"Sekundės" archyvo nuotr.

Egzaminus šiemet laikys 1260 Panevėžio abiturientų

Egzaminus šiemet laikys 1260 Panevėžio abiturientų

Šiemet abiturientai turėjo pasirinkti brandos egzaminus gerokai anksčiau nei pernai –iki spalio 24 d., vėliau Nacionalinis egzaminų centras terminą pratęsė iki lapkričio 6 d. Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 1260 panevėžiečių.

Privalomą lietuvių kalbos ir literatūros – valstybinį – laikys 66 proc. abiturientų, mokyklinį – 34 proc. Populiariausias iš laisvai pasirenkamų egzaminų išlieka užsienio (anglų) kalbos valstybinis. Jį laikys 76 proc. jaunuolių (pernai – 6 proc. mažiau).

Populiarėja valstybinis matematikos egzaminas. Jį pasirinko 68 proc. (11 proc. daugiau nei pernai) moksleivių. Nors brandos atestatui gauti valstybiniai matematikos ir anglų k. egzaminai neprivalomi, populiarumui įtakos tai, kad nuo 2019 m. jie būtini norintiems studijuoti universitete ar kolegijoje (išskyrus menus).

Aktyviau domimasi ir kitais laisvai pasirenkamais egzaminais. Valstybinį istorijos laikys 40 proc. abiturientų (3 proc. daugiau nei pernai), biologijos – 25 proc., fizikos – 13 proc. (po 4 proc. daugiau nei pernai), chemijos – 7 proc., informacinių technologijų – 13 proc. (po 3 proc. daugiau), geografijos – 8 proc. Šiemet panevėžiečiai laikys visų užsienio kalbų egzaminus – taigi ir rusų, vokiečių, prancūzų.

Brandos atestatui gauti privaloma išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieną. Valstybinį ar mokyklinį – rinktis galima laisvai.

Laikyti brandos egzaminus leidžiama mokiniui, turinčiam patenkinamą dalyko metinį pažymį.

2019 m. stojantieji į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos egzaminus taip, kad jų įvertinimų aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 40 (pasirinkus universitetus) arba 25 (kolegijas). Išimtis – menų studijos (skaičiuojamas tik lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos egzaminų vidurkis).

Taip pat bus atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių balų vidurkį. Stojant į universitetus 5 privalomų dalykų vidurkis turi būti ne mažiau 7, į kolegijas – ne mažiau 6. Vidurkis bus skaičiuojamas moksleiviui pasirenkant 5 geriausius metinius pažymius iš 7 dalykų:

lietuvių kalba ir literatūra,

užsienio kalba,

matematika,

istorija/geografija/integruotas istorijos ir geografijos kursas,

biologija/fizika/chemija/integruotas gamtos mokslų kursas,

meninis ugdymas (pvz., dailė, architektūra, grafika, braižyba, šokis, fotografija)/technologijos/integruotas menų ir technologijų kursas/specializuotas ugdymas (dailė ir inžinerinis, meninis, muzika),

kūno kultūra arba sporto šaka/specializuotas sporto ugdymas.

Panevėžiečiai rengia 6 brandos darbus (biologijos, fizikos, chemijos). Jie prilyginami mokykliniam egzaminui ir prideda 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas.

Šiais metais, kaip ir pernai, per egzaminus mokiniai turės naudotis tik juodos spalvos tušinukais, nes bus vertinamos skenuotos darbų kopijos. Elektroniniu nuotoliniu būdu bus vertinami fizikos, informacinės technologijos, biologijos, chemijos, užsienio kalbos (anglų) žinios.

Eksternas, nespėjęs pateikti prašymo iki lapkričio 6 d., dar gali jį pateikti Kauno A. Smetonos gimnazijos vadovui ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios.

Kuriose miesto mokyklose abiturientai laikys egzaminus, paaiškės po gruodžio 10 d.

Pagrindinė egzaminų sesija vyks balandžio 24–birželio 20 d., pakartotinė – birželio 21–liepos 11 d.

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų