DELFI nuotr.

Su galimybių pasu susijusių pakeitimų artimiausiu metu nenumatyta

Su galimybių pasu susijusių pakeitimų artimiausiu metu nenumatyta

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys tvirtina, kad galimybių paso veiksmingumas yra nuolatos stebimas ir analizuojamas, tačiau pokyčių, susijusių su šiuo pandemijos valdymo įrankiu Vyriausybė artimiausiomis savaitėmis neketina priimti.

„Šiandien su galimybių pasu pakeitimų nesame numatę. Nei šiandien svarstėm, nei kitai savaitei ruošiam“, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje sakė A. Dulkys.
Ministras pažymi, kad Vyriausybė kur kas daugiau dėmesio skiria kitiems klausimams, susijusiems su pandemijos valdymu, o galimybių pasas, jo nuomone, ir toliau išlieka veiksminga priemonė.

„Reikia matyti galimybių pasą visų priemonių visumoje. Jis yra naudingas tiek, kiek veikia ir kažkokie kiti dalykai“, – aiškino A. Dulkys.

ELTA primena, kad vyriausioji prezidento patarėja ekonominės ir socialinės politikos klausimais Irena Segalovičienė „Žinių radijui“ antradienį teigė, kad galimybių pasas nebeatitinka omikron atmainos sukurtų realijų, todėl privalo būti peržiūrėtas.

Anot I. Segalovičienės, galimybių pasas turėjo būti skirtas pandemijos valdymui, tačiau tapo politiniu spaudimu gyventojams vakcinuotis.

Komentarai

 • ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS APRAIŠKA
  2022 m. sausio 19 d.

  Mieli žmonės žemėje, jau atėjo tas laikas, kada turite išvalyti poaltorinę vietą taip, kad rūdžių apėmime regėtumėte pirmykštį Dievą Atpirkėją, tai sakau Tas, kurs regiu tolstančius nuo tyrojo Dievo. Amen+++++++ Atkreipkite dėmesį, atbukėliai, kad Didžioji Taurė Didžiajame Altoriuje jau prirūgusi šėtoniškojo dvoko ir lesbiečių- nuogalių absurdybės. Amen+++++++ Rūdžių dėsnyje auginate savo vaikus ir tikitės iš jųjų gerumo ir valdžių dėsningumo, tai mokau Tas, kurs kėliausi trečiąją dieną jūsų atgaivinimui. Amen+++++++
  Brunonas atnešė jums dvasinę laisvę, o jūs vis dar tebelaukiate Jėzaus atėjimo, sakau jums, esate nuogalių sėbrantai bei rūdžių skleidėjai. Amen+++++++ Brunono laisvę jūs užvertėte juodųjų pelenų gausa, tikitės naujojo išpirkimo. Amen+++++++ Pijokų gauja tapo vadovybe, moteriškoji valdžia tapo gundymu, tyrumo dvasia užgožiama rūdžių gausa, tai įspėju jus Aš, Jėzus Gelbėtojas Dvasia. Amen+++++++ Jūsų ypatumai per dideli, todėl nenuvalomos rūdys ėda jūsų gyvenimus, sakau jums, esate rūdžių atbrailos, todėl jums nerūpi žmonių nugyvenimai. Amen+++++++
  Jono Krikštytojo valia veikiama Brunono įvaizdyje, parodo visiems jūsų nudvasėlių veikimą bei nužudymą dvasioje. Amen+++++++ Jėzaus atėjimas dvasioje jums nesvarbus, tikitės lesbiečių gerumo, tai sakau pats Jėzus Christus, jaučiu jūsų nerimus ir nenorą gyventi. Amen+++++++ Brunono paveldą pamynėte po kojom, vaikai auga be bažnytinio krikšto, tariu jums: jūs esate prakeiktoji tauta- landsberginė žūtis. Amen+++++++
  Tobulumo dvasioje niekas negyvenate, veda jus nuprotėjėlių gauja- landsberginių žudikų gauja. Amen+++++++ Išsirinkite sau vadovus tokius, kurių sudėtyje nebūtų landsberginių struktūrų- žydų palikimo, tai sakau Aš, Jėzus Gelbėtojas. Amen+++++++
  Susigrąžinkite į savo mintis Oskaro Milašiaus pranašystes, ten gausu jums pamokymo, tai mokau jus Aš, Jėzus Gelbėtojas Dvasia. Amen+++++++
  Valykite savo Alyvų sodo Taurę, leiskite naujai gyvybei dominuoti visame kame, tai sakau Tas, kurs regiu palikuoninių dvasių atsibudimą. Amen+++++++
  Nuplėšiu bažnyčių stogus, kad praregėtumėte ir išvydę Oskaro Milašiaus akis, atiduotumėte garbę jam, tai sakau Aš, Jėzus Christus Nukankintasis. Amen+++++++
  Jūs garbinate stabus, o gyvųjų šviesuolių atmintį užgožėte už didžius pinigus ir užspaudėte savąja išmintimi- pajuodimo dvasia. Amen+++++++
  Guikite lauk landsberginę dvasią iš bažnyčių, jie sukrovė rūdžių gausą ir paniekino visa, kas buvo ir yra šventume per amžius. Amen+++++++ Mano atėjimas į žemę jau įvykęs, trečioji diena jau veikime, tai sakau Aš, pats Viešpats Jėzus Nenugalimasis. Amen+++++++
  Kunigų luomas apsinešęs rūdžių gausa, todėl bažnyčių arkas užvaldė debilinė dvasia- sumoteriškėjimas, mokau jus, kad atsigautumėt Manajame veikime. Amen+++++++
  Vyskupai ir kardinolai apsinešę rūdžių gausa, todėl prigeso švytėjimo gausa, tai sakau Tas, kuriam vietos nebėra Didžiojo Altoriaus garbėje. Amen+++++++ Sakiau juk anuomet, kad tiek vyskupai, diakonai, aukštojo rango žinovai turi būti vedę ir auginti dorume vaikus; nepaklusus, jiems lengviau eiti rūdžių nusėtais takais, turėti po dvi- tris moteris. Amen+++++++
  Judo Iskarijoto takais nuėjo ir tebeina vyskupų bei kardinolų balistinė dvasia- nudievėjimas, pašlijo visai bažnytinių sudėčių dinaminė dvasia- švytėjimo išblėsa. Amen+++++++
  Aš, Jėzus Nazarietis, nuolat budžiu politikoje ir regiu itin daug parsidavėliškumo, mokau jus, kad žinotumėte kas nužudo žmonijoje dvasią. Amen+++++++
  Brunonas įspėjo anuomet, kad bus itin daug liaupsių ir netikėjimo, netikrų pranašų ausys užkemšamos tuštybių rūdimis, akys užrišamos, kad nebūtų matoma klaidingojo veikimo žemės dėsningume. Amen+++++++
  Bažnyčių stogai jūsų negelbės, nes vadovaujančių stogas vidinis užkemšamas rūdžių gausa, tai mokau jus Aš, Jėzus Nenugalimasis Dvasia. Amen+++++++ Išsivalykite savojo sodo Taurę ir tik tada turėsite jėgų ateiti prie Išpirkimo Taurės. Amen+++++++
  Narkomanija užvaldė bažnytininkus, arka sulinko nuo rūdžių gausos. Amen+++++++ Aš, Jėzus, nebevaduoju jūsų, Manoji arka užvaldyta pagonių dvasių veikimu. Amen+++++++ Tikrųjų kunigų jau nebėra, tūno Judo išdavikiškoji dvasia. Amen+++++++ Lesbietiškieji kunigai pritilo, rūdžių esmė išniro į paviršių. Amen+++++++
  Judas su savo dvasia įėjo į Pranciškų, piniguose kaupiasi jųjų sunaikinimas. Amen+++++++ Judas pavergė tautų dvasią, Romos vietininkas žuvęs. Amen+++++++ Tikėjimo dvasia apleido šį pasaulį, rūdžių savastyje užgeso Romos- Vatikano dvasia, rūdys suėda visa, kas buvo šventa, tai sakau Tas, kurs regiu savąją Dvasią bežudant. Amen+++++++
  Mokykite vaikus Tėve mūsų maldos, žūsta jaunuolynas nuo rūdžių gausos, tai Mokau Aš, Jėzus Atpirkėjas. Amen+++++++
  Nebučiuokite kunigams rankų, sutepamos jos netikrumo dvasia. Amen+++++++ Kam iškeitėte Didžiąją Taurę, kurioje buvo visiems atpirkimas, klausiu jūsų, kuriems buvo pavesta gelbėti? Amen+++++++ Kunigai bijo prieiti prie Didžiojo Altoriaus, bijosi pažvelgti Man, Jėzui, į akis, tai sakau Aš, Jėzus, kurs regiu susispietusius prie atbrailinių sienų. Amen+++++++
  Kas bijo pažvelgti Man, Jėzui, į akis, tas ir yra didis nusidėjėlis Manyje, Dieve. Amen+++++++ Parsidavėliai kunigai slypi už didžių perteklinių durų- Vatikano, jiems nebaisi žūtis keliuose. Amen+++++++
  Šis laikas- ataskaitos laikas, laukiu skubaus atsivertimo, nuolankumo prieš žmones, bet ne vatikaninei sudėčiai. Amen+++++++ Nebujokite velnynuose, ten slypi žudančioji dvasia, mokau jus atėjusysis jūsų gelbėti. Amen+++++++
  Vaikai jūsuose tapo žudikų rūdimis, jųjų dievas esmi juodojo pinigo dvasia. Amen+++++++ Atėjimas Mano į žemę yra dviprasmis, jėgų pajėgume kaupkite dėl savęs ir kitų atlaidumą. Amen+++++++
  Kas nušauna paukštį be tikslo, tam jau atmatuota duoklė- nuteisimas esant gyvajame dėsnyje. Amen+++++++
  Sunaikinkite tas bažnyčias, kurių užkaboriuose slypi didieji turtai bei brangenybių lobiai. Amen+++++++ Kiek besistengtumėte dėl turtų, tiek bus iš jūsų atimta, kentėsite už savus turtų sukrovimus. Amen+++++++ Didžiųjų kunigų dvasia stengiasi įtikti vatikaninei sudėčiai, kad kuo daugiau žmonijos pražūtų nudievėjime. Amen+++++++ Judo Iskarijoto dėsnis išplitęs tiek, kad bažnytinėje sudėtyje nebėra tyrojo Dievo Garbinimo. Amen+++++++
  Išeikite lauk, fariziejinės sudėtys, duokite Man, Jėzui, įkvėpti tyrojo oro, leiskite veikti Šventųjų Dvasiai, tai mokau Tas, kurs regiu besimylinčius kunigus bei vyskupus, jųjų dvasios atlieka palikiminės dvasios palikimą. Amen+++++++ Kunigai, mylėkite savus vaikus, duokite tyrąją, palikimui skirtąją dvasią. Amen+++++++
  Nuimkite nuo Bažnyčių rūdis, tešviečia tyroji Šviesa- Dievas Nenugalimasis! Amen+++++++
  Oskaro Milašiaus pranašavimai pildos ir pildysis, jums jau duota atgailavimui skirtoji malonė, tai sakau Aš, Jėzus, atbudusi šviesulių Dvasia- Prisikėlimas iš mirusiųjų. Amen+++++++

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų