Nors M. Leliukas neneigia užsitvėręs kelis arus valstybinės žemės, visgi kol žemėtvarkininkai nepaskyrė baudos, politikas nemato, dėl ko Taryba jį turėtų atšaukti iš Kontrolės komiteto pirmininko pareigų. „Sekundės“ archyvo nuotr.

Panevėžio politikams – moralės testas

Panevėžio politikams – moralės testas

Panevėžio tarybos nariams – politinės moralės testas. Jiems teks atsakyti, ar valstybinės žemės sąskaita kiemą priemiesčio gyvenvietėje savavališkai pasididinęs opozicijos atstovas Mantas Leliukas išsaugojo jų pasitikėjimą ir vertas toliau vadovauti vienam svarbiausių Kontrolės komitetui.

Teikimą dėl šio Tarybos nario atšaukimo iš pirmininko pareigų teikiantis Panevėžio meras Rytis Račkauskas stebisi, kad, paaiškėjus skandalingam faktui, opozicija pati nesusizgribo į jai priklausantį postą vietoje M. Leliuko deleguoti kitą savo atstovą.

Pats politikas, nors ir neneigia savavališkai užsitvėręs gabalą valstybinės žemės, nemano, jog toks elgesys nesuderinamas su komiteto pirmininko pareigomis, ir nemato reikalo pačiam iš jo trauktis. Tarybos narys merą ir valdančiuosius kaltina bandymu su juo susidoroti.

Atiduos Tarybos teismui

Jau šią savaitę miesto Tarybos posėdyje teiksiantis siūlymą M. Leliuką atšaukti iš Kontrolės komiteto pirmininko vietos meras motyvuoja reaguojantis į „Sekundėje“ pateiktą informaciją, atsakingų institucijų atstovų bei paties politiko komentarus apie jo galbūt savavališkai užgrobtą bei neteisėtai naudojamą valstybinės žemės sklypą.

Tokiu elgesiu, kaip rašoma mero teikime, M. Leliukas sukėlė pagrįstų abejonių dėl savo veiklos teisėtumo ir skaidrumo bei jam, kaip politikui, taikytinų elgesio principų – pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo bei atsakomybės laikymosi.

M. Leliuką siūloma atleisti iš pirmininkų kaip praradusį jį į pareigas paskyrusios Tarybos pasitikėjimą dėl elgesio, nesuderinamo su Tarybos nario, ypač Kontrolės komiteto pirmininko, pareigomis, kenkiančio Savivaldybės reputacijai ir mažinančio visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis.

„Taryba nėra teismas, nesiruošiame politiko poelgio vertinti teisine prasme. Tai politinės atsakomybės ir moralės klausimas. Tokiam faktui išaiškėjus, pakanka, kad pasitikėjimas būtų prarastas. Man nesuprantama, kaip gali Kontrolės komitetui vadovauti taip besielgiantis žmogus“, – „Sekundei“ teigė R. Račkauskas.

Suabejojo gebėjimu vadovauti

Mero teigimu, susiklosčiusi situacija pirmiausia yra testas pačiai Tarybos opozicijai, delegavusiai M. Leliuką į Kontrolės komiteto pirmininkus.

„Opozicijai siūlėme atšaukti M. Leliuką ir į jo vietą teikti kitą savo kandidatą. Ji turėjo galimybę išlaikyti moralinį veidą, bet nepasinaudojo. Keistas opozicijos suvokimas apie etiką ir politinę atsakomybę“, – sako R. Račkauskas.

Teikimą keisti Kontrolės komiteto pirmininką meras grindžia ir, anot jo, abejotinu M. Leliuko gebėjimu susitvarkyti su šiomis pareigomis. Iki šiol komitetas nėra pateikęs praėjusių metų veiklos ataskaitos.

Nesutinka dėl skaičių

M. Leliukas bandymą jį išversti iš politiškai svarbios kėdės vadina valdančiųjų mėginimu susidoroti su juo asmeniškai ir opozicija.

Tarybos narys neneigia, kad Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), patikrinusi jo šeimos aptvertos namų valdos Dembavoje ribas, konstatavo, kad kiemas padidintas daugiau nei 4 arais valstybinės žemės sąskaita.

Politikas atvykti dėl protokolo surašymo į NŽT kviečiamas gegužę.

„Sprendimas, kad ir koks jis bus, bus teisingas. Visi klysta, net neabejoju, kad šiuo klausimu bus galima pasitaisyti. Europos Sąjungos išmokų negavau, o tik pats investavau į tą teritoriją“, – teisinasi politikas.

Be to, M. Leliukas suskubo rajono Savivaldybei teikti prašymą leisti jam įsiteisinti prieš daug metų apeinant įstatymus prisidurtą plotą.

„NŽT įvardijo 4,3 aro, bet tai netiesa, nes įvaža į kiemą negali būti įskaičiuota į tą plotą“, – aiškina Tarybos narys.

Pažeidimas politikui per smulkus

Kol NŽT nėra paskyrusi baudos, M. Leliukas įsitikinęs, jog nei meras, nei Taryba neturi pagrindo jį atšaukti iš komiteto pirmininkų.

„Man juokas ima iš mero teikimo, kai šiandien esu nenubaustas. Meras vadovaujasi tik straipsniu spaudoje. Tai tėra žaidimas smėlio dėžėje. Absurdiška situacija“, – teigė Tarybos narys.

Į klausimą, ar manantis, jog savavališkai užsitverti kelis valstybinės žemės arus pernelyg smulkus pažeidimas, dėl kurio būtų verta jį atstatydinti iš vieno svarbiausių komitetų, M. Leliukas atsakė „taip“.

„Tai yra paprasčiausios situacijos sureikšminimas ir bandymas daryti opozicijai ir man spaudimą. Tokiu būdu bandoma susidoroti. Akivaizdus bandymas vadovautis vos ne Druskininkų metodika ir fiktyviai opozicijai atiduoti Kontrolės komiteto pirmininko postą“, – aiškino politikas.

Paprašytas patikslinti, M. Leliukas fiktyviąja opozicija įvardijo prieš kurį laiką triukšmingai iš valdančiųjų pasitraukusius socialdemokratus.

Painiava dėl ataskaitų

Kol kas dar neatšauktas Kontrolės komiteto pirmininkas nesutinka ir su pretenzijomis dėl negebėjimo susitvarkyti su pareigomis. M. Leliukas tvirtina komiteto veiklos ataskaitą pateikęs, tačiau šioji netiko valdančiosios daugumos atstovams.

„Patys jokių pasiūlymų nepateikdami ir neruošdami ataskaitos jai nepritarė nepateikę pastabų“, – piktinosi pagalbos nesulaukęs pirmininkas.

Visgi jau kitą dieną po posėdžio gavo komiteto narės Birutės Valkiūnienės pasiūlymų dėl ataskaitos. Tarybos narė teigė, jog šitaip tiesiog atsiliepusi į pirmininko pageidavimą prisidėti prie ataskaitos rengimo, bet jos pateiktoji medžiaga negali būti vertinama kaip komiteto veiklos metinė ataskaita. Visgi M. Leliukas nusprendė kitaip.

„Įdomumo dėlei komitetui teiksiu dvi ataskaitas. Vieną, kurią aš teikiau praeitą posėdį, bet pakoreguotą, kur teisinės klaidos ištaisytos, ir kitą B. Valkiūnienės“, – planavo pirmininkas.

Tokia strategija nesuveikė – vakar į posėdį susirinkęs komitetas nepritarė pirmininko ataskaitai.

Komentarai

 • Gema Umbrasienė, Tarybos opozicijos vadovė, Tel. 8652 41677, el.paštas opozicija@panevezys.lt
  Panevėžio miesto merui R.Račkauskui
  Atsakymas į 2018-04-06 Nr. 19-915(4.24)
  2018-04-23 Nr. 3-2018
  Susipažinę su Jūsų 2018-04-06 d. raštu Nr. 19-915(4.24) ,, Dėl Kontrolės komiteto pirmininko atšaukimo’’, maloniai prašome Jūsų patikslinti :
  Vietos savivaldos įstatyme nustatytus atvejus, kuriais meras gali siūlyti opozicijai atšaukti (siūlyti atleisti) opozicijos deleguotą Kontrolės komiteto pirmininką,
  Kuriems, Jūsų nuomone, konkrečiai LR įstatymams M.Leliukas ,,parodė nepagarbą‘‘ ir kuriais faktais grindžiate teiginį ,,savavališkai užgrobė ir neteisėtai naudoja valstybinės žemės sklypą‘‘,
  Kokiu konkrečiai įstatyminiu pagrindu, Jūsų nuomone, M.Leliuko elgesys ,,vienareikšmiškai vertintinas …kaip Tarybos nario priesaikos sulaužymas‘‘ ir kokią konkrečiai situaciją vertinate kaip ,,išaiškėjusią‘‘,
  Ar pagrindas Jūsų siūlymui, pateiktam 2018-04-06 d. rašte Nr. 19-915(4.24), yra tik 2018-03-30 d. ,,Sekundėje’’ paskelbta publikacija ? Jeigu taip – pvz., ar tokiu atveju nemanote, jog portale alfa.lt paskelbti Metų mero rinkimų rezultatai, kuriuose Jūsų veiklą palankiai įvertino vos trečdalis respondentų, nėra pagrindas daryti išvadą, jog esate praradęs bendruomenės pasitikėjimą, ir, būdamas atskaitingu Tarybai ir bendruomenei, privalote šią situaciją paaiškinti, ko nesate iki šiol padaręs, kas galimai daro žalą miesto ir Tarybos reputacijai. Taip pat maloniai prašome nurodyti, kuria konkrečiai publikacija remiatės,
  Kuo grindžiate išvadą dėl M.Leliuko ,,negebėjimo susitvarkyti su Kontrolės komiteto pirmininko pareigomis‘‘ , jeigu už Kontrolės komiteto ataskaitos parengimą pagal Tarybos patvirtintą Kontrolės komiteto veiklos programą yra atsakingi Kontrolės komiteto pirmininkas ir Kontrolės komiteto nariai, kai Kontrolės komiteto pirmininkas pagal Reglamento 131 p. tinkamai sudarė posėdžio darbotvarkę Kontrolės komiteto ataskaitos projektui svarstyti ir sušaukė posėdį, tačiau Kontrolės komitetas to nepadarė, o jo daugumą sudaro Jūsų valdančiajai daugumai priklausantys Tarybos nariai ? Ar planuojate savo narių atšaukimą iš Kontrolės komiteto, kaip nevykdančių savo pareigų ?
  Jūsų 2018-04-06 d. raštą Nr. 19-915(4.24) ,,Dėl Kontrolės komiteto pirmininko atšaukimo’’ opozicija gavo vienu opozicijos vadovo adresu : 2018 m. balandžio 6 d., penktadienis 15:17, To: gema.umbrasiene@panevezys.lt, tačiau šį raštą, kaip paaiškino pats Tarybos narys, taip pat gavo ir Tarybos narys P.Vadopolas, nepriklausantis G.Umbrasienės vadovaujamai opozicijai, ir jau sekančią darbo dieną, 2018 m. balandžio 9 d., pirmadienis 16:05, P.Vadapolas sušaukė Etikos komisijos posėdį ,,Dėl visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusios informacijos apie galimą tarybos nario Manto Leliuko Valstybės politikų elgesio kodekso normų ir įstatymų pažeidimą‘‘. Maloniai prašome patikslinti, ar tikrai ir kodėl Jūsų raštas nepateko visiems Tarybos nariams, o tik dviems, taip pat, tada kokiu pagrindu siūlote opozicijai spręsti M.Leliuko atšaukimo iš Kontrolės komiteto pirmininkų klausimą, jeigu Etikos komisija, kurios posėdį galimai inicijavote, dar nebaigė tyrimo apie galimą tarybos nario Manto Leliuko Valstybės politikų elgesio kodekso normų ir įstatymų pažeidimą.
  Informuojame, jog opozicija savo ruožtu vykdo tyrimą dėl ,,Sekundėje‘‘ pasirodžiusios informacijos apie galimus M.Leliuko pažeidimus bei pasirodžiusios informacijos, esame kreipęsi į M.Leliuką, VRK, Nacionalinę Žemės Tarnybą, Panevėžio rajono savivaldybės administraciją, kitas institucijas, ir gavę atsakymus bei Jūsų patikslinimus, priimsime principingus sprendimus ir pateiksime siūlymus Tarybai bei merui.
  Pagarbiai

  • Atsakyti
  • Ilga kalba – miglota galva.

   • mesti ir kuo greičiau šį asmenį iš visur kur !

    • # GEDA Leliukui!
     GEDA !
     GEDA !

     • Panevėžio miesto Tarybos nariai
      M.Grėbliūnas, M.Leliukas, V.Satkevičius, G.Šileikis, D.Degenis, G.Umbrasienė
      Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys, el.paštas opozicija@panevezys.lt , tel.8652 41677.

      Panevėžio miesto merui R.Račkauskui
      Panevėžio miesto Tarybai
      Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui R.Paužai

      Dėl Panevėžio autobusų stoties 2018-04-19 Nr. 2-2018

      Reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusį pranešimą apie tai, jog Vilniaus apygardos teismas praeitą savaitę pripažino negaliojančia mainų sutartį tarp UAB „Trakų autobusai“, kurios vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė, ir UAB „Trastas“, įvertino šį sandorį kaip apsimestinį, nes jo turinys atitinka koncesijos esmę, pažeidžiantį valstybės interesus, nes privati įmonė įgijo teisę ne aukciono tvarka išsinuomoti valstybinę žemę, o taip pat geros moralės principus bei pritaikė restituciją ( https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-mainu-sandori-tarp-uab-traku-autobusai-ir-verslininko-dariaus-nedzinsko-uab-trastas-pripazino-negaliojanciu-663-953798),
      įžvelgdami analogišką Panevėžio miesto autobusų stoties statybos situacijos vertinimą LR STT 2018 m. kovo mėn. 12 d. ,,Antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos aprašo ir sutarties’’ (,,infrastruktūros objektų sukūrimas tokiu būdu privalo būti atliekamas vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus reglamentuojančiais teisės aktais – t. y. Investicijų įstatymo valdžios ir privataus subjektų partnerystę reglamentuojančiomis nuostatomis arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu’’, kt. ),
      matydami, jog jau nesilaikoma Tarybos patvirtinto ,,Panevėžio miesto autobusų stoties ir gretimų teritorijų konversijos įgyvendinimo veiksmų plano’’, pagal kurį investicijų sutartis turėjo būti pasirašyta 2018 m. sausio mėnesį, kas, kiek mums žinoma, nepadaryta iki šiol,
      laikydamiesi nuomonės, kad architektūrinės ambicijos yra antrinis dalykas, realizuotinas po sprendimo dėl svarbių bendruomenei svarbių infrastruktūros objektų sukūrimo vietos, laiko ir būdo, o ne atvirkščiai,
      kviečia Panevėžio miesto merą R.Račkauską bei administracijos direktorių R.Paužą nebedelsti, neberizikuoti finansavimo galimybių praradimu, atsisakyti nemotyvuotų ambicijų ir kuo greičiau pradėti autobusų stoties statybos parengiamuosius darbus pagal 2015 m. miesto autobusų stoties konversijos, ją pritaikant komercinei ir bendruomenių veiklai, projektą, kurį parengė bendrovė „Geotaškas“ ir kuris vicemero A.Varnos teigimu turėjo ir galėjo būti įgyvendintas iki 2016 metų pabaigos (https://jp.lt/panevezio-autobusu-stotis-nebedarys-miestui-gedos/).
      Kreipimasis siunčiamas el. paštu. Atsakymą prašau siųsti el.paštu opozicija@panevezys.lt.
      Pagarbiai
      Panevėžio miesto Tarybos narių M.Grėbliūno, M.Leliuko, V.Satkevičiaus, G.Šileikio, G.Umbrasienės, D.Degenio vardu
      Gema Umbrasienė,
      Opozicijos vadovė

    • Pašalinti Leliuką iš tarybos tik staigiai.

     • PARALYŽUOJANTI GĖDA Leliukui!

    • oi laukiam laukiam apkaltos mes laukiam
     oi laukiam laukiam apkaltos mes laukiam
     oi laukiam laukiam apkaltos mes laukiam
     apkaltos mes laukiam
     oi laukiam laukiam

     • „kvaileliai“ įstatymus skaitykite ,greičiau Meriuką su antrankiai išves , nei Leliukui apkalta suorganizuosite. Sąvokos net nesuvokiate , to žodžio. „Klounai “ akivaizdu visi Urbšio komentuoja tik ir nesupranta ką. Eikit pailsėti

   • Pasisakau už apkaltą Leliukui!

   • Panevėžio miesto Tarybos nariai
    M.Grėbliūnas, M.Leliukas, V.Satkevičius, G.Šileikis, D.Degenis, G.Umbrasienė
    Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys, el.paštas opozicija@panevezys.lt , tel.8652 41677.

    Panevėžio miesto merui R.Račkauskui
    Panevėžio miesto Tarybai
    Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui R.Paužai

    Dėl Panevėžio autobusų stoties 2018-04-19 Nr. 2-2018

    Reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusį pranešimą apie tai, jog Vilniaus apygardos teismas praeitą savaitę pripažino negaliojančia mainų sutartį tarp UAB „Trakų autobusai“, kurios vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė, ir UAB „Trastas“, įvertino šį sandorį kaip apsimestinį, nes jo turinys atitinka koncesijos esmę, pažeidžiantį valstybės interesus, nes privati įmonė įgijo teisę ne aukciono tvarka išsinuomoti valstybinę žemę, o taip pat geros moralės principus bei pritaikė restituciją ( https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-mainu-sandori-tarp-uab-traku-autobusai-ir-verslininko-dariaus-nedzinsko-uab-trastas-pripazino-negaliojanciu-663-953798),
    įžvelgdami analogišką Panevėžio miesto autobusų stoties statybos situacijos vertinimą LR STT 2018 m. kovo mėn. 12 d. ,,Antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos aprašo ir sutarties’’ (,,infrastruktūros objektų sukūrimas tokiu būdu privalo būti atliekamas vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus reglamentuojančiais teisės aktais – t. y. Investicijų įstatymo valdžios ir privataus subjektų partnerystę reglamentuojančiomis nuostatomis arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu’’, kt. ),
    matydami, jog jau nesilaikoma Tarybos patvirtinto ,,Panevėžio miesto autobusų stoties ir gretimų teritorijų konversijos įgyvendinimo veiksmų plano’’, pagal kurį investicijų sutartis turėjo būti pasirašyta 2018 m. sausio mėnesį, kas, kiek mums žinoma, nepadaryta iki šiol,
    laikydamiesi nuomonės, kad architektūrinės ambicijos yra antrinis dalykas, realizuotinas po sprendimo dėl svarbių bendruomenei svarbių infrastruktūros objektų sukūrimo vietos, laiko ir būdo, o ne atvirkščiai,
    kviečia Panevėžio miesto merą R.Račkauską bei administracijos direktorių R.Paužą nebedelsti, neberizikuoti finansavimo galimybių praradimu, atsisakyti nemotyvuotų ambicijų ir kuo greičiau pradėti autobusų stoties statybos parengiamuosius darbus pagal 2015 m. miesto autobusų stoties konversijos, ją pritaikant komercinei ir bendruomenių veiklai, projektą, kurį parengė bendrovė „Geotaškas“ ir kuris vicemero A.Varnos teigimu turėjo ir galėjo būti įgyvendintas iki 2016 metų pabaigos (https://jp.lt/panevezio-autobusu-stotis-nebedarys-miestui-gedos/).
    Kreipimasis siunčiamas el. paštu. Atsakymą prašau siųsti el.paštu opozicija@panevezys.lt.
    Pagarbiai
    Panevėžio miesto Tarybos narių M.Grėbliūno, M.Leliuko, V.Satkevičiaus, G.Šileikio, G.Umbrasienės, D.Degenio vardu
    Gema Umbrasienė,
    Opozicijos vadovė

  • Merą palaikau šiltu procentų, Lėliuką velniop!

   • Leliukui GEDA !

    • Leliuką iš tarybos šalinti būtina.

     • pritariu šalinti išbraukti išmesti

     • išmetimo įdėjai pritariu tokio valdzioje negali būti

   • APKALTA Leliukui tik tokia išeitis.

    • palaikau nuomonę reikalauju APKALTOS.

   • Pasibaisėjau, pašalinti.

   • Panevėžio miesto Tarybos nariai
    M.Grėbliūnas, M.Leliukas, V.Satkevičius, G.Šileikis, D.Degenis, G.Umbrasienė
    Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys, el.paštas opozicija@panevezys.lt , tel.8652 41677.

    Panevėžio miesto merui R.Račkauskui
    Panevėžio miesto Tarybai
    Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui R.Paužai

    Dėl Panevėžio autobusų stoties 2018-04-19 Nr. 2-2018

    Reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusį pranešimą apie tai, jog Vilniaus apygardos teismas praeitą savaitę pripažino negaliojančia mainų sutartį tarp UAB „Trakų autobusai“, kurios vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė, ir UAB „Trastas“, įvertino šį sandorį kaip apsimestinį, nes jo turinys atitinka koncesijos esmę, pažeidžiantį valstybės interesus, nes privati įmonė įgijo teisę ne aukciono tvarka išsinuomoti valstybinę žemę, o taip pat geros moralės principus bei pritaikė restituciją ( https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-mainu-sandori-tarp-uab-traku-autobusai-ir-verslininko-dariaus-nedzinsko-uab-trastas-pripazino-negaliojanciu-663-953798),
    įžvelgdami analogišką Panevėžio miesto autobusų stoties statybos situacijos vertinimą LR STT 2018 m. kovo mėn. 12 d. ,,Antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos aprašo ir sutarties’’ (,,infrastruktūros objektų sukūrimas tokiu būdu privalo būti atliekamas vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus reglamentuojančiais teisės aktais – t. y. Investicijų įstatymo valdžios ir privataus subjektų partnerystę reglamentuojančiomis nuostatomis arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu’’, kt. ),
    matydami, jog jau nesilaikoma Tarybos patvirtinto ,,Panevėžio miesto autobusų stoties ir gretimų teritorijų konversijos įgyvendinimo veiksmų plano’’, pagal kurį investicijų sutartis turėjo būti pasirašyta 2018 m. sausio mėnesį, kas, kiek mums žinoma, nepadaryta iki šiol,
    laikydamiesi nuomonės, kad architektūrinės ambicijos yra antrinis dalykas, realizuotinas po sprendimo dėl svarbių bendruomenei svarbių infrastruktūros objektų sukūrimo vietos, laiko ir būdo, o ne atvirkščiai,
    kviečia Panevėžio miesto merą R.Račkauską bei administracijos direktorių R.Paužą nebedelsti, neberizikuoti finansavimo galimybių praradimu, atsisakyti nemotyvuotų ambicijų ir kuo greičiau pradėti autobusų stoties statybos parengiamuosius darbus pagal 2015 m. miesto autobusų stoties konversijos, ją pritaikant komercinei ir bendruomenių veiklai, projektą, kurį parengė bendrovė „Geotaškas“ ir kuris vicemero A.Varnos teigimu turėjo ir galėjo būti įgyvendintas iki 2016 metų pabaigos (https://jp.lt/panevezio-autobusu-stotis-nebedarys-miestui-gedos/).
    Kreipimasis siunčiamas el. paštu. Atsakymą prašau siųsti el.paštu opozicija@panevezys.lt.
    Pagarbiai
    Panevėžio miesto Tarybos narių M.Grėbliūno, M.Leliuko, V.Satkevičiaus, G.Šileikio, G.Umbrasienės, D.Degenio vardu
    Gema Umbrasienė,
    Opozicijos vadovė

  • Vyriškas trumpas žodis
   leliukui gėda!

   • BESARMATIS LELIUKAS

    • Pašalinkite pagaliau jį iš miesto tarybos.

     • Pasisakau už apkaltą Leliukui.

    • Be sąžinės Leliukas..ŠALINTI AKIMIRKSNIU!

     • Pašalinti iš vadzios!

   • GEDA GEDA GEDA GEDA Leliukui jis joks politikas

    • GĖDA Leliukui, iš jo nulinis politikas ir žemiau. Mano visas sklypas 4 arų.

  • Vytį lauk Leliuką!

   • Vytį ir iš tarybos tą Lėliuką!

  • GĖda gėda gėda ir mesti Leliuką skubiai tik!

   • Gėda Leliukui. Užsitversiu Gedimino kalną, žolę pjausiu ir šašlykiuką pasikepsiu?

    • Atsakyti
    • paskui pareikalausi kad parduot tau ta sklipa su visu Gedimino kalneliu dar funikulieriumi ir da pylim

     • Tik tiek? Reikia pareikalauti ir Valdovų rūmų. Argi gaila?

  • APKALTOS LELIUKUI REIKALAUJU KAIP PILIETIS MŪSŲ MIESTO.

   • Panevėžio miesto Tarybos nariai
    M.Grėbliūnas, M.Leliukas, V.Satkevičius, G.Šileikis, D.Degenis, G.Umbrasienė
    Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys, el.paštas opozicija@panevezys.lt , tel.8652 41677.

    Panevėžio miesto merui R.Račkauskui
    Panevėžio miesto Tarybai
    Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui R.Paužai

    Dėl Panevėžio autobusų stoties 2018-04-19 Nr. 2-2018

    Reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusį pranešimą apie tai, jog Vilniaus apygardos teismas praeitą savaitę pripažino negaliojančia mainų sutartį tarp UAB „Trakų autobusai“, kurios vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė, ir UAB „Trastas“, įvertino šį sandorį kaip apsimestinį, nes jo turinys atitinka koncesijos esmę, pažeidžiantį valstybės interesus, nes privati įmonė įgijo teisę ne aukciono tvarka išsinuomoti valstybinę žemę, o taip pat geros moralės principus bei pritaikė restituciją ( https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-mainu-sandori-tarp-uab-traku-autobusai-ir-verslininko-dariaus-nedzinsko-uab-trastas-pripazino-negaliojanciu-663-953798),
    įžvelgdami analogišką Panevėžio miesto autobusų stoties statybos situacijos vertinimą LR STT 2018 m. kovo mėn. 12 d. ,,Antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos aprašo ir sutarties’’ (,,infrastruktūros objektų sukūrimas tokiu būdu privalo būti atliekamas vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus reglamentuojančiais teisės aktais – t. y. Investicijų įstatymo valdžios ir privataus subjektų partnerystę reglamentuojančiomis nuostatomis arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu’’, kt. ),
    matydami, jog jau nesilaikoma Tarybos patvirtinto ,,Panevėžio miesto autobusų stoties ir gretimų teritorijų konversijos įgyvendinimo veiksmų plano’’, pagal kurį investicijų sutartis turėjo būti pasirašyta 2018 m. sausio mėnesį, kas, kiek mums žinoma, nepadaryta iki šiol,
    laikydamiesi nuomonės, kad architektūrinės ambicijos yra antrinis dalykas, realizuotinas po sprendimo dėl svarbių bendruomenei svarbių infrastruktūros objektų sukūrimo vietos, laiko ir būdo, o ne atvirkščiai,
    kviečia Panevėžio miesto merą R.Račkauską bei administracijos direktorių R.Paužą nebedelsti, neberizikuoti finansavimo galimybių praradimu, atsisakyti nemotyvuotų ambicijų ir kuo greičiau pradėti autobusų stoties statybos parengiamuosius darbus pagal 2015 m. miesto autobusų stoties konversijos, ją pritaikant komercinei ir bendruomenių veiklai, projektą, kurį parengė bendrovė „Geotaškas“ ir kuris vicemero A.Varnos teigimu turėjo ir galėjo būti įgyvendintas iki 2016 metų pabaigos (https://jp.lt/panevezio-autobusu-stotis-nebedarys-miestui-gedos/).
    Kreipimasis siunčiamas el. paštu. Atsakymą prašau siųsti el.paštu opozicija@panevezys.lt.
    Pagarbiai
    Panevėžio miesto Tarybos narių M.Grėbliūno, M.Leliuko, V.Satkevičiaus, G.Šileikio, G.Umbrasienės, D.Degenio vardu
    Gema Umbrasienė,
    Opozicijos vadovė

  • aiskiai teisybe Rackausko puseje. Salinti Leliuka.

 • Oho, koks kerštingas tas Račkauskas. Nedovanoja, kad opozicija jį „pakedeno“ dėl sūnaus verslo, neleidžia „plaut“ finansų per autobusų stoties rekonstrukciją.

  • Atsakyti
  • Žemgrobiui ne vieta taryboje!

   • Atsakyti
   • # GEDA Leliukui!

    • Pritariu labai labai labai labai gėda tam Leliukui jis tapo grobiko simboliu

     • Panevėžio miesto Tarybos nariai
      M.Grėbliūnas, M.Leliukas, V.Satkevičius, G.Šileikis, D.Degenis, G.Umbrasienė
      Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys, el.paštas opozicija@panevezys.lt , tel.8652 41677.

      Panevėžio miesto merui R.Račkauskui
      Panevėžio miesto Tarybai
      Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui R.Paužai

      Dėl Panevėžio autobusų stoties 2018-04-19 Nr. 2-2018

      Reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusį pranešimą apie tai, jog Vilniaus apygardos teismas praeitą savaitę pripažino negaliojančia mainų sutartį tarp UAB „Trakų autobusai“, kurios vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė, ir UAB „Trastas“, įvertino šį sandorį kaip apsimestinį, nes jo turinys atitinka koncesijos esmę, pažeidžiantį valstybės interesus, nes privati įmonė įgijo teisę ne aukciono tvarka išsinuomoti valstybinę žemę, o taip pat geros moralės principus bei pritaikė restituciją ( https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-mainu-sandori-tarp-uab-traku-autobusai-ir-verslininko-dariaus-nedzinsko-uab-trastas-pripazino-negaliojanciu-663-953798),
      įžvelgdami analogišką Panevėžio miesto autobusų stoties statybos situacijos vertinimą LR STT 2018 m. kovo mėn. 12 d. ,,Antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos aprašo ir sutarties’’ (,,infrastruktūros objektų sukūrimas tokiu būdu privalo būti atliekamas vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus reglamentuojančiais teisės aktais – t. y. Investicijų įstatymo valdžios ir privataus subjektų partnerystę reglamentuojančiomis nuostatomis arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu’’, kt. ),
      matydami, jog jau nesilaikoma Tarybos patvirtinto ,,Panevėžio miesto autobusų stoties ir gretimų teritorijų konversijos įgyvendinimo veiksmų plano’’, pagal kurį investicijų sutartis turėjo būti pasirašyta 2018 m. sausio mėnesį, kas, kiek mums žinoma, nepadaryta iki šiol,
      laikydamiesi nuomonės, kad architektūrinės ambicijos yra antrinis dalykas, realizuotinas po sprendimo dėl svarbių bendruomenei svarbių infrastruktūros objektų sukūrimo vietos, laiko ir būdo, o ne atvirkščiai,
      kviečia Panevėžio miesto merą R.Račkauską bei administracijos direktorių R.Paužą nebedelsti, neberizikuoti finansavimo galimybių praradimu, atsisakyti nemotyvuotų ambicijų ir kuo greičiau pradėti autobusų stoties statybos parengiamuosius darbus pagal 2015 m. miesto autobusų stoties konversijos, ją pritaikant komercinei ir bendruomenių veiklai, projektą, kurį parengė bendrovė „Geotaškas“ ir kuris vicemero A.Varnos teigimu turėjo ir galėjo būti įgyvendintas iki 2016 metų pabaigos (https://jp.lt/panevezio-autobusu-stotis-nebedarys-miestui-gedos/).
      Kreipimasis siunčiamas el. paštu. Atsakymą prašau siųsti el.paštu opozicija@panevezys.lt.
      Pagarbiai
      Panevėžio miesto Tarybos narių M.Grėbliūno, M.Leliuko, V.Satkevičiaus, G.Šileikio, G.Umbrasienės, D.Degenio vardu
      Gema Umbrasienė,
      Opozicijos vadovė

   • Iki panagiu GEDA Leliukui!

    • iki kekvienos lastelės GĖDA!

   • Būtent!

  • Baikit jūs visi su ta autobusų stotim…Manau užtenka prisigalvoti visokių nesąmonių(manau reikia tik kuo greičiau daryti visus būtinus pasiruošimo darbus statyba?)
   Kiek gi galima gyventu su“apkuistu“ miesto centru?Gėda prieš svečius,o ypač iš užsienio.
   Tie,kurie prišinasi stoties ir miesto centro rekonstrukcijai tikrai patys yra nevalos?

   • Atsakyti
 • oho tvarke sodino priziurejo o kas ta zemes ruozeli butu pjoves apaugtu zolem butu sabakstynas jeigu jau ministrui galima svetimoj zemej uzdarbiauti tai cia zmogui dar padekoti reiketu kad priziuri bet rackausko kerstas berybis nors kai kada ir baznycioje galima pamatyti …..

  • O aš dviratį pavogiau. Bet tvarkiau, prižiūrrjai. Tai kur čia nusikaltimas?

  • Galima buvo prižiūrėti ir neaptvėrus? Ir aš ,ir daug kitų žinau žmonių,kurie ttvarko ir prižiūri valstybės žemę prie savo namų(ir gana didelius plotus),bet tvorų ne savo žemėje nestato.O šiaip tai nusižengė įstatymui,tai turi pripažinti ir atsistatydinti ir iš tarybos?Kaip pastebėjau,Leliukas labai mato kitų a la nusižengimus?Bet tada pčiam reikia būti „krištolinio „skaidrumo.O ,pasirodo,taip NĖRA?

 • Ko dar apie jį rašyti – šalin ir taškas.

 • Ar čia apie Mantą, Gemos lėliuką? Neaiškios kilmės NT savininką? Aršų visų marginalinių partijų buvusį narį? Tarybos narį, meluojantį VRK apie savo gyvenamą vietą? Mielą partnerį “atsinaujinančios” TS/LK Panevėžio skyriaus renginiuose? Žmogų, neieškantį (dažniausiai nerandantį) mandagaus žodžio kišenėje? Laisvą, įstatymų ir garbės taisyklių nepaisantį frajerį?

  • Atsakyti
  • Apie …
   LaUUUk Leliuką!

   • Leliukui impičmentą!

   • laUUUUUUk ir su trenksmu Leliuka is tarybos apkalta turi ivykti jam

    • LaUUUUUUUUUUUUUUUUUUUk !!!

   • Panevėžio miesto Tarybos nariai
    M.Grėbliūnas, M.Leliukas, V.Satkevičius, G.Šileikis, D.Degenis, G.Umbrasienė
    Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys, el.paštas opozicija@panevezys.lt , tel.8652 41677.

    Panevėžio miesto merui R.Račkauskui
    Panevėžio miesto Tarybai
    Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui R.Paužai

    Dėl Panevėžio autobusų stoties 2018-04-19 Nr. 2-2018

    Reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusį pranešimą apie tai, jog Vilniaus apygardos teismas praeitą savaitę pripažino negaliojančia mainų sutartį tarp UAB „Trakų autobusai“, kurios vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė, ir UAB „Trastas“, įvertino šį sandorį kaip apsimestinį, nes jo turinys atitinka koncesijos esmę, pažeidžiantį valstybės interesus, nes privati įmonė įgijo teisę ne aukciono tvarka išsinuomoti valstybinę žemę, o taip pat geros moralės principus bei pritaikė restituciją ( https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-mainu-sandori-tarp-uab-traku-autobusai-ir-verslininko-dariaus-nedzinsko-uab-trastas-pripazino-negaliojanciu-663-953798),
    įžvelgdami analogišką Panevėžio miesto autobusų stoties statybos situacijos vertinimą LR STT 2018 m. kovo mėn. 12 d. ,,Antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos aprašo ir sutarties’’ (,,infrastruktūros objektų sukūrimas tokiu būdu privalo būti atliekamas vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus reglamentuojančiais teisės aktais – t. y. Investicijų įstatymo valdžios ir privataus subjektų partnerystę reglamentuojančiomis nuostatomis arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu’’, kt. ),
    matydami, jog jau nesilaikoma Tarybos patvirtinto ,,Panevėžio miesto autobusų stoties ir gretimų teritorijų konversijos įgyvendinimo veiksmų plano’’, pagal kurį investicijų sutartis turėjo būti pasirašyta 2018 m. sausio mėnesį, kas, kiek mums žinoma, nepadaryta iki šiol,
    laikydamiesi nuomonės, kad architektūrinės ambicijos yra antrinis dalykas, realizuotinas po sprendimo dėl svarbių bendruomenei svarbių infrastruktūros objektų sukūrimo vietos, laiko ir būdo, o ne atvirkščiai,
    kviečia Panevėžio miesto merą R.Račkauską bei administracijos direktorių R.Paužą nebedelsti, neberizikuoti finansavimo galimybių praradimu, atsisakyti nemotyvuotų ambicijų ir kuo greičiau pradėti autobusų stoties statybos parengiamuosius darbus pagal 2015 m. miesto autobusų stoties konversijos, ją pritaikant komercinei ir bendruomenių veiklai, projektą, kurį parengė bendrovė „Geotaškas“ ir kuris vicemero A.Varnos teigimu turėjo ir galėjo būti įgyvendintas iki 2016 metų pabaigos (https://jp.lt/panevezio-autobusu-stotis-nebedarys-miestui-gedos/).
    Kreipimasis siunčiamas el. paštu. Atsakymą prašau siųsti el.paštu opozicija@panevezys.lt.
    Pagarbiai
    Panevėžio miesto Tarybos narių M.Grėbliūno, M.Leliuko, V.Satkevičiaus, G.Šileikio, G.Umbrasienės, D.Degenio vardu
    Gema Umbrasienė,
    Opozicijos vadovė

 • vienas meras-buvo su 4 klasiu issilavinimu ir dziovina kojines kabinete ant radiatoriu,buvo 2 sukciai-vienas ilgiau.kitas trumpiau,buvo dar vienas, sedejes kaleime ,vazono vietoj.Rackauskas-architektas su aukstu issilavinimu.Sveikinu Panevezi,pagaliau,su geru meru !

  • Merą gerbiu!
   GĖDA leliukui begalinė!

  • A tas vienas sėdėjes kur Rackauskas Etikos komisijos pirmininku padarė ? Kas nepatinka tamstai ? Kad liepta rašyti dar nereiškia bile ką.

 • Dar tokio žioplo ir kerštingo mero Panevėžys neturėjo.

  • Puikus ir teisngas Račkauskas, dėkui merui! Leliukui G Ė D A !

   • Komentare to Merai aš išsakiau savo nuomonę apie Panevėžio merą, nes jį lyginu su Kauno Meru iš didžiosios raidės. Ar Tamstai Račkauskas tokio pat lygio kaip Kauno Meras??? Kurioje vietoje jis puikus ir teisingas?

  • Apkaltos mintį palaikau ir remiu

 • GĖDA Leliukui SARMATA ŠALIN!

  • Be sąžinės Leliukas. Vyti kuo toliau jį.

   • Vyti iš miesto valdymo kuo toliausiai! GĖDA Leliukui GĖDA GĖDA

  • SARMATA, GĖDA, SARMATA, GĖDA Leliukui! Apkaltos!!

 • Gėdameruigėdameruigėdameruigėdameruigėdameruigėdameruigėdameruigėdameruigėdameruiirtt.

 • Komentarus rašo tie patys keli “klounai “ iš Judėjimo “UTRAK“. Nieko nepasako tik baigia darbą savo biudžetinėse įstaigėlėse atiduoda duoklę savo Vergvaldžiams komentuoti ta pati , per tą patį. Klounai eikit miegoti , ar depresija užėjo , po darbo valdiško

  • Atsakyti
 • šalinti iš tarybos ir iš visur Leliuką antipolitiką tikrą!

 • GĖDA Leliukui GĖDA GĖDA žemgrobiui GĖDA

 • GĖDA PELĖDA leliukui!
  Rimtai ir griežtai gėda!

  • Be galo GĖDA!

   • ir man žiauriai gėda dėl Leliuko žemės užsigrobimo

  • Atsakyti
 • O kad teismas šitą panaikino neįdėsi? Melagis niekad tiesos nemėgsta, ane? 😉

  • O kai Leliuko ką nors panaikins – įdėsi ?

 • Išgelbėkime miestą nuo Leliuko! Šalin iš Tarybos!

  • Mesti lauk Leliuką iš tarybos ir visur kitur.

 • Sugrąžink pavogtą daiktą, ypač žemelę mūsų šventą.

  • Atsakyti
 • Neskriauskit Leliuko. Niekur jo mėtyti nereikia. Tegu bus taip: kas valstybės – valstybei, o kadangi 4 arai tėra smulkmenytė, tai tegu būna paimti dar 4 arai iš Leliuko valstybės naudai. Visi bus patenkinti. Ir Leliukas nepajus. Smulkmena gi.

  • Atsakyti
 • Kažkam, matyt, vienam žmogeliui užėjo isterija-rėkia tą patį per tą patį-gėda Leliukui. O man gėda dėl kažkokio psichopato, kuris čia rašo, gėda dėl kerštingo mero.

  • Atsakyti
 • Leliuko tai tikrai nereikia Panevėžiui, jis toks tarsi politinis klounas (kaip ir Umbrasienė), bet taip kalbu tikrai ne todėl, kad jis iš opozicijos. Opozicijos miestui reikia, bet tokios, kuri prižiūri valdančiuosius, o ne kaišo pagalius į ratus. Nežinau ar meras ir jo aplinka tikrai dirba be nuklydimų, bet man šis meras atrodo visa galva aukščiau už Satkevičių. Bet tobulėti kur yra.

 • Ar reikia ar nereikia Panevėžiui Leliuko-sprendžia rinkėjai, o ne nukvakę isterikai. Čia “ Sekundė“, mero klapčiukas, padarė iš opozicionierių monstrus. O jie tik dirba savo darbus

  • Atsakyti
  • Darbinikai tai nemenki. Vienas nosim nuvirtes asfalta lygina, kitas zemes nesavas tveriasi. Kad tik nepervargtu 🙂

 • Ateik, Aikštele, ir pasiimk tuos keturis arus iš Leliuko. Sakė tamstelei atiduos ir tujų pridės Leliukas. O, tai stovi ten ta žemė jau devyniolika metų ir niekam jos nereikia.

  • Atsakyti
 • Vyti toki VON su visom zemem,tvorom,tujom,bitem…ir sikna !!! :))))))

  • Atsakyti
 • Algis

  • Atsakyti
 • O tai kur ketvirtas straipsnis apie geraji meriuka ir blogaji leliuka ? Su meru toks aplaidumas suderintas ? Šiandien toliuau komentuoti po tuo pačiu ?

 • svetima zemele priziurejo,sienavo..o savo pastata apleido,gavo apmokestinima.Kaip cia suprasti????

  • Atsakyti
 • niekaip nesuprantu, kodėl Lietuvoje galioja du standartai: vieni valdžios žmonėms, kiti eiliniams piliečiams. Pagalvokim, kas būtų eiliniams piliečiams, užvaldžius valstybinę žemę? Labai negražu, kai tokį pvz. rodo valdžios žmogus ir dar nesupranta, kad tai negerai. Dar ilgai Lietuva neišbris iš skurdo, korupcijos ir nepagarbos eiliniams piliečiams „liūno“, kol nepasikeis „leliukų“ sąmonės lygis.

  • Gerai galvoja. Ir kas būtų ?

   • Atsakyti
 • Tai dar komentuot ar jau uzteks ? Gal jau varyt ant Umbrasienes ir Degenio ? Laukiam instrukciju. Bo tuoj pietu pertrauka.

  • Atsakyti
 • dar buvo meras is choro,daba su gitara groja.Rackauskas-normalus meras per paskutinius 20 metu

 • mazinant Demokratijos erozija,siulau opozicijai per taryba pirmiems griunant isbegti i tribuna ir paskelbti,kad Leliux atsistatydina nebeturedamas tom pareigom laiko ir sugebejimu.Butu vyriska,o ne bobiska

 • pritariu,nes kitu atveju turetu Taryba ji nusluoti.po to vel straipsnis,kaip nuslave,ir vel 487 minusiniai komentarai pries 5 pliusinius pacio Leliuko.

 • Panevėžio miesto Tarybos nariai
  M.Grėbliūnas, M.Leliukas, V.Satkevičius, G.Šileikis, D.Degenis, G.Umbrasienė
  Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys, el.paštas opozicija@panevezys.lt , tel.8652 41677.

  Panevėžio miesto merui R.Račkauskui
  Panevėžio miesto Tarybai
  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui R.Paužai

  Dėl Panevėžio autobusų stoties 2018-04-19 Nr. 2-2018

  Reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusį pranešimą apie tai, jog Vilniaus apygardos teismas praeitą savaitę pripažino negaliojančia mainų sutartį tarp UAB „Trakų autobusai“, kurios vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė, ir UAB „Trastas“, įvertino šį sandorį kaip apsimestinį, nes jo turinys atitinka koncesijos esmę, pažeidžiantį valstybės interesus, nes privati įmonė įgijo teisę ne aukciono tvarka išsinuomoti valstybinę žemę, o taip pat geros moralės principus bei pritaikė restituciją ( https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-mainu-sandori-tarp-uab-traku-autobusai-ir-verslininko-dariaus-nedzinsko-uab-trastas-pripazino-negaliojanciu-663-953798),
  įžvelgdami analogišką Panevėžio miesto autobusų stoties statybos situacijos vertinimą LR STT 2018 m. kovo mėn. 12 d. ,,Antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl investicijų į Panevėžio miesto savivaldybės infrastruktūrą, gamybos ar paslaugų sritį sutarčių sudarymo tvarkos aprašo ir sutarties’’ (,,infrastruktūros objektų sukūrimas tokiu būdu privalo būti atliekamas vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus reglamentuojančiais teisės aktais – t. y. Investicijų įstatymo valdžios ir privataus subjektų partnerystę reglamentuojančiomis nuostatomis arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu’’, kt. ),
  matydami, jog jau nesilaikoma Tarybos patvirtinto ,,Panevėžio miesto autobusų stoties ir gretimų teritorijų konversijos įgyvendinimo veiksmų plano’’, pagal kurį investicijų sutartis turėjo būti pasirašyta 2018 m. sausio mėnesį, kas, kiek mums žinoma, nepadaryta iki šiol,
  laikydamiesi nuomonės, kad architektūrinės ambicijos yra antrinis dalykas, realizuotinas po sprendimo dėl svarbių bendruomenei svarbių infrastruktūros objektų sukūrimo vietos, laiko ir būdo, o ne atvirkščiai,
  kviečia Panevėžio miesto merą R.Račkauską bei administracijos direktorių R.Paužą nebedelsti, neberizikuoti finansavimo galimybių praradimu, atsisakyti nemotyvuotų ambicijų ir kuo greičiau pradėti autobusų stoties statybos parengiamuosius darbus pagal 2015 m. miesto autobusų stoties konversijos, ją pritaikant komercinei ir bendruomenių veiklai, projektą, kurį parengė bendrovė „Geotaškas“ ir kuris vicemero A.Varnos teigimu turėjo ir galėjo būti įgyvendintas iki 2016 metų pabaigos (https://jp.lt/panevezio-autobusu-stotis-nebedarys-miestui-gedos/).
  Kreipimasis siunčiamas el. paštu. Atsakymą prašau siųsti el.paštu opozicija@panevezys.lt.
  Pagarbiai
  Panevėžio miesto Tarybos narių M.Grėbliūno, M.Leliuko, V.Satkevičiaus, G.Šileikio, G.Umbrasienės, D.Degenio vardu
  Gema Umbrasienė,
  Opozicijos vadovė

 • Dear Sir / Madam, Ar jums reikia paskolos konsoliduoti savo skolą? Ar jums reikia paskolos, kad galėtumėte finansuoti savo verslą? Siūlome garantuotas paskolas ar lėšas asmenims ir įmonėms, kurių palūkanų norma yra 2%. Nedvejodami susisiekite su mumis per; el. paštas (theodorejamesonfinance@gmail.com). Laukiama atsakyti kuo greičiau. Ponas Theodoras

  • Atsakyti
 • Dėmesio:
   
  Ar jums reikia paskolos? Mes siūlome šias paskolas: verslo paskolą, būsto paskolą, skolos konsolidavimo paskolą ar bet kokią kitą paskolą? Pateikite savo paskolą labai pigia 2% metine norma. Galite kreiptis dėl mažiausiai 10 000 į maksimalią 20 000 000 JAV dolerių, eurų ir svarų sumą nuo 5 iki 20 metų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolą, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: (info@bridgefinanceservice.com, bridgefs@hotmail.com)
  Už whatsapp +15187197216
   
  Ačiū ir Dievas palaiminkite, kaip tu taikai.
  P. Ričardas Rogeris.

  • Atsakyti
 • Gerbiami paskolų ieškotojai

  Ar esate bet kokių finansinių sunkumų? Ar norite pradėti savo verslą? Ši paskolų kompanija buvo įsteigta žmogaus teisių organizacija visame pasaulyje, kurios vienintelis tikslas buvo padėti neturtingiesiems ir žmonėms, patiriantiems finansinių sunkumų. Jei norite kreiptis dėl paskolos, grįžkite pas mus su išsamia informacija el. Paštu elenanino0007@gmail.com

  Vardas:
  Reikalinga paskolos suma:
  Paskolos trukmė:
  Mobilaus telefono numeris:

  Ačiū ir Dievas palaimintas
  KONFIDENCIJA
  Elena

 • Ar jums reikia paskolos? Mes siūlome visų rūšių paskolas (Verslas, Asmeninis, Konsolidavimas, Automobilis, investicijos ir kt.) @ 2 proc. Ar ieškote paskolos, o bankas atsisako duoti paskolą dėl blogos kredito, ar galime jums padėti. Susisiekite su „Quick Access Finance“ už mažų ir didelių paskolų sumą. Mes suteikiame paskolą 2% palūkanų norma. Susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu: fastaccessfinance@outlook.com Mes taip pat išduosime iš. £ 6,000 svarų iki 150 mln. Svarų asmenims ir įmonėms, kreditas yra atviras visiems, nepriklausomai nuo pilietybės

  • Atsakyti
Rodyti visus komentarus (125)

Atsakymas į Aha komentarą Atšaukti atsakymą

Sponsored Video

Daugiau leidinio naujienų