Nuteisti senovinių ginklų kolekcionieriai

Nuteisti senovinių ginklų kolekcionieriai

Panevėžio apygardos teismas pripažino du Raseinių, vieną Kauno rajono ir vieną Utenos rajono gyventojus kaltais dėl disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis, kontrabandos.

Militarijos kolekcionieriais save pristatančius vyrus teismas nubaudė laisvės atėmimo bausmėmis. Kadangi visi keturi savo kaltę pripažino ir gailėjosi, teismas bylą išnagrinėjo sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ir bausmes sumažino vienu trečdaliu.

R. D. ir O. K. skirtą 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę sumažinus vienu trečdaliu, paskirta galutinė bausmė – kiekvienam po trejus metus laisvės atėmimo, R. T. ir V. G. skirtą 4 metų laisvės atėmimo bausmę sumažinus vienu trečdaliu, paskirta galutinė bausmė – abiem po 2 metus ir 8 mėnesius laisvės atėmimo.

Visiems keturiems kaltinamiesiems bausmių vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, vyrai įpareigoti užsiregistruoti Darbo biržoje arba pradėti dirbti, arba tęsti darbą bei neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

R. D. ir O. K. įpareigoti per vienus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo sumokėti po 188,30 Eur į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Teismas nustatė, kad 2015 m. rugpjūtį kaltinamasis O. K. nelegaliai gabeno automobiliu iš Latvijos Respublikos į Lietuvos Respubliką šaunamąjį ginklą – kulkosvaidį bei 8 gynybinių skeveldrinių rankinių granatų korpusus su juose buvusiu trotilu. Šių prekių, kurias buvo įsigijęs iš pažįstamo latvio, jis nepateikė muitinės kontrolei.

Taip pat nustatyta, kad R. D., O. K., R. T. ir V. G. namuose, garažuose, kitose vietose nelegaliai laikė didelius kiekius įvairių ginklų, jų dalių, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, karo reliktų.

Kaltinamieji teigė turintys pomėgį militaristiniams daiktams, senoviniams ginklams ir amunicijai. Aiškino, kad juos sukaupę kaip eksponatus, keisdavęsi su kitais kolekcionieriais, kai ką radę kasinėjimų metu, kartais pirkdavę, kartais parduodavę. Tokią veiklą laikę savo hobiu.

Kaltę dėl inkriminuotų nusikaltimų pripažino visi keturi kaltinamieji – tai jų atsakomybę lengvinanti aplinkybė. R. D ir R. T. atsakomybę sunkina tai, kad jie nusikalto veikdami kaip bendrininkai.

Nė vienas iš kaltinamųjų anksčiau neteistas, visi charakterizuojami tik teigiamai, R. D ir R. T. – ypač dėl bendradarbiavimo su Lietuvos archeologijos draugija.

Atsižvelgęs į kaltinamuosius charakterizuojančius duomenis, teismas padarė išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, t. y. atidedant bausmės vykdymą vieneriems metams ir šešiems mėnesiams bei skiriant jiems tam tikras pareigas, padėsiančias įgyvendinti bausmės paskirtį.

Teismas išsprendė ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus administracijos prašymą perduoti jiems pas kaltinamuosius rastus ginklus.

Atsižvelgęs į tai, kad Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas numato, jog ginklus, šaudmenis, jų dalis kolekcionuoti galima muziejuje, kitoje tam pritaikytoje patalpoje, atitinkančioje Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus, teismas perdavė Vytauto Didžiojo karo muziejui 78 vnt. įvairių daiktų, rastų pas kaltinamuosius, tarp kurių šovinių dalų tūtelės, netinkami šaudyti šautuvai, jų dalys, pistoleto dėtuvė, 1898/1935 m. modelio „Mauser“ sistemos šautuvo durtuvas, kt.

Pas V. G. rastus kirvelius ir ietgalį, kurie per daiktų apžiūrą buvo pripažinti skirtingų laikotarpių archeologiniais radiniais, teismas nusprendė perduoti įvertinti Kultūros paveldo departamentui.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų