Dėl legioneliozės prevencijos darbų Panevėžyje

Dėl legioneliozės prevencijos darbų Panevėžyje

Siekdama užkirsti kelią legioneliozės židiniams susidaryti gyvenamųjų namų bei kitų pastatų karšto vandens tiekimo sistemose, AB „Panevėžio energija“ 2020 m. kovo 18–19 dienomis pastatų valdytojams ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams sudarys galimybes taikyti prevencines priemones. Minėtomis dienomis šilumos tinkluose (vamzdynuose) šilumnešio (termofikacinio vandens) temperatūra bus padidinta iki +70°C.

AB „Panevėžio energija“ informuoja namus administruojančias įmones ir bendrijas apie atsakomybę, tiekiant vartotojams karštą vandenį ir kontroliuojant tiekiamo karšto vandens kokybę, ir siūlo prevencinius darbus atlikti savo administruojamuose ir (ar) prižiūrimuose pastatuose. Vadovaujantis higienos normų reikalavimais (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“), atliekant legioneliozės prevencijos darbus pastato karšto vandens sistemoje būtina karšto vandens temperatūrą padidinti iki +66°C, vartotojų čiaupuose – iki +60°C. Rekomenduojama tokią karšto vandens temperatūrą išlaikyti tiek laiko, kad karšto vandens naudotojai spėtų dezinfekuoti savo butų karšto vandens čiaupus ir dušų galvutes.

Gyventojus informuojame, kad atitinkamai tuo metu taps karštesni ir gyvatukai. Minėtomis dienomis karšto vandens vartotojams primename atsukti visus (geriau – ne vienu metu) buto karšto vandens čiaupus ir sulaukti, kol per juos tekės ligos sukėlėją nužudančios (virš +60°C ) temperatūros vanduo. Apie daugiabučiame name atliekamus darbus pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai ir valdytojai privalo patys informuoti konkrečių namų gyventojus, iškabindami laiptinėse atitinkamus skelbimus ar gyventojus apie atliekamus darbus informuodami kitaip.

Karšto vandens naudotojai minėtų darbų vykdymo metu turėtų būti atsargūs, naudodamiesi karštu vandeniu.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų