AB „Panevėžio energija“ didina biokuro panaudojimą

AB „Panevėžio energija“ didina biokuro panaudojimą

AB „Panevėžio energija“ baigė įgyvendinti projektą „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Panevėžio RK-1“ – prie esamo biokuru kūrenamo katilo įrengtas 3 MW šilumos galios degimo produktų kondensacinis ekonomaizeris.

Mažindama priklausomybę nuo gamtinių dujų ir kartu siekdama mažesnių šilumos gamybos sąnaudų, AB „Panevėžio energija“ 2012 m. ir 2016 m. įgyvendino du projektus Panevėžio miesto katilinėje Pušaloto gatvėje. Be esančių 28 MW šilumos galingumo trijų biokuru dirbančių katilų ir 4 MW kondensacinio ekonomaizerio, šiuo metu pradėtas eksploatuoti dar vienas naujas 3 MW galios degių produktų kondensacinis ekonomaizeris.

Projektas „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Panevėžio RK-1“ yra tęsinys projekto, kai buvo pastatytas naujas 12 MW galios biokuro katilas katilinėje. Kondensacinis ekonomaizeris leis naudingai panaudoti išeinančių iš biokuru kūrenamo katilo dūmų temperatūrą ir padidinti biokuru pagamintos šilumos kiekį Panevėžio miesto katilinėje.

Pasak AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Petro Diksos, planuojamas pagaminti kondensacinio ekonomaizerio šilumos kiekis sudarys 13,6 tūkst. MWh, o tai reiškia, kad bus atsisakyta apie 1,6 mln. kub. m gamtinių dujų. Įrengtas naujas kondensacinis ekonomaizeris padidins biokuro panaudojimo efektyvumą šilumos gamybai; sumažės kuro norma vienai šilumos megavatvalandei pagaminti, tai yra tam pačiam šilumos kiekiui pagaminti bus sudeginama mažiau kuro, mažiau teršalų pateks į aplinką, anglies dioksido tarša sumažės apie 3 tūkst. tonų.

Projektas įgyvendintas dviem etapais. Dėl pirmos projekto dalies – kondensacinio ekonomaizerio prijungimo prie esamo katilinės termofikacinio vamzdyno, sutartis buvo pasirašyta su UAB Energijos taupymo centru. UAB „Axis Technologies“ pagal parengtą darbo projektą atliko ekonomaizerio pastatymo ir montavimo darbus. Bendra projekto vertė sudarė 654 tūkst. eurų. Projektui įgyvendinti skirta iki 200 tūkst. eurų parama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų. Likusios projekto investicijas – AB „Panevėžio energija“.

AB „Panevėžio energija“ – regioninė šilumos gamybos ir tiekimo įmonė Lietuvoje. Jos veiklos zona – Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Kupiškio, Pasvalio miestai ir rajonai. Per pastaruosius metus rekonstruotos Rokiškio, Zarasų ir Panevėžio katilinės. Sumontuota technologinė įranga, pastatyti nauji katilai. Nuo 2010 m. AB „Panevėžio energija“ katilinėse biokuro naudojimas išaugo beveik 3 kartus ir dabar sudaro daugiau nei 60 proc. viso naudojamo kuro.

Bendrovės ateities planuose numatyti nauji biokuro plėtros projektai Panevėžyje ir Pasvalyje. Bus statomi nauji katilai, kurie leis didinti biokuro panaudojimą šilumai gaminti. Naujų įrengimų galia sudarys 25 MW.

UŽS. NR. 20640

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų