G. Kartano nuotr.

Panevėžio krašto šviesuoliui kunigui Gediminui Jankūnui – Garbės piliečio vardas

Panevėžio krašto šviesuoliui kunigui Gediminui Jankūnui – Garbės piliečio vardas

Panevėžio rajono savivaldybės taryba Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos siūlymu nusprendė Panevėžio rajono Garbės piliečio vardą suteikti kunigui teologijos daktarui Gediminui Jankūnui.

Kandidatūrą pasiūlė Panevėžio rajono gyventojai, Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Panevėžio rajono savivaldybės Šeimos taryba, Panevėžio rajono Krekenavos seniūnija, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“, Krekenavos parapija, Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras, gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“, Upytės seniūnija.

Kunigas dr. G. Jankūnas gimė 1978 m. lapkričio 23 d. Panevėžyje. 1997 m. baigęs Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją, įstojo į tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją bei Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetą. Vėliau įstojo į JAV Čikagos arkivyskupijos Mundelein seminariją-universitetą. 2003 m. rugpjūčio 23 d. vyskupo Jono Kaunecko įšventintas į kunigus Panevėžio katedroje, paskirtas Kupiškio Kristaus Dangun Žengimo parapijos vikaru ir Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro kapelionu.

2005 m. G. Jankūnas išvyko į Čikagą tolimesnėms teologijos studijoms, jas baigęs įgijo teologijos licenciato laipsnį. 2006 m. grįžęs į Lietuvą buvo paskirtas Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi, vėliau – Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu ir Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijos administratoriumi.

2010 m. Čikagoje apsigynė teologijos mokslų daktaro disertaciją tema „Įveikiant reliatyvizmo diktatūrą“. Sugrįžęs į Lietuvą paskirtas Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vikaru pastoracijai, pradėjo dėstyti Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete.

Kunigas G. Jankūnas į Krekenavą atvyko 2011 m. rugsėjo 15 d., kai buvo paskirtas parapijos klebonu ir naujai paskelbtos bazilikos rektoriumi. Taip pat tapo ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bei Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapijų administratoriumi.

Nuo 1996 m. yra Pranciškonų pasauliečių ordino narys, priklauso Ateitininkų sąjūdžiui. Be parapijinių pareigų, bendradarbiauja su „Marijos radiju“, priklauso įvairioms bažnytinėms ir pasaulietinėms taryboms.

Kun. teol. dr. G. Jankūnas yra VšĮ Piligrimų centro vadovas, šeimų, auginančių vaikus su protine negalia, ,,Tikėjimas ir Šviesa“ bendruomenės kapelionas, Panevėžio rajono savivaldybės Šeimos tarybos narys, Upytės kaimo kapelos „Vešeta“ narys, Panevėžio apskrities policijos kapelionas, „Caritas“, Skautų draugijos, Šaulių kuopos, jaunimo grupės ir kitų bendrijų idėjinis vedlys ir kuratorius.

G. Jankūno organizaciniai gebėjimai ir nuoširdus darbas su bendruomene lėmė tai, kad Žolinės didžiųjų atlaidų šventimas Krekenavoje 2021 m. buvo įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tai reprezentatyvus Panevėžio rajono renginys, kurio metu Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika ir miestelis sulaukia daugybės žmonių ne tik iš Panevėžio rajono bei miesto, bet ir maldininkų iš visos Lietuvos, svečių iš kitų savivaldybių.

Didžiausią tiek Krekenavos, tiek viso rajono gyventojų autoritetą ir pripažinimą G. Jankūnas pasiekė nuoširdžiu bendravimu ir reikšmingomis iniciatyvomis bei darbais. Jis ne tik rūpinasi Panevėžio rajono gyventojų gerove, bet ir yra aktyvus kovojančios Ukrainos rėmėjas, parapijos namuose kurį laiką saugų prieglobstį suteikęs nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams.

Tai žmogus – dvasinis vadovas, idėjų generatorius, bendruomenės vedlys, kultūros grandas, spinduliuojantis begaline meile žmogui ir besąlygiška ištikimybe Dievui.

Panevėžio rajono garbės piliečio vardas suteikiamas asmeniui pagerbti už jo ypatingus nuopelnus, išskirtinį indėlį į Panevėžio rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo, krašto apsaugos ir kitas sritis, už Panevėžio rajono garsinimą šalyje ir pasaulyje.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų