Už sukčiautojus sumoka kaimynai

Už sukčiautojus sumoka kaimynai

Centralizuotai besišildantiesiems – šaltas dušas iš šilumos tiekėjų. Sąskaitose už šildymą ir karštą vandenį papildomą eilutę radusius panevėžiečius papiktino žinia, jog kas mėnesį moka ne tik už save, bet dargi ir už nesąžiningus kaimynus.

Šilumininkai aiškina, jog taip buvę visada, tik nuo šiol išskirta eilutė, kad visi aiškiai matytų, kiek kiekvienam kainuoja kaimynų gudravimai deklaruojant vienu kitu kubiniu metru karšto vandens mažiau, nei iš tiesų išleido.

Panevėžietė, Marijonų g. 33-iojo namo bendrijos pirmininkė Janina Mieliauskienė daro žygius, kad išsiaiškintų, kurių gyventojų skolą apmoka sąžiningai kas mėnesį su šilumininkais atsiskaitantys kaimynai.

Pirmininkę tapti detektyve verčia jau antrą mėnesį iš šilumos tiekėjos „Panevėžio energija“ gaunamos sąskaitos su jose nurodytu papildomu mokesčiu. Tarp įprastų eilučių „cirkuliacinė šiluma“, „karštas vanduo“, „skaitiklio aptarnavimo mokestis“ neseniai atsirado dar viena – „šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“. Tokias eilutes savo sąskaitose išvydo didžioji dauguma Lietuvos gyventojų.

Kol sąskaitoje už rugpjūtį papildomoje eilutėje priskaičiuotas naujas paslaugos mokestis siekė 80 ct, J. Mieliauskienė tai praleido pro akis. Tačiau kai už rugsėjį panevėžietė išvydo šilumos tiekėjai turėsianti papildomai sumokėti 1,86 Eur, suskubo aiškintis, kokią naują paslaugą gaunanti iš „Panevėžio energijos“. Šilumininkės atsakymas J. Mieliauskienę šokiravo.

„Išaiškino, kad visiems paskirsto skolą tų, kurie deklaravo karšto vandens mažiau, nei išleido. Atseit, kai jie sumokės, grąžins ir mums. Kodėl už skolininkus turi mokėti namas? Tegul pati įmonė su jais ir aiškinasi?“ – pasipiktino panevėžietė.

Demaskuoti neįmanoma

Namo pirmininkei keisčiausia, kad nemokių kaimynų skolos krenta net ant išvykusiųjų pečių. Vieno 44 kv. m buto gyventojai, išvykę į užsienį ir oficialiai tą deklaravę, neišleidžiantys nė lašo karšto vandens, vis tiek gavo sąskaitą, kurioje už šilumos kiekį su nepaskirstytu karštu vandeniu nurodyta mokėti 1,91 Eur.

Apstulbinta, kad gyventojų skolos gula ant sąžiningai su šilumininke atsiskaitančių žmonių pečių, bendrijos pirmininkė ryžosi išsiaiškinti, kas tie namo piktnaudžiautojai. Tačiau J. Mieliauskienė liko it musę kandusi. „Panevėžio energija“ atsisakė pirmininkei pateikti skolininkų sąrašą.

„Visas namas už skolininkus mokame, o net aš, pirmininkė, negaliu žinoti, kas jie tokie. Kaip tuomet bendrijai imtis žygių, kad visi sąžiningai mokėtų? Nei patys gyventojai, nei bendrija neturime jokių įgaliojimų priversti visus sąžiningai deklaruoti išleistą karštą vandenį“, – asmens duomenų apsauga stebina panevėžietę.

Pirmininkė žino, kad iš 70-ies butų per vasarą maždaug penki mėnesį ar du vėluodavo atsiskaityti namo administratoriui, tačiau nežinia, ar tie patys skolingi ir „Panevėžio energijai“ už karštam vandeniui ruošti sunaudotą šilumą.

Namo pirmininkė piktinasi, jog tokia tvarka šilumininkei yra labai patogi – užuot dažniau tikrinusi karšto vandens skaitiklius butuose ir kibusi į atlapus sukčiautojams, pinigus susigrąžina iš sąžiningų mokėtojų.

„Dabar sumokame už kažkieno karštą vandenį, paskui dar pareikalaus mokėti ir už šilumą, o galiausiai, žiūrėk, tą pačią tvarką įves dujininkai, elektros tiekėjai. Pateisinčiau, jei su šilumininkais sutartį būtų sudariusi namo bendrija, bet dabar kiekvieno buto savininkas asmeniškai su „Panevėžio energija“ sutartį pasirašęs“, – neteisybę mato J. Mieliauskienė.

Šilumos tiekėjų sąskaitose atsiradusi papildoma eilutė šokiravo sąžiningai su šilumininke atsiskaitančius daugiabučių gyventojus. V.Bulaičio nuotr.

Šilumos tiekėjų sąskaitose atsiradusi papildoma eilutė šokiravo sąžiningai su šilumininke atsiskaitančius daugiabučių gyventojus. V.Bulaičio nuotr.

Gudrybės kainuoja visiems

Šilumininkai kategoriškai neigia, kad naujasis mokestis susijęs su skolininkais, vėluojančiais atsiskaityti su „Panevėžio energija“.

„Jei už skolininkus visi mokėtų, mūsų įmonė dėl skolų galvos nesuktų“, – teigė bendrovės „Panevėžio energija“ Klientų aptarnavimo tarnybos viršininko pavaduotojas Arvydas Kriaučiūnas.

Šilumos tiekėjų sąskaitose papildoma eilutė „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“ atsirado dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) parengtų ir patvirtintų taisyklių pakeitimų. Jie pradėti taikyti nuo šių metų rugpjūčio.

A. Kriaučiūno teigimu, daugiabučio namo šilumos punkte prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengtas geriamojo vandens skaitiklis parodo, kiek visame name buvo paruošta karšto vandens. Šį kiekį padauginus iš VKEKK nustatytos šilumos normos, reikalingos pašildyti vienam kubiniam metrui vandens, gaunamas visas name tą mėnesį sunaudotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti.

Jei visi namo gyventojai sąžiningai deklaruoja karšto vandens tiek, kiek ir išleido, sąskaitose „šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“ eilutės net nėra – mokestis už šilumą, sunaudotą karštam vandeniui paruošti, įskaičiuojamas į pastarojo kainą.

Tačiau jei kažkas iš namo gyventojų sugalvoja pagudrauti ir savo atsiskaitymo knygelėse užrašo mažiau išleidę karšto vandens, nei yra iš tiesų, finansiškai kenčia visi kaimynai: nedeklaruotam, bet iš tiesų išleistam karštam vandeniui paruošti sunaudota šiluma išdalijama visiems to namo gyventojams.

Pasak A. Kriaučiūno, tokius gudruolius vadinti skolininkais būtų tarsi neteisinga.

„Jei žmogus teisingai deklaruoja, kiek išleido karšto vandens, nors už jį ir nemoka, jam kaupiasi skola už karšto vandens paruošimą – kaimynams už jį mokėti nereikia“, – aiškino „Panevėžio energijos“ atstovas.

Skolininkas geriau nei sukčiautojas

Gudraujantis kaimynas, atsiskaitymo knygelėje įrašantis karšto vandens mažiau, nei iš tiesų išleido, namo gyventojams yra didesnė blogybė net už tuos, kurie ignoruoja šilumos tiekėjos sąskaitas ir visiškai nedeklaruoja sunaudoto karšto vandens. Tokiems mokestį už karštą vandenį ir jam paruošti išleistą šilumą apskaičiuoja pati „Panevėžio energija“ pagal nustatytą normą – 1,5 kub. m vienam asmeniui.

Tačiau, pasak A. Kriaučiūno, pasitaiko ir taip, kad žmonės užrašo išleidę karšto vandens daugiau, nei iš tiesų rodo jų butuose įrengti skaitikliai. Tuomet eilutėje „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“ gyventojai ras mokestį su minuso ženklu. Tai rodo, kiek šilumos vandeniui pašildyti iš tiesų sunaudota mažiau, nei deklaravę gyventojai. Minusą šioje eilutėje gyventojai ras ir tuomet, kai sukčiavęs kaimynas pagaliau sąžiningai deklaruos išleisto vandens kiekį.

Mokėjo visais laikais

Už nesąžiningus, mažiau, nei išleido, karšto vandens deklaravusius gyventojus kaimynai mokėjo visais laikais. Tik mokestis už nuslėptam karštam vandeniui paruošti sunaudotą šilumos kiekį šildymo sezono metu būdavo įtraukiamas į eilutę už šildymą, o ne šildymo sezono metu – pateikiamas su gyvatuko mokesčiu.

Pasak A. Kriaučiūno, nauji pakeitimai karšto vandens vartotojams suteikia galimybę stebėti ir analizuoti gyvenamojo namo gyventojų karšto vandens sunaudojimo ir deklaravimo pokyčius, o eilutėje „šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“ kelis mėnesius iš eilės matant apskaičiuotą mokėti mokestį – imtis ieškoti nesąžiningų kaimynų, deklaruojančių mažiau karšto vandens, nei išleidžia.

Tiesa, kaip tą realiai padaryti namo gyventojams – klausimas lieka atviras.

Anot A. Kriaučiūno, „Panevėžio energija“ pati bent porą kartų per metus pereina per centralizuotos šilumos vartotojų butus ir sutikrina karšto vandens skaitiklių rodmenis su įrašytaisiais atsiskaitymo knygelėje. Visgi įmonės atstovas pripažįsta, jog pasitaiko atvejų, kai į butą šilumininkų atstovai net ir vieną kartą per metus ne visada patenka.

Komentarai

 • „Panevėžio energija“ savo problemas perkelia ant žiopliukų galvų. Tai ko nevaikštote kas mėnesį per būtus ir netikrinate skaitiklių? Aha, reiks papildomu darbuotojų, algą reiks mokėti, tegu tie daugiabučių „lochai“ užmoka 🙂

 • tai jeigu žmogus suapvalina už kubą sumoka atenantį mėnesį,tai reiškia sumokame du kartus ,už pusę kubo visi gyventojai sumoka,o kitą mėnesi sumoka pats žmogus

 • Kodėl savo problemas šilumininkai permeta sąžiningiems vartotojams.Kur žiūro Vyriausybė,kad tokie dalykai galimi mūsų Lietuvoje.Laikas sutvardyti grobuoniškus šilumininkų norus,kad patys privalėtų kovoti su skolininkais,o ne kaimynas ėstų kaimyną.

 • Ar ne paprasčiau yra sudėti nuotolinio nuskaitymo skaitiklius, ir problemų nebus , nes matys tiesiogiai kiek kas sunaudoja vandens labai tiksliai.

 • Nepamenu, kada PE kontrolieriai tikrino mano karšto vandens skaitiklį.
  Mokestį už skaitiklio priežiūrą ima, skaitiklio nekontroliuoja. Tai gal tas skaitiklis ,velniai žino ką rodo? Gal plombos pažeistos,-tai už kokią prižiūrą mokam.

  Ponai iš PE,ATSIPEIKĖKIT

 • Kažkodėl mano komentarą,kuriame rašiau, kodėl namo pirmininkas ar bendrija negali sužinoti butų-skolininkų ,gal namo bendrija su tokiais gyventojais rastų sprendimą.O gal po tokiu slaptumu tupi šilumininkų „maklė“? – ištrynė.Ir dar.klausiau,ar teismas galėtų mane nubausti už tai,ko aš asmeniškai nepadariau.Juk pagal skaitliuko parodymus aš sumoku laiku ir sąžiningai.

  • Manau kad jūs teisi. Sąžiningi vartotojai galėtų to mokesčio nemokėti, o teismas tokius „skolininkus“ išteisintų.

 • kai reiks atsisakyti karsto vandens ir gyvatuko.Pasikeisiu i elektrinius ,tai bent zinosiu uz ka moku.Atsibodo ju ismones.

  • Atsakyti
  • pritariu-tikrai brangiau ne kainuos

   • Atsakyti
 • kur ziuri vartotoju teisiu institucijos?juk cia akivaizdus lupikavimas

Rodyti visus komentarus (10)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų