„Panevėžio specialus autotransportas“ iš gyventojų surinko per 2 tonas pavojingų atliekų

„Panevėžio specialus autotransportas“ iš gyventojų surinko per 2 tonas pavojingų atliekų

Akcinė bendrovė „Panevėžio specialus autotransportas“ kiekvienų metų pavasarį ir rudenį surenka pavojingąsias atliekas iš Panevėžio miesto bei Pasvalio rajono gyventojų. Šie metai netapo išimtimi – visą gegužę gyventojams buvo sudaryta galimybė saugiai ir nemokamai pristatyti namuose besikaupiančias pavojingąsias atliekas į tam skirtas lengvai privažiuojamas aikšteles.

Pavojingosiomis atliekomis specialistai laiko namų buityje besikaupiančias medžiagas, kurių netinkamas tvarkymas gali sutrikdyti sveikatą, padaryti žalą aplinkai ir visai ekosistemai. Svarbu šiomis atliekomis atsikratyti tinkamai – nemaišant jų su bendru atliekų srautu. Patekusios į aplinką tokios atliekos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir šitaip daryti žalą ne tik mums, bet ir ateities kartoms.

Pavojingųjų atliekų kategorijai priskiriamos šios atliekos: labai degios medžiagos, sprogstamosios medžiagos ir preparatai, kenksmingos, toksiškos, dirginančios, kancerogeninės, ėdžios medžiagos. Tokios atliekos dažniausiai yra: asbestinis šiferis, galvaniniai elementai, akumuliatoriai, dienos šviesos lempos, tepalo bei oro filtrai, naudotos alyvos ir kitos naftos produktų atliekos, dažais, lakais bei klijais užterštos pakuotės, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užterštos pakuotės, gyvsidabrio, elektros ir elektroninės įrangos ir kitokios atliekos.

Netinkamai išmestos baterijos – didžiulė žala gyviems organizmams. Irdamos baterijos į aplinką išskiria toksines medžiagas ir sunkiuosius metalus, kurie kelia pavojų ir nusėda dirvožemyje bei gruntiniuose vandenyse. Ypač pavojingi baterijose esantys sunkieji metalai – švinas, gyvsidabris, kadmis. Šios medžiagos, patekusios į aplinką, tampa įvairių sunkių ligų priežastimi. Gyvsidabrio turinčios atliekos (dienos šviesos lempos, baterijos, pesticidai ir kt.) pavojingos visiems gyviems organizmams. Didžiausią pavojų sveikatai kelia įkvėpti gyvsidabrio garai, kurie per plaučius patenka į kraują, nusėda žmogaus organuose bei ilgainiui sukelia įvairias ligas ir negalavimus. Specialistai pažymi, kad gyventojai vis dar nežino, kaip tinkamai tvarkyti panaudotus naftos produktus. Netinkamai tvarkomos panaudotos tepalų atliekos gali sukelti daugybę aplinkosaugos problemų. Išpiltas vienas litras alyvos dirvožemyje gali užteršti milijoną litrų vandens ir padengti plėvele apie 1 ha vandens paviršiaus.

Išaugo pavojingųjų atliekų surinkimo mastai

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ gegužės 2–25 dienomis Panevėžyje ir Pasvalio rajone rinko pavojingąsias atliekas iš gyventojų. Bendrovės specialistų komanda pabrėžia, kad per šių metų gegužės mėnesį surinktų šių atliekų kiekiai, lyginant su praėjusiais metais, išaugo.

Pasak bendrovės Atliekų tvarkymo skyriaus vadovės Juditos Vingilytės, „Lyginant šiais metais vykusį pavojingų atliekų surinkimą su praėjusių metų, matomi akivaizdūs skirtumai. Įvertinę surinktus atliekų kiekius, darome prielaidą, kad Panevėžio miesto ir Pasvalio rajono gyventojai kasmet vis atsakingiau rūšiuoja atliekas ir išsiugdė teigiamą įprotį pavojingosiomis atliekomis atsikratyti tinkamai, jas pristatant į specialias tokių atliekų surinkimo aikšteles, arba du kartus per metus vykstančio pavojingųjų atliekų surinkimo metu, kuris vykdomas apvažiavimo būdu. Pastebime, kad 2022 m. surenkant pavojingąsias atliekas Panevėžyje jų susikaupė 0,093 tonos, o šiais metais – 0,195 t. Tuo metu Pasvalio rajone buvo surinkta tik 0,334 t atliekų, o šiais metais net 2,616 t, didžiąją daugumą sudarė statybinės medžiagos, turinčios asbesto“, – įžvalgomis dalijosi bendrovės Atliekų tvarkymo skyriaus vadovė J. Vingilytė.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ specialistų komanda gyventojams nori priminti, kad pavojingųjų atliekų turintys gyventojai per bendrovės organizuojamus apvažiavimus gali pristatyti tik nedidelius kiekius asbesto turinčių pavojingųjų atliekų. Gyventojai, norintys saugiai utilizuoti didelius kiekius šių atliekų, pvz., asbestinio šiferio lakštus, turi vežti į Panevėžio regioninį atliekų sąvartyną.

Raginame gyventojus palaipsniui eiti tvarumo link ir pavojingosiomis atliekomis atsikratyti saugiai ir tinkamai, rinktis ekologiškus ir mažiau taršius namų apyvokos daiktus, priemones. Norint išvengti problemų dėl buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, rekomenduojame ieškoti alternatyvų ir naudoti mažiau toksiškus gaminius.

Gyventojai, norintys sužinoti, kaip teisingai tvarkyti pavojingąsias atliekas ir kur jas pristatyti, gali konsultuotis su bendrovės Klientų aptarnavimo skyriumi, tel. +370 60 7777 60, el. p. uzsakymai@psa.lt.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ inf.

Jūsų komentaras

Rekomenduojami video

Daugiau leidinio naujienų