P. ŽIDONIO nuotr.

Bažnyčia – ant permainų slenksčio, bet celibato nenaikins

Bažnyčia – ant permainų slenksčio, bet celibato nenaikins

Popiežius Pranciškus nori išgirsti kiekvieno nuomonę apie Bažnyčią. Ką apie jos ateitį mano panevėžiečiai, bus išsiųsta pačiam Šventajam Tėvui ir jo administracijai.

Panevėžio vyskupijoje vykstančio vadinamojo sinodinio kelio pabaiga – gegužės 21-ąją. O viso pasaulio sinodinio kelio rezultatai bus skelbiami spalio mėnesį. Gali būti, kad po to bent iš dalies keisis ir pačios Bažnyčios gyvenimas.

Sutarti dėl taisyklių

Viso pasaulio Katalikų bažnyčioje dar nuo praėjusio spalio vyksta popiežiaus Pranciškaus paskelbtas sinodas. Šis ne vienam galbūt nežinomas žodis reiškia buvimą kartu.

Įsivaizduokime savaitės ar ilgesnę kelionę autobusu. Tegul tai bus piligriminė, komercinė kelionė ar ekskursija. Įsivaizduokime ir visus pusšimtį to autobuso keleivių, kurių daliai niekaip nepavyksta iš pasivaikščiojimų grįžti laiku, tuos, kurie domisi vien parduotuvėmis, ir tuos, dėl kurių kas pusvalandį tenka stabdyti autobusą, nes jiems vis prisireikia į tualetą. Neabejotinai ne vieną erzina tokie bendrakeleiviai, bet niekur nesidėsi – tokie kelionės ypatumai, prie kurių tenka taikytis.

Tokiu elementariu pavyzdžiu Krekenavos klebonas dr. Gediminas Jankūnas pristatė visame katalikiškajame pasaulyje šiuo metu vykstanti sinodinį kelią.

„Sinodas – dar viena proga nusistatyti tokio buvimo taisykles“, – paaiškino dvasininkas.

Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas pristatė kiekvienoje parapijoje, kaip ir visame katalikiškajame pasaulyje, šiuo metu vykstantį sinodą. P. ŽIDONIO nuotr.

Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas pristatė kiekvienoje parapijoje, kaip ir visame katalikiškajame pasaulyje, šiuo metu vykstantį sinodą. P. ŽIDONIO nuotr.

Idėjos ir pasiūlymai popiežiui

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo teigimu, sinodas – tai ir tikintieji, ir abejojantieji, ir tie, kuriems tikėti yra svetima.

„Sinodas“ graikų kalba reiškia „būti kartu“, „eiti kartu“, – aiškino vyskupas.

Kol šnekame mes, o kiti tyli, nesunkiai galime įtikėti savąja tiesa, ką matome Putino atveju. Išgirdę, o tuo labiau – įsiklausę į kitą, galbūt tokie teisūs nebesijausime.

G. Jankūnas

Anot jo, į tokį ėjimą kartu pakvietęs popiežius Pranciškus kviečia visus kalbėti apie tikėjimą, Bažnyčią, apie tai, ko trūksta, kad ji trauktų žmones. Tai, ką žmonės Bažnyčios tema išsakys, bus išsiųsta į Vatikaną. Popiežius ir visa jo administracija su gautomis idėjomis, pasiūlymais turėtų susipažinti iki šių metų spalio. O tada, gali būti, Bažnyčios lauks permainos.

Krekenavos klebonas dr. Gediminas Jankūnas. P. ŽIDONIO nuotr.

Krekenavos klebonas dr. Gediminas Jankūnas. P. ŽIDONIO nuotr.

Dažnas klausimas

„Neabejoju, kad tarp iškeltų klausimų bus ir tokių, kodėl vietos klebonas užsidaręs, mažai šneka su žmonėmis, tačiau kai prabyla per pamokslą, šis, atrodo, niekada nesibaigs. Taip pat neabejoju, kad bus keliamas ir celibato klausimas. Mes, kunigai, susiduriame, kad šis klausimas itin rūpi moterims, jos tiki, kad būtume geri tėvai“, – kalbėjo kunigas G. Jankūnas, sinodinio kelio Panevėžio vyskupijoje koordinatorius.

Dvasininkas pasvarstė, kad sinodas vargu ar pakeis klebono asmenybę ir jau tikrai nepanaikins celibato.

„Celibatas suteikia dvasininkui laisvę. Jam nereikia rūpintis sergančiais vaikais, stengtis įtikti užsirūstinančiai žmonai, o drauge tikintiesiems neužkrauna pareigos išlaikyti kunigų šeimų“, – teigė G. Jankūnas.

O štai iš paties parapijoje vykusių sinodo susirinkimų jam įstrigo, kad žmonės nori turėti tikslų grafiką, kada juos lankys kunigas, kad prieš apsilankymą spėtų apsikuopti namus.

„Žodžiu, nori matyti mane kaip elektros ar kitų skaitiklių tikrintoją“, – juokais pakomentavo G. Jankūnas.

Nebūti putinais

Anot G. Jankūno, sinodas neturėtų būti vien nuomonių reiškimas. Tai yra bendros nuomonės paieškos.

„Demokratija mus įpratino prie dialogo bei prie tolerancijos. Išklausę vienas kitą mes palinksime ir toliau darome tai, kaip mums norisi“, – dėmesį atkreipė dvasininkas.

Anot jo, Katalikų bažnyčia nėra demokratinė, ji – teokratinė, paremta autoritetu, o drauge – hierarchinė. Tad susirinkus į sinodą nepatariama vien kritikuoti dvasininkiją, tikinčiuosius, vardyti jų netinkamus poelgius. Sinode svarbu pasisakyti, ką kiekvienas mes galime duoti Bažnyčiai, kitaip – visiems jos žmonėms.

„Iš tiesų dar ir iki popiežiaus paskelbto sinodo aš girdėjau vykstant daug sinodų. Menu, viename prekybos centre knygų skyriuje vyko sinodas dviem moterims šnekantis, kaip viena jų Pirmajai komunijai rengia anūkę. Paėjėjęs toliau vėlgi išgirdau pokalbį, kaip šeima krikštys kūdikį“, – patirtimi dalijosi kunigas G. Jankūnas. Anot jo, tokie su Bažnyčios gyvenimu susiję pokalbiai ir yra tikrų tikriausias sinodas.

Pasak klebono, Bažnyčia – ne kultūrinė organizacija, ne socialinių paslaugų teikėja, o išganymo žinios teikėja. Todėl būtent to iš jos reikėtų ir norėti, ir reikalauti. Dvasininkas pabrėžė, kad vykstant sinodui labai svarbu išgirsti kitą.

„Kol šnekame mes, o kiti tyli, nesunkiai galime įtikėti savąja tiesa, ką matome Putino atveju. Išgirdę, o tuo labiau – įsiklausę į kitą, galbūt tokie teisūs nebesijausime“, – pamokė G. Jankūnas.

Komentarai

  • „Popiežius Pranciškus nori išgirsti kiekvieno nuomonę apie Bažnyčią. Ką apie jos ateitį mano panevėžiečiai, bus išsiųsta pačiam Šventajam Tėvui ir jo administracijai“.

    Prašote kiekvieno nuomonės, o kai Jėzus ją pareiškia, ištrinate. Buvo ištrinta šiuose komentaruose. Švenčiausiojo Jėzaus Apraiška 2022 01 19 d. tikintys, Apraiškos ieškokite kituose tinklapiuose.
    Ar Dievui tarnauti jau pabodo?

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų