Patikrinimai transporto įmonėse nustebino net pareigūnus

Patikrinimai transporto įmonėse nustebino net pareigūnus

Jau matomi Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Valstybine darbo inspekcija (VDI) vykdomų transporto sektoriaus įmonių patikrų rezultatai.

Patikrinimai numatyti daugiau nei 30 Lietuvos bendrovių, institucijoms pavyko atskleisti įvairius vadovų piktnaudžiavimo, Darbo kodekso nusižengimų bei netinkamai vykdomos įmonių buhalterinės apskaitos atvejus. Viena iš įmonių, net nelaukdama patikrinimo pabaigos, papildomai deklaravo 45 tūkst. eurų pelno mokesčio (PM).

„Dalis patikrinimų metu užfiksuotų nusižengimų institucijoms yra gerai žinomi iš ankstesnės praktikos, kiti – patvirtino buvusių ir esamų įmonių darbuotojų pranešimuose nurodytus faktus, visgi kai kurie piktnaudžiavimo atvejai nustebino net visko mačiusius pareigūnus. Vienos patikrintos įmonės direktorius, siekdamas išgryninti pinigus be jokių mokesčių, įsikūnijo į tris asmenis – išrašydamas kasos išlaidų orderius pasirašydavo tiek už save, tiek už įmonės buhalterį ir pinigus gavusį asmenį. Kitu atveju dienpinigiai tariamai buvo išmokėti net neapmokamų atostogų išėjusiems ar į komandiruotes nevykusiems darbuotojams, o dar viena įmonė savo vadovui bandė grąžinti paskolą, kuri niekuomet nė nebuvo suteikta“, – pasakoja VMI viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, pažymėdamas, kad esminis šių tikrinimų tikslas – padėti sąžiningam verslui užtikrinti lygios konkurencijos sąlygas bei siųsti aiškią žinutę nesąžiningiems verslininkams, kad galiausiai jų nusižengimai bus išaiškinti ir už juos teks atsakyti.

Keičiasi piktnaudžiavimo formos

Šiuo metu daugiausiai pažeidimų nustatyta Kauno ir Klaipėdos apskrityse. Bendrų kontrolės veiksmų metu vienos įmonės teritorijoje rasta neregistruota kuro talpykla, nepateiktas kasoje turėjęs būti virš 12,6 tūkst. eurų grynųjų pinigų likutis. Pastebėti ir kiti įmonių vadovų piktnaudžiavimo atvejai – kai kurie vadovai vis dar linkę asmeninius poreikius tenkinti iš įmonės sąskaitos: įmonės vardu nevengia pirkti vaikiškų automobilių kėdučių ar teisininkų paslaugų asmeninėms reikmėms.

Patikros atskleidė ir pagrindines su darbo santykiais susijusias problemas. Bendrovės kompiuterinėse laikmenose laikoma „juodoji“ apskaita parodė, kad darbuotojams buvo mokamas neapskaitytas darbo užmokestis, kitoje įmonėje patys darbuotojai pasidalino informacija apie jiems mokėtus ir į įmonės apskaitą neįtraukiamus priedus. Pagal šiuos faktus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kai kuriems pažeidėjams pasiūlyta netinkamai apskaičiuotą ir darbuotojams priklausantį užmokestį išmokėti kartu su kito mėnesio atlyginimu, atitinkamai deklaruojant GPM ir pateikiant pranešimą VSDF apie apskaičiuotas įmokas nuo papildomai nustatytų draudžiamų pajamų.

„Šie patikrinimai leidžia daryti išvadą, kad nelegalaus darbo atvejų transporto sektoriuje dar pasitaiko, tačiau jis vis dažniau keičiamas kitomis nedeklaruoto darbo formomis. Pavyzdžiui, patikrinimų metu nustatyta, kad nežymimas dirbtas darbo laikas, neapskaitomas viršvalandinis ir naktinis darbas, darbai organizuojami poilsio dienomis – neįforminant to nustatyta tvarka, nesilaikoma darbo ir poilsio laiko reikalavimų ir pan.“, – sako vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.

Kaunasi dėl negautų atlyginimų

VDI teritorinių skyrių darbo ginčų komisijose šiuo metu nagrinėjami 37 individualūs tolimųjų reisų vairuotojų ir transporto įmonių ginčai, iš kurių apie 90 proc. susiję su neišmokėtu darbo užmokesčiu. Patikrinimų metu taip pat buvo aiškinamasi dėl itin didelio kiekio nemokamų atostogų suteikimo vairuotojams-ekspeditoriams. Didelis nemokamų atostogų prašymų skaičius sukėlė abejonių ar įmonių vadovai, siekdami sumažinti su darbo santykiais susijusius mokesčius, faktiškai neverčia darbuotojų rašyti tokių prašymų.

„Ką tik minėjome Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, tačiau patikrinimo metu nustatyta ir darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų. Vienoje įmonėje net už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakinga darbuotoja buvo nesusipažinusi su darbų saugos reikalavimais“, – teigia J. Gricius.

VMI pažymi, jog dalyje įmonių patikrinimai dar tebevyksta. Per 2017 m. VMI atliko apie 900 kontrolės veiksmų, o už nustatytus pažeidimus surašyta apie 130 administracinių nusižengimų protokolų.

Kenčia darbuotojai

Operatyvaus patikrinimo metu nustačius tachografų ir faktiškai apmokėtų darbo valandų neatitikimus, įvertinta, kad vairuotojams neapskaičiuota beveik 3 tūkst. eurų darbo užmokesčio, dėl to nesumokėta kone 400 eurų GPM ir beveik tūkstantis eurų mokesčių Sodrai.

Įmonėje dienpinigiai mokėti darbuotojams, nevykstantiems į komandiruotes ar nemokamų atostogų metu, nustatyti pirkimai privatiems poreikiams tenkinti taip pat nustatyti įvairūs mokėjimai savininkui nepagrįsti dokumentais, kai tuo tarpu savininko pajamos 2017 m. siekė vos tūkstantį eurų.

Vienoje bendrovėje po patikrinimo nustatyti neženklūs pažeidimai dėl reprezentacinių išlaidų bei tam tikrų prekių vartojimo privatiems poreikiams tenkinti. Taip pat nustatytos sąnaudos, kurios nėra susijusios su bendrovės pajamų uždirbimu – nekilnojamas turtas Palangoje. Mokestinio tyrimo metu bendrovė patikslino 2016 m. sąnaudų už valdymo paslaugas dydį ir papildomai deklaravo 45 tūkst. eurų PVM.

Vienas iš patikrinimų buvo atliekamas gavus įmonės vairuotojo pateiktą informaciją. Informuota, kad nurodytoje įmonėje darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nežymimas faktiškai dirbtas darbo laikas, pažeidžiami vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko režimai, nes vykstant į komandiruotę vairuotojams išduodami fiktyvūs blankai, kuriuose nurodoma, kad jis buvo atostogose. Patikrinimo metu nustatyta, kad darbdavys darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose tikslingai žymėjo darbo laiką netinkamai.

Atlikus įmonės patikrinimą, nustatyta, kad daliai komandiruotėse buvusių darbuotojų neišmokamas dienpinigių likutis už praėjusią komandiruotę iki darbo užmokesčio mokėjimo dienos, darbo užmokestis mokamas kartą per mėnesį be darbuotojų prašymų. Taip pat nustatyta, kad įmonėje nepatvirtinta darbo apmokėjimo sistema, neparengtos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonės, o 9 vairuotojai-ekspeditoriai dirba nepasitikrinę sveikatos. Be to, dokumentai (žinių tikrinimo, asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelės ir kt.), skirti trečiųjų šalių piliečiams, neišversti į jiems suprantamą kalbą.

Gyventojai, pastebėję galimus mokestinius pažeidimus, informaciją apie tai gali perduoti paskambinę VMI pasitikėjimo telefonu 1882, taip pat el. priemonėmis: per programėlę „Pranešk“ (https://www.vmi.lt/cms/mobiliosios-programeles) arba užpildę anketą VMI internetinėje svetainėje (https://www.vmi.lt/cms/stop-seseliui). Apie padarytas nusikalstamas veiklas taip pat galima informuoti ir bendru FNTT pasitikėjimo telefonu – (8 5) 261 6205 arba el. paštu – dokumentas@fntt.lt. Apie nelegalų darbą gyventojai kviečiami pranešti ir VDI pasitikėjimo telefonu: (85) 213 9750 arba užpildant elektroninę formą VDI interneto svetainėje. Informaciją suteikusių asmenų anonimiškumas garantuojamas.

Komentarai

Rodyti visus komentarus (1)

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų