"Sekundės" archyvo nuotr.

Seimas svarsto atsisakyti baudų gydymo įstaigoms už eiles

Seimas svarsto atsisakyti baudų gydymo įstaigoms už eiles

Seimas svarsto atsisakyti taip ir neįsigaliojusių baudų gydymo įstaigoms už eiles.

Parlamentas šią savaitę po pateikimo pritarė pataisoms, braukiančioms iš įstatymo nuostatą, kad gydymo paslaugas suteikti vėluojančioms įstaigoms už jas būtų apmokama mažesniu tarifu.

Už projektą balsavo 86 Seimo nariai ir vienas susilaikė. Pataisas toliau svarstys Seimo komitetai, dar liko du balsavimai joms priimti.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys „valstietis“ Darius Kaminskas sako, kad įsigaliojus nuobaudoms gali susidaryti situacija, jog baudžiami bus geri specialistai, pas kuriuos stengiasi patekti daugiau žmonių ir susidaro eilės.

„Gautųsi paradoksali situacija, pas populiarų specialistą prisiregistravę daug žmonių, ir mes bausim gerai dirbantį, populiarų  gydytoją, įstaigą už gerą darbuotoją. Nes gali būti, kad kitas gydytojas, pas kurį niekas nenori eiti, eilės nėra, jis kaip ir vykdytų šį reikalavimą“, – BNS sakė parlamentaras.

Anot jo, atsisakius nuobaudų bus ieškoma būdų, kaip laiku paslaugas suteikiančias įstaigas skatinti finansiškai.

„Jei laiku suteikta kokybiškų paslaugų, skatinkime finansiškai. Buvo mūsų sutarimas, kitas žingsnis, kad kurtume darbo grupę, kuri galvotų apie skatinimo mechanizmą, finansiškai paskatinti įstaigas, kurios laikosi nustatytų kriterijų ar juos viršija. Ne baudimu, o skatinimu turėtume spręsti tuo dalykus“, – kalbėjo Seimo narys.

Nuobaudas už pavėluotas paslaugas numačiusios 2016 metais priimtos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos pataisos turėjo įsigalioti nuo 2018-ųjų, tačiau Seimas metams nukėlė šią datą.

Pagal esamą reguliavimą, nuo 2019 metų sausio už paslaugas, nesuteiktas įstatymo numatytais terminais, sveikatos priežiūros įstaigoms būtų apmokama, priklausomai nuo vėlavimo, nuo 20 iki 50 proc. mažiau.

Seimo posėdyje kalbėjusi Sveikatos reikalų komiteto vadovė „valstietė“ Asta Kubilienė prašė nustatyti ankstesnę svarstymo datą, kad pataisas dėl nuobaudų atsisakymo būtų spėta priimti iki sausio.

Seimo posėdyje kalbėję opozicijos atstovai pataisoms pritarė, tačiau valdančiųjų reikalavo pripažinti, kad nusprendę tik metams nukelti įstatymo įsigaliojimą padarė klaidą.

„Me­di­kų ben­druo­me­nė at­krei­pė dė­me­sį, jog yra ne­pa­si­ruoš­ta įgy­ven­din­ti šį įsta­ty­mą, pats įsta­ty­mas nė­ra tin­ka­mas ir ne­mo­ty­vuos. Mes tei­kė­me siū­ly­mą ati­dė­ti įgy­ven­di­ni­mą dve­jiems me­tams. Jūs tuo me­tu ar­gu­men­ta­vo­te, kad ne­rei­kia, už­teks me­tų lai­ko, tai ar dabar ga­li­te pri­pa­žin­ti, jog kly­do­te“, – sakė konservatorius Mykolas Majauskas.

Konservatorė Irena Degutienė teigė, jog „tur­būt nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių, kad rei­ka­lin­ga ši įsta­ty­mo pa­tai­sa, nes ne­pa­si­reng­ta“.

„Jei­gu pa­lik­tu­me taip, kaip yra, jūs pui­kiai ži­no­te, į Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą bu­vo at­ėję Ligo­nių ka­sų at­sto­vai ir sa­kė, kad iš kar­to nu­ken­tė­tų gy­dy­mo įstai­gos, jei­gu tai įsi­ga­lio­tų“, – kalbėjo parlamentarė.

„Valstiečių“ deleguotas sveikatos apsaugos minictras Aurelijus Veryga tvirtino, kad siūloma pataisa neatsisakoma siekių reguliuoti eiles, nes terminai, per kuriuos reikia suteikti paslaugas, lieka, bet atsisakoma baudų.

„Nie­ko nė­ra at­si­sa­ko­ma – nei ei­lių val­dy­mo, nei ter­mi­nų, yra at­si­sa­ko­ma fi­nan­si­nių nuobaudų. O mi­nis­te­ri­ja to, ką yra įsi­pa­rei­go­ju­si, iš tik­rų­jų ir sie­kia. Jūs tik­rai ma­to­te pakankamai ak­ty­viai be­si­sten­gian­čias įstai­gas šei­mos gy­dy­to­jų srau­tus su­ba­lan­suo­ti“, – sakė A. Veryga.

Pagal siūlymus, nuo sausio turėtų įsigalioti terminai, kad susirgus staiga pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūros paslauga turi būti suteikta ne vėliau kaip per 24 valandas, nesant ūmaus susirgimo – ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas.

Gydytojas specialistas ligonį privalėtų priimti per 30 dienų, brangūs tyrimai turėtų būti atlikti taip pat ne vėliau kaip per mėnesį, o planinė operacija – per 60 dienų.

Tuo tarpu sankcijų dalis, kurią siūloma braukti, numato, kad teritorinė ligonių kasa, nustačiusi dešimties dienų vėlavimą, apmokėjimą turėtų mažinti 20 proc., praleidus terminą nuo 11 iki 20 dienų – 30 proc., o 21 ir daugiau dienų – 50 procentų.

Prieš šį įstatymą sukilo medikų bendruomenė. Gydytojai tvirtina ir taip dirbantys didžiuliu krūviu už mažą atlygį.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS sutikimo draudžiama.

 

Jūsų komentaras

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų