Sėkminga gimnazijos „Erasmus+“ K1 projektinė veikla – kelias į tarptautiškumą ir inovacijas“

Sėkminga gimnazijos „Erasmus+“ K1 projektinė veikla – kelias į tarptautiškumą ir inovacijas“

2017 metų birželio mėnesį Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje pradėtas įgyvendinti 1-erių metų trukmės, Europos Komisijos finansuojamas bei Lietuvos Švietimo mainų paramos fondo administruojamas „Erasmus+“ K1 projektas „Saugių ugdymo(si) aplinkų strategijos sukūrimas ir įdiegimas“ jau pasiekė finišo tiesiąją.

Gegužės mėnesį gimnazijoje vykusioje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje buvo apžvelgti projektinės veiklos metais nuveikti darbai, pasidžiaugta rezultatais.

Tai antrasis tokio pobūdžio „Erasmus+“ K1 programos projektas gimnazijai, kuriuo buvo siekiama sukurti ir įgyvendinti saugių ugdymo(si) aplinkų plėtojimo strategiją ir įdiegti ją į mokinių ugdymo procesą. Projekto tikslams pasiekti bei suplanuotoms veikloms įgyvendinti trylika Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos pedagogų vyko į 13 stažuočių Europoje: gimnazijos pedagogai turėjo galimybę save tobulinti 11-oje kvalifikacijos tobulinimo kursų bei 2-uose darbo stebėjimo vizituose Ispanijos bei Vokietijos bendrojo lavinimo mokyklose, kur stebėdami kitų Europos pedagogų darbą aktyviai mokėsi mediacijos, arba taikaus konfliktų sprendimo būdo, bei naujų darbo pamokose metodų. Per vienerių metų projektinės veiklos laikotarpį Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos pedagogai po kartą lankėsi Maltoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Vokietijoje, po 2 kartus Rumunijoje, po 3 – Austrijoje bei Ispanijoje.

Vykdant šį projektą, gimnazijai taip pat maksimaliai pavyko įgyvendinti Švietimo mainų paramos fondo prašymą, jei yra galimybė, išleisti 1 pedagogą į papildomą kvalifikacijos tobulinimo veiklą, todėl mokymosi mobilumų skaičius pasiekė 14 vizitų svetur: vienas iš gimnazijos administracinio personalo narių lankėsi mokomojoje mediacijos stovykloje Hasfurto mieste, kurioje kartu su vokiečių mokytojais bei 12–15 metų mokiniais praktiškai mokėsi mediacijos metodo taikymo subtilybių. Per vienerių metų projektinės veiklos vykdymo laikotarpį Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos pedagogai stažuotėse praleido 105 dienas. Svarbu paminėti, jog projekto dalyviai sėkmingai vykdė projekto veiklų sklaidą, parašyta per 10 publikacijų viešojoje internetinėje erdvėje, gimnazijoje surengtos 3 kūrybinės dirbtuvės, kuriose iš kvalifikacijos tobulinimo veiklų grįžę pedagogai sėkmingai dalijosi savo patirtimi su kolegomis.

Aktyvi pedagoginio ir administracinio personalo profesinio tobulinimosi veikla Europoje paskatino nemažai pokyčių organizacijoje saugių ugdymo(si) aplinkų strategijos sukūrimo ir įdiegimo kontekste, prisidėjo prie inovacijų diegimo Panevėžio Raimundo Sargūno gimnazijos ugdymo procese. Visų pirma pasinaudojant gerąja Vokietijos Hasfurto Albrechto Diurerio vidurinės mokyklos praktika gimnazijoje pradėti rengti mokiniai mediatoriai, ateityje padėsiantys sutaikyti konfliktuojančias puses, atrasti visiems priimtinus konfliktų sprendimo būdus. Tokiu būdu organizacijoje tikimasi ne tik pagerinti gimnazijos mikroklimatą, bet ir sumažinti pedagogų darbo krūvį dalį konfliktų sprendimo atsakomybės perleidžiant vyresniųjų klasių mokiniams, taip mokant juos tarpusavio pagarbos, atjautos, supratimo bei empatijos. Taip pat mokykloje pradėta diegti elektroninė „Classroom“ sistema, kuri, tikimasi, palengvins į mokomąsias sporto stovyklas išvykstančių mokinių ugdymo procesą.

Rezultatai atspindi kompetenciją

Projekto „Saugių ugdymo(si) aplinkų strategijos sukūrimas ir įdiegimas“ rezultatai taip pat pasižymi aukštesne gimnazijos pedagoginio ir administracinio personalo kompetencija bei geresne moksleiviams skirto darbo ir veiklos kokybe. Projekto dalyviai ne tik išmoko, kaip tikslingai naudoti IKT ugdymo procese, išbandė įvairius inovatyvius mokymo metodus, bet ir ugdė asmeninį meistriškumą, nes visuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose buvo aktyvūs vadovai, mokiniai, stebėtojai ir vertintojai, pagerėjo darbo tarptautinėje komandoje, anglų bei vokiečių kalbų vartojimo įgūdžiai. Mokymuose dalyviai susipažino su įvairiais paauglių motyvavimo būdais, didinančiais mokymosi motyvaciją, skatinančiais jų pasitikėjimą savimi. Visos įgytos žinios yra sėkmingai taikomos ugdymo procesui organizuoti, atsispindi kasdienėje profesinėje pedagogų veikloje.

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija džiaugiasi padidėjusiu organizacijos tarptautiškumu. Per vykusias kvalifikacijos tobulinimo veiklas buvo užmegzti kontaktai su kitų Europos šalių mokyklomis. „Erasmus+“ K1 programa atveria dideles galimybes Lietuvos mokyklų bendruomenėms tobulinti pedagoginio ir administracinio personalo kompetencijas, siekti aukštesnės ugdymo kokybės užtikrinimo, didinti organizacijos tarptautiškumą bei yra kaip priemonė organizacijos strateginiams tikslams įgyvendinti. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už pateikiamos informacijos naudojimą.

Komentarai

  • Nuotrauka neįtikina apie inovacijas 🙂 Kol mokyklose dirbs beveik vien moterys, jokių inovacijų, vien tik beprasmiai projektai, beprasmiai biudžeto lėšų švaistymai…

Rodyti visus komentarus (1)

Atsakymas į :) komentarą Atšaukti atsakymą

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų