Dėl pūdytuvo biodujų gamyba padidės apie 30 procentų.

Žmogui ir gamtai

Žmogui ir gamtai

Baigiamas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ įgyvendina geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros projektą, kurį lygiomis dalimis finansuoja Europos Sąjunga ir „Aukštaitijos vandenų“ bendrovė. Pagrindinis projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumą, pagerinti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų infrastruktūros būklę Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone bei užtikrinti nuotekų tvarkymo efektyvumą Panevėžio nuotekų valykloje. Todėl projektas susideda iš trijų pagrindinių veiklų: naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo, senųjų tinklų rekonstravimo ir nuotekų valyklos rekonstravimo.

Vandentiekio tinklai įrengiami sodininkų bendrijoje „Klevas“.

Jau daug metų Panevėžio miesto pietvakarinėje dalyje esančių sodininkų bendrijų 1600 sklypų savininkai pageidavo, kad ši teritorija taptų visaverte Panevėžio miesto dalimi, kad jiems būtų sudaryta galimybė pasinaudoti patogia padėtimi Panevėžio miesto struktūros atžvilgiu ir turėti inžinerinių tinklų infrastruktūrą. Panevėžio miesto Keramikų, Žemaičių, Sodų, Durpyno, Šiaulių, Stoties ir Velžio kelio gatvių dalyse buvo privačių namų valdų, neturinčių centralizuoto vandentiekio ir nuotekų surinkimo paslaugos. Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos tikslas buvo aprūpinti Panevėžio m. pietvakarinės dalies teritoriją ir Keramikų, Žemaičių, Sodų, Durpyno, Šiaulių, Stoties ir Velžio kelio gatvių namų valdas būtina miesto inžinerinių tinklų infrastruktūra, leidžiančia gyventojams naudotis centralizuotu vandentiekiu ir nuotekų surinkimu bei jų sutvarkymu.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimui įgyvendinti pasirinkti nuotekų tinklai, esantys centrinėje miesto dalyje, kurie eksploatuojami per 30–50 metų ir yra fiziškai susidėvėję.

Projekto įgyvendinimo metu rekonstruojama nuotekų valyklos parengtinio valymo grandis, įdiegiant joje šiuolaikinę nuotekų valymo technologinę įrangą, užtikrinančią parengtinio valymo grandies reikiamus techninio efektyvumo rodiklius, sudarančią reikiamas sąlygas tolimesnių nuotekų valymo grandžių bei dumblo apdorojimo įrenginių darbui. Pastatytas papildomas pūdytuvas leis racionaliai išnaudoti abu esančius biodujų kogeneratorius ir pagaminti didesnį elektros ir šilumos energijos kiekį. Pūdant ne tik pirminį, bet ir perteklinį dumblą, papildomas pūdytuvas leis efektyviau džiovinti nuotekų dumblą: sumažės organinių medžiagų kiekiai, padidės dumblo peleningumas, sumažės lakiųjų medžiagų išsiskyrimas džiovinimo procese, bus mažesnės dumblo džiovinimo įrenginių kondensavimo įrangos eksploatacijos ir priežiūros išlaidos. Po pūdymo sumažėjus dumblo, sumažės išlaidos, reikalingos jo sausinimui, džiovinimui ir išvežimui. Dėl naujo 3200 kub. m talpos pūdytuvo biodujų gamyba padidės apie 30 proc. (beveik 300 tūkst. kub. m per metus). Šilumos gamyba iš kogeneratorių padidės apie 650 MWh per metus. Elektros energijos gamyba padidės apie 636 MWh per metus.

Įgyvendinant projektą:

 • Panevėžyje įrengta per 18 km vandentiekio tinklų, 20 gaisrinių hidrantų;

 • sudaryta galimybė 365 privačių namų savininkams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų;

 • daugiau kaip 800 panevėžiečių vartos geros kokybės Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį;

 • rekonstruota beveik 10 km vandentiekio tinklų.

 • įrengta18 km nuotekų tinklų,7 nuotekų siurblinės;

 • sudaryta galimybė 348 privačių namų savininkams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų;

 • beveik 800 panevėžiečių galės pasinaudoti nuotekų surinkimo ir išvalymo paslauga;

 • rekonstruota per 10 km nuotekų tinklų.

Socialinė-ekonominė nauda Panevėžio miesto gyventojams:

 • suintensyvės mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba;

 • pagerės gyvenimo kokybė – nebereikės vartoti nekontroliuojamos kokybės vandens iš privačių šachtinių šulinių arba nešioti geriamąjį vandenį iš vandenpylių, rūpintis nuotekų išvežimu;

 • sumažės avarijų skaičius, todėl sumažės nepatogumų vartotojams dėl susidrumsčiančio vandens ar trumpalaikio vandens tiekimo nutraukimo;

 • sumažės į vandentiekio tinklus patiekiamo vandens netekčių;

 • sumažės tinklų eksploatacijos ir priežiūros sąnaudos;

Aplinkosauginė nauda:

 • per nesandarius nuotekų tinklus nebebus teršiama aplinka – dirvožemis ir gruntinis vanduo;

 • sumažės avarijų nuotekų tinkluose.

 • Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas turės ne tik poveikį tiesioginei tikslinei grupei, t. y. nuotekų tvarkymo paslaugų gavėjams, bet ir visai išorinei aplinkai – išleidžiant į Nevėžio upę kokybiškai išvalytą nuotekų vandenį, efektyviai tvarkant dumblą bei išgaunant iš jo daugiau biodujų ir pasigaminant daugiau elektros ir šilumos energijos.

 

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų