, muziejui dovanotoji – perleista 1952 m. Meno ir mokslo leidyklos Baden-Badene, Vokietijoje.
Abu leidimai išleisti prancūzų kalba.
Leidinys gana retas, kelis 1936-ųjų metų leidimo egzempliorius turi tik Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Vilniaus universiteto biblioteka.
Dovanotoje knygoje publikuojami Napoleono armijos vadų, 1812 metais su armija žygiavusių per Lietuvą, laiškai, raportai, susirašinėjimai.
Juose aptariami kariuomenės reikalai, įvairios situacijos, spręstinos problemos.

Dokumentuose minima daug Lietuvos vietovardžių: Panevėžys, Ukmergė, Telšiai, Pušalotas, Šiauliai, Joniškėlis, Žagarė, Upytė, Linkuva, Kaunas, Vilnius, Raseiniai, Šiluva, Tauragė ir kiti.
Knygoje pateikiama dešimt įklijuotų iliustracijų, įvairiose atminties institucijose ir privačiuose archyvuose saugomų piešinių, graviūrų reprodukcijos – daugiausia XIX a. pirmos pusės prancūzų armijos vadų portretai.
Viena įdomesnių iliustracijų – JAV lietuvių dailininko, profesorius, JAV nacionalinės akademijos nario Vytauto Kazimiero Jonyno plunksna pieštas Panevėžio bažnyčios piešinys iš autoriaus asmeninės kolekcijos.
V. K. Jonynas 1923–1944 m. su pertraukomis gyveno Kaune. Nuo 1941 m. buvo Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės instituto direktorius ir dėstytojas.
1943 m. uždarius institutą, grįžo prie kūrybinio darbo, ėmėsi iliustruoti J. V. Gėtės romaną „Jaunojo Verterio kančios“. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1951 m. – į JAV. V. K. Jonynas labiausiai pasireiškė kaip grafikas – kūrė knygoms iliustracijas, estampus, ekslibrisus, pašto ženklus, plakatus, taip pat skulptūras, interjerus, vitražus.
Panevėžio kraštotyros muziejaus bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Karolinai Paliulienei už vertingą dovaną, ilgai namuose saugotą ir tausotą.
Ji visą gyvenimą domėjosi viskuo, kas siejosi su Panevėžiu, jos senelio knygininko Juozo Masiulio miestu, dabar ir jai pačiai tapusiu namais.
Gera knyga kaip ir geras draugas – lobis, praturtinantis sielą ir praplečiantis asmenines suvokimo ribas. Gera tais lobiais dalintis.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų