Laisvas „Nykštuko“ direktoriaus etatas pastarojo bendruomenei neatrodė svarus argumentas ištrinti jų įstaigą iš švietimo žemėlapio. P. Židonio nuotr.

Bevaldystė mažiau baisu nei reforma

Bevaldystė mažiau baisu nei reforma

Net keturis konkursus skelbusi ir vis tiek nesulaukusi nė vieno kandidato vadovauti trims Panevėžio lopšeliams-darželiams, dabar Savivaldybė juos rengiasi prijungti prie kitų trijų, turinčiųjų direktorius. Ir nors valdžios atstovai bei miesto švietimo strategai tikina, jog po tokios reformos prijungtieji darželiai išlaikys tas pačias ugdymo programas, vaikų grupes ir su jais dirbančius pedagogus, idėja sukėlė pasipriešinimo bangą. Sujudusios ir pasipiktinusios prijungiamų darželių bendruomenės siekia įrodyti, kad direktoriaus nebuvimas negali būti motyvas reorganizuoti, mat net teisės aktai nenumato termino, kiek įstaiga gali dirbti be nuolatinio vadovo.

Jei vasario pabaigoje Panevėžio savivaldybės taryba pritars iš pačių švietimo įstaigų vadovų išėjusiam pasiūlymui be vadovų likusius darželius prijungti prie juos turinčiųjų, jau nuo kitų mokslo metų „Varpelis“ taptų „Gintarėlio“ dalimi, „Nykštukas“ – „Pasakos“, o „Pušynėlis“ – „Rūta“.

Savivaldybės vadovai tvirtina, kad tokia pertvarka nepalies nei vaikų, nei pedagoginio personalo, o atsisakyti tektų vos kelių administracijos etatų.

Vis dėlto nė vienas iš trijų planuojamų prijungti darželių su reforma nesutinka ir rengiasi siųsti savo atstovus į Tarybos posėdį.

Katedros gatvėje esantį „Gintarėlį“ ir prie jo jungiamą „Varpelį“, veikiantį Sirupio gatvėje, skiria vos 650 metrų. Pastarosios įstaigos bendruomenė stengiasi daryti viską, kad „Varpelis“ nebūtų ištrintas iš istorijos. Jo laikinoji vadovė, direktoriaus pavaduotoja Jolanta Obrikienė tvirtina, jog keturi nesėkmingi konkursai ieškant direktoriaus nepakankamas motyvas prijungti prie „Gintarėlio“.

„Kiek ilgai įstaiga gali dirbti, kai jai vadovauja laikinai direktoriaus pareigas einantis žmogus, teisės aktai nenumato. Taip pat nėra numatyta, kiek konkursų gali būti organizuojama“, – teigė J. Obrikienė.

Visgi, anot pavaduotojos, esminis motyvas, kodėl bendruomenė prieštarauja reformai, – skirtingos abiejų darželių ugdymo programos.

„Gintarėlis“ yra katalikiškos krypties, orientuotas į katalikiškas vertybes ir tradicijas. Jei prijungs, vienareikšmiškai ir mes taptume katalikiška įstaiga. Mūsų tėveliai nenori leisti vaikų į katalikiškos krypties darželį“, – pabrėžė J. Obrikienė.

Pavaduotoja pripažįsta, kad „Gintarėlio“ direktorė davusi pažadą, jog po reorganizacijos programos nesikeis: dabartinio „Varpelio“ korpuse ir toliau vaikai bus ugdomi pasaulietiškai. Vis dėlto J. Obrikienė tuo netiki.

„Dirbti su skirtingomis ugdymo programomis teisiškai neįmanoma, juk įstaiga turės bendrus nuostatus. Mes nesame prieš prijungimą, mes tik prašome paieškoti kitų galimybių prijungti prie nekatalikiškos krypties darželio. Aplinkui tokių yra – „Linelis“, „Dobilas“, „Vaikystė“, – tvirtino J. Obrikienė.

Pažadai neįtikino

O Sirupio gatvėje esantį „Pasakos“ ir prie jo jungiamą toje pačioje gatvėje veikiantį „Nykštuką“ teskiria vos 150 metrų.

Mažas atstumas tarp šių įstaigų ir laisvas „Nykštuko“ direktoriaus etatas pastarojo bendruomenei irgi neatrodo svarus argumentas ištrinti darželį iš švietimo žemėlapio.

„Mes nepritariame šitai idėjai. Motyvų daug. Visų pirma, nebelieka „Nykštuko“, jo tradicijų, įdirbio. Nebetektume juridinio statuso, mažėtų etatų skaičius“, – argumentus vardijo laikinai darželiui vadovaujanti direktoriaus pavaduotoja Reda Pupštienė.

Nors, anot jos, į darželį atėjęs Savivaldybės valdžios ir specialistų desantas tikino, jog po reformos teks naikinti du etatus – buhalterės bei vaikų maitinimo ir higienos specialisto, R. Pupštienė teigia jau girdėjusi apie kitokius, kolektyvui nerimą keliančius, planus.

„Turime informacijos, kad skaičiuojamos išeitinės ir kitiems darbuotojams. Negali būti, kad sujungus du darželius liktų 81 pareigybė. Girdėjome, kad yra siūlymas sumažinti penkiais etatais – atleisti ūkvedį, gal kelis pagalbinius darbuotojus“, – pasakojo pavaduotoja.

Ji taip pat neabejoja, kad iš dviejų darželių padarius vieną neišvengiamai teks keisti ir ugdymo programą.

„Kiekvienas darželis yra patvirtinęs individualias ikimokyklinio ugdymo programas. Dabar visi pedagogai privalės jas perrašyti, o čia didelis darbas.

K. Armonavičius tvirtina nesitikėjęs tokios priešiškos prijungti planuojamų darželių reakcijos. „Sekundės“ nuotr.

Kiekviena įstaiga savita, pagal tai ir tėvai ją renkasi. Viena mama net sako: tik išsibraukiau iš „Pasakos“ ir vėl joje būsime“, – pasakojo R. Pupštienė.

Prijungimui kategoriškai priešinasi ir „Pušynėlis“, pagal Savivaldybės planus turintis tapti vos už 270 metrų esančios „Rūtos“ dalimi. „Pušynėlio“ bendruomenė teigia irgi svarstysianti dėl dalyvavimo trims darželiams lemtingame posėdyje.

Pavaduotojoms pasiūlė kompromisą

Savivaldybė motyvuoja šįkart reformos autoriais buvus ne politikus ar valdininkus, o pačius švietimo darbuotojus. Idėją reorganizuoti vadovų nesulaukiančius darželius pateikė Švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos Panevėžio filialo pirmininkė, Raimundo Sargūno gimnazijos direktorė Jūratė Pauliukienė ir kelių lopšelių-darželių vadovės.

Švietimo sritį kuruojantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, buvęs ilgametis „Senvagės“ pagrindinės mokyklos direktorius Kazimieras Armonavičius tvirtina nesitikėjęs tokios priešiškos reakcijos. Anot pavaduotojo, prijungiamų įstaigų kolektyvams išaiškinta, kad jų ugdymo programos nesikeis, nenukentės vaikai.

„Prijungtieji darželiai toliau dirbs pagal savo programas. Pavyzdžiui, „Pušynėlis“ vienintelis mieste dirba pagal Montesori programą ir niekas šito neuždraus – kaip dirbo, taip ir dirbs. Neplanuojame jokių kardinalių pokyčių. Mes ir taip jau einame į kompromisus palikdami prijungiamuose darželiuose pavaduotojų ugdymui pareigybes, norr kiti mieste veikiantys 12-os grupių darželiai teturi vieną pavaduotoją“, – pabrėžė K. Armonavičius.

Numatyti prijungti darželiai „Nykštukas“, „Pušynėlis“ ir „Varpelis“ šiuo metu turi po 6 grupes, o tie, prie kurių jie jungiami, – po 6–9 grupes. Taigi po reformos iš šešių darželių liktų trys, talpinantieji po 12–15 grupių.

„Visi pedagoginiai darbuotojai lieka tose pačiose darbo vietose ir toliau dirbs su tomis pačiomis grupėmis. Sumažės tik po dvi pareigybes – sujungus du darželius liktų po vieną vyriausiąjį buhalteris ir po vieną dietistą vietoje dviejų. Visos kitos pareigybės lieka. Einame į darželius su komanda geranoriškai nusiteikę, aiškiname, bet atėję į susitikimus iš karto matome, kad kita pusė nelabai pasiryžusi kompromisui, jie kelia savo sąlygas – nori likti savarankišku juridiniu vienetu su tuo pačiu pavadinimu. Motyvuoja, jog turi susiformavusią bendruomenę, stiprų pedagogų kolektyvą. Betgi tą patį kolektyvą ir toliau turės“, – tvirtina K. Armonavičius.

Savivaldybės valdžios atstovas teigia nemanęs, kad idėja prijungus darželius išspręsti vadovų problemą susilauks tokio pasipriešinimo.

„Ta idėja kilo iš apačios, kai trys direktorės prisiėmė atsakomybę prisijungti šalia esamus darželius ir vadovauti dviem sujungtoms įstaigom. Gal yra baimių, kad stiprios direktorės ateis su savo reikalavimais? Bet iš kur kolektyvai gali žinoti, kas ateis vadovauti paskelbus dar vieną konkursą? Kita vertus, jau buvo penki ir neatsirado jais susidomėjusiųjų ne tik iš Panevėžio, bet visos Lietuvos“, – svarsto pavaduotojas.

Anot jo, Savivaldybės taryba turi priimti sprendimą dėl reorganizacijos jau vasarį, kad rugsėjo 1-ąją įstaigos galėtų ramiai pradėti naujus mokslo metus.

Komentarai

 • Pažadų karavanas neva niekas nesikeis … Kaip galima taip įžūliai meluoti ( pažadai prasilenkia su įstatymais , įstaigų veiklos reglamentavimu. )! Kur logika jungti prie įstaigos kuri pagal rekvizitų duomenis darželis ,, Gintarėlis“ lyginant su „Varpeliu“ galimai yra prastesnės finansinės būklės. Vidutinis atlyginimas varpelyje 1269,07 o vidutinis atlyginimas ’’ Gintarėlyje“ 978,59 €. Kaip galima sujungti skirtingų programų įstaigas ( katalikiška su pasauline)? Gi ne visi nori ,kad jų vaikai taptu sukryžiuotų pagalių vergais. O kaip dėl vaikų saugumo? Darželis “ Gintarėlis“ vadovaujasi bažnytinės įstaigos dogmomis, kurios vadovas popiežius nespėja atsiprašinėti dėl savo pavaldinių pedofilijos mažųjų tikinčiųjų atžvilgiu( straipsnio citata :“ Šioje vietoje norėčiau stabtelėti ir pripažinti gėdą, kurią visi jautėme dėl seksualinio nepilnamečių išnaudojimo, susijusio su kai kuriais šios šalies kunigais ir vienuoliais“, – Benediktas XVI sakė susirinkusiesiems. Skaityti daugiau: https://kauno.diena.lt/naujienos/pasaulis/ekonomika-ir-politika/popiezius-atsiprase-uz-kunigus-pedofilus-474735 https://www.vz.lt/archive/straipsnis/2008/07/19/Popiezius_atsiprase_pedofilijos_auku

  • Atsakyti
 • Pažadų karavanas neva niekas nesikeis … Kaip galima taip įžūliai meluoti ( pažadai prasilenkia su įstatymais , įstaigų veiklos reglamentavimu. )! Kur logika jungti prie įstaigos kuri pagal rekvizitų duomenis darželis ,, Gintarėlis“ lyginant su „Varpeliu“ galimai yra prastesnės finansinės būklės. Vidutinis atlyginimas varpelyje 1269,07 o vidutinis atlyginimas ’’ Gintarėlyje“ 978,59 €. Kaip galima sujungti skirtingų programų įstaigas ( katalikiška su pasauline)? Gi ne visi nori ,kad jų vaikai taptu sukryžiuotų pagalių vergais.

  • Atsakyti
  • Nesirūpinkite tuo, ko nesuprantate. Darželiai yra biudžetinės įstaigos, ir juose nėra tokio dalyko kaip „prastesnė finansinė būklė“. Antra – iš pradžių susipažinkite su reorganizacijos sąlygomis, o tik tada svaikite dėl „programų sujungimo“. Trečia – jus įaudrino darželio administracija, kuri puikiai suvokia, kad atsiradus naujam vadovui, atsiras tvarkos reikalavimai, pavaduotoja nebebus viešpats dievas, o tik eilinė darbuotoja. Ketvirta – esate mokesčių mokėtojai, todėl visur rėkiate, kad reikia mažinti valdininkus – štai jums realus pavyzdys, kaip galima juos sumažinti – dviem mažom įstaigom vadovaus ne dvi išpūstos administracijos, o viena. Kur jūs čia matote blogumą?

   • Atsakyti
 • O kaip dėl vaikų saugumo? Darželis “ Gintarėlis“ vadovaujasi bažnytinės įstaigos dogmomis, kurios vadovas popiežius nespėja atsiprašinėti dėl savo pavaldinių pedofilijos mažųjų tikinčiųjų atžvilgiu( straipsnio citata :“ Šioje vietoje norėčiau stabtelėti ir pripažinti gėdą, kurią visi jautėme dėl seksualinio nepilnamečių išnaudojimo, susijusio su kai kuriais šios šalies kunigais ir vienuoliais“, – Benediktas XVI sakė susirinkusiesiems. Skaityti daugiau: https://kauno.diena.lt/naujienos/pasaulis/ekonomika-ir-politika/popiezius-atsiprase-uz-kunigus-pedofilus-474735 https://www.vz.lt/archive/straipsnis/2008/07/19/Popiezius_atsiprase_pedofilijos_auku

  • Atsakyti
 • O kaip dėl vaikų saugumo? Darželis “ Gintarėlis“ vadovaujasi bažnytinės įstaigos dogmomis, kurios vadovas popiežius nespėja atsiprašinėti dėl savo pavaldinių pedofilijos mažųjų tikinčiųjų atžvilgiu( straipsnio citata iš Kauno dienos : “ Šioje vietoje norėčiau stabtelėti ir pripažinti gėdą, kurią visi jautėme dėl seksualinio nepilnamečių išnaudojimo, susijusio su kai kuriais šios šalies kunigais ir vienuoliais“, – Benediktas XVI sakė susirinkusiesiems.

  • Atsakyti
  • Akivaizdu kad pilnatis atėjo. paranojikai su savo samokslo teorijom lenda.

 • Matyt popiežiu reguliariai apima pilnatinė paranoja, nes vis atsiprašinėja .. pilna straipsnių. Pasakykite bažnytinės pedofilijos aukoms , kad jų suluošinta sveikata ir gyvenimai tik pilnatinė iliuzija. Todėl natūralu , kad kyla klausimų dėl vaiku saugumo, nes minėtas darželis puoselėja tos įstaigos vertybes ,kuria nuolat purto pedofilijos skandalai.

  • Atsakyti
 • Kiek suprantu tokių biudžetinių įstaigų finansavimas ganėtinai priklauso nuo krepšelių skaičiaus. O apie finansinius pajėgumus dauguma gyventojų sprendžia pagal įstaigos rekvizitinius duomenis.

  • Atsakyti
 • Dievas sukūręs žmogų davė 10 dievo įsakymų, tik juos laikantis žemėje, galima kultūra ir civilizacija.Taigi mielos ponios, gal esmė yra kita, neaišku ar kitas vadovas leis maišais nešti produktus į namus.Jeigu nesimato vadovybei, tai kaimynai praeiviai tą mato.Gyventi pagal dievo įsakymus nepropaguoja nė viena partija, nei judėjimai.Todėl mumyse nėra teisingumo ir masiškai kasdien iš Lietuvos išvyksta žmonės.

  • Dauguma Panevėžio banditų ir padugnių kilę tikrai ne iš dorų ateistų šeimų, o religija moko, kad tiek nužudžius žmogų, tiek pavogus vaikų maitinimui skirtų produktų, užtenka tik muštis į krūtinę „mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa“ ir toliau gyventi įprastu ritmu…Na dar nepamiršti aukų kulto tarnams.

   • Atsakyti
 • :DDDDDDDDDDDD

 • Atrodo kaip kalejimas.

Rodyti visus komentarus (12)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų