Patvirtintas rajono savivaldybės biudžetas

Patvirtintas rajono savivaldybės biudžetas

Panevėžio rajono savivaldybės taryba šiandien vykusiame posėdyje vienbalsiai patvirtino 2019 metų savivaldybės biudžetą. Biudžetas yra subalansuotas, be deficito. Planuojamos pajamos – 38,6 mln. (pernai buvo 33,7 mln. eurų), asignavimai – 38,3 mln. eurų. Biudžetas dar bus papildytas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

Biudžeto asignavimai paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti.

Kaip ir kasmet, daugiausia lėšų – 40,6 proc. visų planuojamų išlaidų – teko Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai – beveik 15,6 mln. eurų.

Savivaldybės valdymo programai skiriama 7 mln. eurų.

Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa bus įgyvendinama už 4, 6 mln. eurų.

Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programai skiriama 2,3 mln. eurų.

Socialinės atskirties mažinimo programai teko 5,2 mln. eurų.

Sveikatos apsaugos programai numatyta 0,6 mln. eurų.

Aplinkos apsaugos programai – 1,6 mln. eurų.

Ekonominio konkurencingumo didinimo programai – 1,5 mln. eurų.

2019 m. vykdomiems projektams Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis planuojama gauti 4,6 mln. eurų ES finansinės paramos. Savivaldybė šiems projektams vykdyti prisidės 1,3 mln. eurų. Europos Sąjungos vykdomiems projektams 0,4 mln. eurų planuojama gauti dotacija iš Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA).

Projektai bus vykdomi švietimo, infrastruktūros, socialinių paslaugų, gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo, paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo, vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, bendruomenių rėmimui ir kt.

Jau praėjusiais metais Savivaldybės taryba priėmė sprendimą švietimo, kultūros, medicinos, bibliotekų darbuotojams, važinėjantiems į darbą, kompensuoti dalį kelionės išlaidų. Šis išlaidų kompensavimas numatytas ir šių metų biudžete.

Skirtos lėšos ir kitoms gyventojams teikiamoms lengvatoms.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų