Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Seimo nariams už praleistus posėdžius kirstų per kišenę

Seimo nariams už praleistus posėdžius kirstų per kišenę

Seimas ketvirtadienį ketina priimti Statuto pataisas, kuriomis bus reglamentuotas informavimas apie nedalyvavimą posėdžiuose, sprendimų dėl Seimo nario darbo užmokesčio sumažinimo priėmimas, taip pat Seimo narių komandiruotės ir užsienio kelionės.

Etikos ir procedūrų komisija spręs, ar nedalyvavimo Seimo posėdyje priežastys svarbios ir pateisinamos. Ar nedalyvavimo Seimo komiteto ar komisijos posėdyje priežastys svarbios ir pateisinamos, spręs Seimo komitetų ir komisijų pirmininkai. Ginčus dėl nedalyvavimo komiteto ar komisijos posėdyje spręs Etikos ir procedūrų komisija, atsižvelgdama į komitetų ir komisijų pirmininkų išvadas ir Seimo nario paaiškinimus.

Pagal Statuto pataisų projektą, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas iki kiekvieno mėnesio 20 dienos apibendrintus praėjusio mėnesio duomenis apie Seimo narių nedalyvavimą Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose pateikia Seimo valdybai ir skelbia Seimo interneto svetainėje.

Seimo nariui, be pateisinamos priežasties nedalyvavusiam Seimo posėdyje, Seimo komiteto, komisijos, kurio narys jis yra, posėdyje, darbo užmokestis bus mažinamas Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatyme nustatytais pagrindais.

Beje, šį įstatymo projektą Seimas ketina priimti ketvirtadienį. Jame siūloma nustatyti, kad Seimo nariui, be pateisinamos priežasties nedalyvavusiam iš anksto paskelbtame Seimo posėdyje, Seimo struktūrinio padalinio, kurio narys jis yra, posėdyje, darbo užmokestis būtų mažinamas 5 procentais už kiekvieną praleistą posėdį.

Remiantis Seimo komitetų, komisijų pirmininkų, Etikos ir procedūrų komisijos išvadomis, Seimo nario darbo užmokestis būtų sumažinamas Seimo valdybos sprendimu.

Statuto pataisomis taip pat siūloma įpareigoti iš komandiruotės ar užsienio kelionės (išvykos), kuriai buvo pritarusi Seimo valdyba, grįžusius Seimo narius ne vėliau kaip per 10 dienų Seimo valdybos nustatyta tvarka pateikti ataskaitą.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų